Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego_IGR-II.7820.1.21.2017 wydana dec. nr 20/17 z 26.09.2017 r. o zrid z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Mławka dla części pod nazwą Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo – Kisiny"  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.36.2017 wydana decyzja o u.l.i.c.p. polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 160 w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 009 relacji Warszawa – Gdańsk w km. 147,413, na działce nr 2/41 w obrębie Działdowo, gmina Działdowo, powiat działdowski  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.27.2017 wydana decyzja o ustaleniu l.i.c.p. polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV na trasie Olsztynek - Nidzica w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 216  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.31.2017 wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.30.2016 wydane postanowienie z dnia 11.01.2018r., wyjaśniające na żądanie strony wątpliwości co do treści decyzji Nr 36/16, znak: IGR-II.7820.1.30.2016 z dnia 20.09.2016r.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.1.47.2017 wydana decyzja o ustaleniu l.i.c.p. polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 154, 155/3 i 158/6 w obrębie 7 m.Bartoszyce  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.34.2017 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o u.l.i.c.p. polegającej na: budowie sieci wodociągowej w obszarze linii kolejowej nr 219 relacji Olsztyn –Ełk  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.35.2017 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o u.l.i.c.p. polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej w obszarze linii kolejowej nr 219 relacji Olsztyn–Ełk  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.38.2017 wydana decyzja o ustaleniu l.i.c.p. poleg. na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV na trasie Nidzica - Działdowo w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 216  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.33.2017 wydana decyzja Nr 2/18 z dnia 15 stycznia 2018r, zmieniająca decyzję Nr 17/17, znak: IGR-II.7820.1.17.2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. o zrid dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.25.2017 wydana decyzja nr 3/18 z 15 stycznia 2018 r. o zezw. na realiz.inwest. drog. z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.24.2017 decyzja Nr 1/18 z dnia 9 stycznia 2018 r., o zezw. na realiz.inwest. drog. z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Zadanie III – Przebudowa ul. Lubelskiej w Olsztynie  więcej >


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania_IGR-VIII.7570.99.2017.KT  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.2.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustal.lok.inw.cel.publ. polegającej na poniższych robotach budowlanych w obszarze linii kolejowej nr 216  więcej >


Postępowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR.VIII.7570.704.2011.DS w sprawie ustalenia odszkodowania  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7821.11.2018 wydana decyzja utrzymująca w mocy decyzję Starosty Giżyckiego Nr 1.2017 z dnia 07.11.2017 r., znak: WB.6740.406.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 1290039N – ul. Dębowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.1.2.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.5.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórce oraz budowie peronów nr 1 i 2  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.2.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórce peronu oraz budowie nowego wraz z chodnikiem  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.2.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.3.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbiórce peronów nr 2 i 3 oraz budowa peronu nr 3  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.34.2017 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej w obszarze linii kolejowej nr 219 relacji Olsztyn –Ełk w km. ok. 150,311  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.3.2018 wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.1.2015 wydana decyzja nr 4/18 z 19 stycznia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 53  więcej >


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego IGR-VIII.7570.100.2017.KT  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.39.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.39.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice- Kuligi (od km 63+220 do km 64+735)  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.35.2017 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Podlasek od km 31+070 do km 32+225  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.34.2017 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.8.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie odcinków linii elektroenergetycznej SN 15kV  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.31.2017 wydana decyzja Nr 5/18 z 21 lutego 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.9.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o u.l.i.c.p. polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo, gmina Mikołajki  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.2.2015 umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zrid dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 380+100 do km 380+605, od km około 382+500 do km około 386+874  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.39.2017 zostało zawieszone postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zrid dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice- Kuligi (od km 63+220 do km 64+735)”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.4.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno-Tylkowo od km 19+325 do km 22+500  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.1.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania: Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Gardęgę w km 45+027 drogi krajowej nr 16  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.35.2017 zostało zawieszone postępowanie w sprawie o wydanie decyzji zrid dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Podlasek od km 31+070 do km 32+225  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.5.2016 wznowione postępowanie zakończone ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 17/16 z 12 maja 2016 r., znak IGR-II.7820.1.5.2016 udzielającą zrid dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek B (odcinek zamiejski) – odcinek w granicach administracyjnych gminy Stawiguda” w części dotyczącej działki nr 335/92 (powstałej z podzielenia działki nr 335/78 na dz. nr 335/91 i 335/92) obręb 0001 Bartąg, gmina Stawiguda  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.4.2018 wydana decyzja o u.l.i.c.p. polegającej na: rozbiórce peronu oraz budowie nowego wraz z chodnikiem i pochylnią doprowadzającymi do peronu, na przystanku Morąg Kolonia z dostosowaniem wysokości peronu do obowiązujących wytycznych oraz rozbiórce i budowie linii oświetlenia zewnętrznego w obszarze linii nr 220 Olsztyn Główny - Bogaczewo, km 43,290 - 43,505  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.3.2018 wydana decyzja o u.l.i.c.p. poleg. na: rozbiórce peronów nr 2 i 3 oraz budowa peronu nr 3 wraz z przejściem w poziomie szyn i chodnikiem doprowadzającym do peronu, na stacji Morąg z dostosowaniem wysokości peronu do obowiązujących wytycznych oraz rozbiórka i budowa linii oświetlenia zewnętrznego w obszarze linii nr 220 Olsztyn Główny - Bogaczewo, km 45.051-45.454  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.1.2018 zawieszone postępowanie w sprawie o wydanie decyzji zrid dla zadania: Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Gardęgę w km 45+027 drogi krajowej nr 16  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.2.2018 wydana decyzja o u.l.i.c.p. polegająca na poniższych robotach budowlanych w obszarze linii kolejowej nr 216 relacji Olsztyn - Działdowo  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.37.2017 wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych (od km 64+915 do km 66+465)”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego(41) IGR-II.7820.1.36.2017 wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo – Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (od km 38+085 do km 40+485)”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.1.2017 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV w obszarze linii nr 220 Olsztyn Główny – Bogaczewo  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.5.2018 wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 17/16 z dnia 12.05.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.5.2016  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.8.2018 wszczęte postępowanie o wydanie decyzji zrid dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego od km 0+083,50 do km 0+434,95”  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/21 09:31:07
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska