Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7820.1.33.2017

z dnia 15 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, reprezentowanego przez Pana Władysława Łukaszuka – zastępcę dyrektora ds. inwestycji ( Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ) została wydana decyzja Nr 2/18 z dnia 15 stycznia 2018r, znak: IGR-II.7820.1.33.2017 zmieniająca decyzję Nr 17/17, znak: IGR-II.7820.1.17.2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka. Budowa 14 zatok autobusowych na odcinku Kisiny-Mławka” z podziałem na etapy 1-6:

1.         Etap 1 – budowa zatok autobusowych w km 61+051,44 strona lewa i w km 61+165,67 strona prawa drogi wraz z budową chodników w msc. Gajówki, gmina Iłowo-Osada.

2.         Etap 2 – budowa zatok autobusowych w km 62+151,27 strona lewa i w km 62+219,57 strona prawa drogi wraz z budową chodników w msc. Narzym Kolonia, gmina Iłowo-Osada.

3.         Etap 3 – budowa zatok autobusowych w km 63+676,02 strona lewa i w km 63+854,85 strona prawa drogi wraz z budową chodników w msc. Narzym, gmina Iłowo-Osada.

4.         Etap 4 – budowa zatok autobusowych w km 65+869,29 strona lewa i w km 65+959,19 strona prawa drogi wraz z budową chodników w msc. Iłowo-Osada, gmina Iłowo-Osada.

5.         Etap 5 – budowa zatok autobusowych w km 69+529,21 strona lewa i w km 69+617,93 strona prawa drogi wraz z budową chodników w msc. Mławka, gmina Iłowo-Osada.

6.         Etap 6 – budowa zatok autobusowych w km 70+199,35 strona lewa i w km 70+431,67 strona prawa drogi wraz z budową chodników w msc. Mławka, gmina Iłowo-Osada.

 

W związku powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 332.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 09:33:31
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska