Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego_IGR-II.7820.1.21.2017 wydana dec. nr 20/17 z 26.09.2017 r. o zrid z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Mławka dla części pod nazwą Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo – Kisiny"  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.36.2017 wydana decyzja o u.l.i.c.p. polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 160 w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 009 relacji Warszawa – Gdańsk w km. 147,413, na działce nr 2/41 w obrębie Działdowo, gmina Działdowo, powiat działdowski  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.27.2017 wydana decyzja o ustaleniu l.i.c.p. polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV na trasie Olsztynek - Nidzica w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 216  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.31.2017 wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.30.2016 wydane postanowienie z dnia 11.01.2018r., wyjaśniające na żądanie strony wątpliwości co do treści decyzji Nr 36/16, znak: IGR-II.7820.1.30.2016 z dnia 20.09.2016r.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.1.47.2017 wydana decyzja o ustaleniu l.i.c.p. polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 154, 155/3 i 158/6 w obrębie 7 m.Bartoszyce  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.34.2017 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o u.l.i.c.p. polegającej na: budowie sieci wodociągowej w obszarze linii kolejowej nr 219 relacji Olsztyn –Ełk  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.35.2017 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o u.l.i.c.p. polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej w obszarze linii kolejowej nr 219 relacji Olsztyn–Ełk  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.38.2017 wydana decyzja o ustaleniu l.i.c.p. poleg. na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV na trasie Nidzica - Działdowo w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 216  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.33.2017 wydana decyzja Nr 2/18 z dnia 15 stycznia 2018r, zmieniająca decyzję Nr 17/17, znak: IGR-II.7820.1.17.2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. o zrid dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.25.2017 wydana decyzja nr 3/18 z 15 stycznia 2018 r. o zezw. na realiz.inwest. drog. z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.24.2017 decyzja Nr 1/18 z dnia 9 stycznia 2018 r., o zezw. na realiz.inwest. drog. z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Zadanie III – Przebudowa ul. Lubelskiej w Olsztynie  więcej >


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania_IGR-VIII.7570.99.2017.KT  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.2.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustal.lok.inw.cel.publ. polegającej na poniższych robotach budowlanych w obszarze linii kolejowej nr 216  więcej >


Postępowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR.VIII.7570.704.2011.DS w sprawie ustalenia odszkodowania  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7821.11.2018 wydana decyzja utrzymująca w mocy decyzję Starosty Giżyckiego Nr 1.2017 z dnia 07.11.2017 r., znak: WB.6740.406.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 1290039N – ul. Dębowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.1.2.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.5.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórce oraz budowie peronów nr 1 i 2  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.2.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórce peronu oraz budowie nowego wraz z chodnikiem  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.2.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.3.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbiórce peronów nr 2 i 3 oraz budowa peronu nr 3  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.34.2017 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej w obszarze linii kolejowej nr 219 relacji Olsztyn –Ełk w km. ok. 150,311  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.3.2018 wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.1.2015 wydana decyzja nr 4/18 z 19 stycznia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 53  więcej >


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego IGR-VIII.7570.100.2017.KT  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.39.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.39.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice- Kuligi (od km 63+220 do km 64+735)  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.35.2017 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Podlasek od km 31+070 do km 32+225  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.34.2017 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.8.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie odcinków linii elektroenergetycznej SN 15kV  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.31.2017 wydana decyzja Nr 5/18 z 21 lutego 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.9.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o u.l.i.c.p. polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo, gmina Mikołajki  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.2.2015 umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zrid dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 380+100 do km 380+605, od km około 382+500 do km około 386+874  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.39.2017 zostało zawieszone postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zrid dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice- Kuligi (od km 63+220 do km 64+735)”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.4.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno-Tylkowo od km 19+325 do km 22+500  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.1.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania: Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Gardęgę w km 45+027 drogi krajowej nr 16  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.35.2017 zostało zawieszone postępowanie w sprawie o wydanie decyzji zrid dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Podlasek od km 31+070 do km 32+225  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.5.2016 wznowione postępowanie zakończone ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 17/16 z 12 maja 2016 r., znak IGR-II.7820.1.5.2016 udzielającą zrid dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek B (odcinek zamiejski) – odcinek w granicach administracyjnych gminy Stawiguda” w części dotyczącej działki nr 335/92 (powstałej z podzielenia działki nr 335/78 na dz. nr 335/91 i 335/92) obręb 0001 Bartąg, gmina Stawiguda  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.4.2018 wydana decyzja o u.l.i.c.p. polegającej na: rozbiórce peronu oraz budowie nowego wraz z chodnikiem i pochylnią doprowadzającymi do peronu, na przystanku Morąg Kolonia z dostosowaniem wysokości peronu do obowiązujących wytycznych oraz rozbiórce i budowie linii oświetlenia zewnętrznego w obszarze linii nr 220 Olsztyn Główny - Bogaczewo, km 43,290 - 43,505  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.3.2018 wydana decyzja o u.l.i.c.p. poleg. na: rozbiórce peronów nr 2 i 3 oraz budowa peronu nr 3 wraz z przejściem w poziomie szyn i chodnikiem doprowadzającym do peronu, na stacji Morąg z dostosowaniem wysokości peronu do obowiązujących wytycznych oraz rozbiórka i budowa linii oświetlenia zewnętrznego w obszarze linii nr 220 Olsztyn Główny - Bogaczewo, km 45.051-45.454  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.1.2018 zawieszone postępowanie w sprawie o wydanie decyzji zrid dla zadania: Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Gardęgę w km 45+027 drogi krajowej nr 16  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.2.2018 wydana decyzja o u.l.i.c.p. polegająca na poniższych robotach budowlanych w obszarze linii kolejowej nr 216 relacji Olsztyn - Działdowo  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.37.2017 wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych (od km 64+915 do km 66+465)”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego(41) IGR-II.7820.1.36.2017 wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo – Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (od km 38+085 do km 40+485)”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.1.2017 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV w obszarze linii nr 220 Olsztyn Główny – Bogaczewo  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.5.2018 wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 17/16 z dnia 12.05.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.5.2016  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.8.2018 wszczęte postępowanie o wydanie decyzji zrid dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego od km 0+083,50 do km 0+434,95”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.10.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Biskupcu od km 36+006,57 do km 36+601,33  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.12.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu następujących robót budowlanych w obszarze linii kolejowej nr 219 Ełk-Szczytno  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.13.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4 kV w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 41 Ełk-Olecko-Gołdap w km. ok. 1,98  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.14.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie ścieżki rowerowej w skrzyżowaniu z linią kolej  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.12.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku od km ok. 87+700 do km ok. 88+100 w ramach zadania 2 „Opracowanie kompletnej dokumentacja projektowo- kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.13.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku od km ok. 19+500 do km ok. 21+300 w ramach zadania 2 „Opracowanie kompletnej dokumentacja projektowo- kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.6.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 254+000 do km ok 256+700 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR"  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.7.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 209+500 do km ok 211+500 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.15.2018 wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 24/17, znak: IGR-II.7820.1.26.2017 z 28 grudnia 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno w podziale na dwa etapy: Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska Etap II: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.3.2018 wydana decyzja nr 7/18 z 26 marca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: „Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe w zakresie elementów Węzła Pieczewo”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.9.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok. 226+100 do km ok. 226+300 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".  więcej >


Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Woj. Warmińsko-Mazurskie na podstawie decyzji Nr 20/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka dla części pod nazwą Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo-Kisiny” dz. nr 747/8 - Państwo Bronisława i Stefan Liberadzccy.  więcej >


Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Woj. Warmińsko-Mazurskie na podstawie decyzji Nr 20/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka dla części pod nazwą Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo-Kisiny” dz. nr 1804/1 - Państwo Władysława i Józef Ruteccy.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.2.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 51 w msc. Lidzbark Warmiński (ul. Orła Białego) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – budowa ronda”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.9.2015 podjęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z 3.06.2013r. dotyczącej zadania: Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.10.2015 podjęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z 3.06.2013r. dotyczącej zadania: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 – od km projektowanego 26+040 do km 4+611 (pikietaż lokalny 16c) istniejącej drogi krajowej nr 16 wraz z rozbudową odcinka przejściowego od km ok. 25+385 do km 26+040 do układu 2x2.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.11.2015 podjęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z 3.06.2013r. dotyczącej zadania: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 – etap od początku opracowania w km projektowym 0+000 do km projektowego ok. 10+000.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.9.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo, gmina Mikołajki w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 223 relacji Czerwonka-Ełk na działce nr 237/13 w obrębie Olszewo oraz na działce nr 550 w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki, powiat mrągowski.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.7.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie odcinków linii elektroenergetycznej SN 15kV LSN Iława-Tynwałd w obszarze linii kolejowej 353 Poznań Wschód – Skandawa.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.16.2018 w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 17/14 z dnia 26 listopada 2014r. dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek”, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.11.2018 w wydana decyzja nr 8/18 z dnia 6.04.2018r., zmieniająca decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z dnia 03.06.2013 r., znak: IGR-II.7820.1.5.2013 dla zadania: „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.8.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbiórce i budowie peronu wraz z dojściami, elementami małej architektury i infrastrukturą techniczną towarzyszącą na stacji Olsztyn Zachodni, na części działki nr 1/2 w obrębie 62 m. Olsztyn, w obszarze linii kolejowej nr 216 relacji Olsztyn – Działdowo  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.18.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Olszyny, gmina Szczytno, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 219 relacji Olsztyn-Ełk na działce nr 374 w obrębie 0017 Olszyny, powiat szczycieński  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.5.2016 decyzja odmawiająca uchylenia ostatecznej decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 17/16 z 12 maja 2016 r., znak IGR-II.7820.1.5.2016 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek B (odcinek zamiejski) – odcinek w granicach administracyjnych gminy Stawiguda” w części dotyczącej działki nr 335/92 (powstałej z podzielenia działki nr 335/78 na dz. nr 335/91 i 335/92) obręb 0001 Bartąg, gmina Stawiguda  więcej >


Zawiadomienie - decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 24_17 z 28.12.2017_znak IGR-II.7820.1.26.2017  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.34.2017 wydana decyzja Nr 9/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (od km 54+845 do km 56+550).  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7840.3.110.2017 wydana decyzja Nr Goł/022/18 z dn. 16 kwietnia 2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko – przekroczenie drogi krajowej nr 65 – przejścia poprzeczne nad drogą  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.36.2017 wydana decyzja Nr 10/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo – Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (od km 38+085 do km 40+485)"  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.37.2017 wydana decyzja Nr 11/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych (od km 64+915 do km 66+465).n.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo – Bielice w zakresie ścieżki rowerowej  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.38.2017 wydana decyzja Nr 12/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych (od km 62+070 do km 63+115)”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7821.2.2018 wydana decyzja w dniu 20.04.2018 r. utrzymująca w mocy decyzję Starosty Ostródzkiego Nr 1/2018, znak: BA.674.D.2.2017 z dnia 08.01.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.18.2018 wydana decyzja z dn. 24.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Olszyny, gmina Szczytno, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 219 relacji Olsztyn-Ełk na działce nr 374 w obrębie 0017 Olszyny, powiat szczycieński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.17.2018 wydana decyzja Nr 15/18 z dnia 24 kwietnia 2018r, znak: IGR-II.7820.1.17.2018 zmieniająca decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 01/11, znak: IGR.II.7048-0608-022/10 z dnia 16 lutego 2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa – Rychliki od km 3+290 do km 14+500 wraz z infrastrukturą towarzyszącą", w zakresie podziału na etapy.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.8.2018 wydana decyzja Nr 14/18 z dnia 23 kwietnia 2018r, znak: IGR-II.7820.1.8.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego od km 0+083,50 do km 0+434,95”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.21.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 216 relacji Olsztyn-Działdowo na działce nr 390 (dawniej działka nr 2/1) w obrębie 0021 Mierki, gmina Olsztynek, powiat olsztyński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.4.2018 wydana decyzja Nr 13/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno-Tylkowo od km 19+325 do km 22+500  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.14.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie ścieżki rowerowej w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 41 Ełk-Olecko-Gołdap w km. ok. 28,25  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.13.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4 kV w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 41 Ełk-Olecko-Gołdap w km. ok. 1,98  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.22.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, obejmującej linię kablową średniego napięcia 15 kV, słupową stację transformatorową Sn 15 kV/nN 0,4 kV oraz linię kablową niskiego napięcia 0,4 kV ze włączem kablowo-pomiarowym w obszarze kolejowym (punkt przeładunkowy Kotki, w sąsiedztwie linii kolejowej nr 205) na działce nr 13 w obrębie 0012 Frączkowo, gmina Barciany, powiat kętrzyński.  więcej >


B>Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.35.2017 wydana decyzja w dniu 30.04.2018 r. umarzająca postępowanie administracyjne z wniosku Pana Wojciecha Błażewicza, pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 1.12.2017 r. (uzupełnionego 5.02.2018 r.), o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Podlasek od km 31+070 do km 32+225.
 więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.12.2017 wydana decyzja Nr 16/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku od km ok. 87+700 do km ok. 88+100 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacja projektowo- kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.13.2017 wydana decyzja Nr 17/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku od km ok. 19+500 do km ok. 21+300 w ramach zadania 2 „Opracowanie kompletnej dokumentacja projektowo- kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.9.2018 wydana decyzja nr 20/18 z 27 kwietnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok. 226+100 do km ok. 226+300 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.7.2018 wydana decyzja Nr 19/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 209+500 do km ok 211+500 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.6.2018 wydana decyzja Nr 18/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 254+000 do km ok 256+700 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.18.2018 wydana decyzja Nr 21/18 z dnia 9 maja 2018 r, znak: IGR-II.7820.1.18.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 18/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: IGR-II.7820.1.19.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 od km 0+086,45 do km 1+545,71 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych”, w zakresie podziału na etapy.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-MazurskiegoIGR-II.7820.1.10.2018 wydana decyzja Nr 22/18 z dnia 9 maja 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Biskupcu od km 36+006,57 do km 36+601,33.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.5.2017 przeniesiona decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 8/17 z dnia 11.04.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy miasta Olsztyna. ZADANIE 2 – ODCINEK 2.KDG od KM 1+600,28 DO KM 1+817,55” z Województwa Warmińsko – Mazurskiego ( Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ) na rzecz Prezydenta Olsztyna.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.22.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej, obejmującej linię kablową średniego napięcia 15 kV, słupową stację transformatorową Sn 15 kV/nN 0,4 kV oraz linię kablową niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w obszarze kolejowym (punkt przeładunkowy Kotki, w sąsiedztwie linii kolejowej nr 205) na działce nr 13 w obrębie 0012 Frączkowo, gmina Barciany, powiat kętrzyński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7840.3.118.2017 wydana decyzja Nr Ole/033/18 z dnia 11 maja 2018 r., znak: IGR-II.7840.3.118.2017, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko – przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 652 Kowale Oleckie – Suwałki w km 1+040 (działka nr 55/2, obr. 0012 Kowale Oleckie, jedn. ewid. 281303_2 Kowale Oleckie) oraz przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 655 Kąp – Wydminy – Olecko w km 48+640 (działka nr 20/2, obr. 0001 Olecko, jedn. ewid. 281304_4 miasto Olecko).  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.21.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 216 relacji Olsztyn-Działdowo na działce nr 390 (dawniej działka nr 2/1) w obrębie 0021 Mierki, gmina Olsztynek, powiat olsztyński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.2.2018 wydana decyzja Nr 23/18 z dnia 9 maja 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 51 w msc. Lidzbark Warmiński (ul. Orła Białego) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – budowa ronda”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.16.2018 na wniosek z dnia 28.03.2018 r. (uzupełniony w dniu 26.04.2018 r.) o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 17/14 z dnia 26 listopada 2014 r. dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek”, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.23.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Rynkowa – Osiedle Zatorze w skrzyżowaniu z obszarem kolejowym - działka nr 15/3 w obrębie 3 Mrągowo, gmina miasto Mrągowo, powiat mrągowski.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.15.2018 wydana decyzja Nr 24/18 z dnia 14 maja 2018r, znak: IGR-II.7820.1.15.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 24/17, znak: IGR.II.7820.1.26.2017 z dnia 28 grudnia 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno w podziale na dwa etapy: Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska Etap II: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno".  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7840.9.4.2018 wydana Decyzja Nr Tol/03/18 z dnia 10 maja znak: IGR-II.7840.9.4.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę: czterech pomostów drewnianych oraz odbudowę umocnień lewego brzegu kanału wejściowego i brzegów basenu przystani morskiej "Cegielnia" w Suchaczu na działkach nr 37/5, 39/2 w obrębie 0010 Suchacz, gmina Tolkmicko, powiat elbląski  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.19.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie podziemnej linii kablowej SN 15kV w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 38 , szlak kolejowy Ełk –Korsze, w km 111,115.  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/05/16 12:56:46
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska