Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Informacje o wyniku naboru nr 14058 - inspektor wojewódzki - Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 13917 - inspektor wojewódzki - Wydział Zdrowia  więcej >


Informacja o naborze nr 14749 - główny specjalista - Wydział Polityki Społecznej  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 14017 - inspektor - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 13755 - referent prawny - Wdział Prawny i Nadzoru  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 14036 - starszy specjalista - Wdział Finansów i Kontroli  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 13181 - starszy referent - Wydział Zdrowia  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 13211 - inspektor wojewódzki - Wydział Zdrowia  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 12224 - inspektor wojewódzki - Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 12761 - inspektor wojewódzki- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 12256 - główny specjalista- Wydział Polityki Społecznej  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 11931- główny specjalista-Wydział Polityki Społecznej-Delegatura w Elblągu  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 12216- główny specjalista - Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 11929 - inspektor wojewódzki- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 12259 - starszy specjalista - Wdział Finansów i Kontroli  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr - główny specjalista - Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa więcej-Delegatura w Elblągu  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 10569 - starszy specjalista - Wydział Polityki Społecznej-Delegatura w Ełku  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 11277 - starszy referent - Wydział Organizacji i Kadr  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 11304 - główny specjalista- Wydział Polityki Społecznej  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 10567 - inspektor wojewódzki - Wydział Zdrowia  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 11074 - starszy inspektor wojewódzki - Wydział Zdrowia  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 10663 - główny specjalista - Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 10858 - starszy inspektor wojewódzki - Wydział Organizacji i Kadr  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 10633 - starszy specjalista - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 10246 - główny specjalista-Wydział Polityki Społecznej-Delegatura w Elblągu  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 10551 - starszy specjalista - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  więcej >


Informacje o naborze nr 10208 - starszy specjalista - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 9300 - główny specjalista-Wydział Polityki Społecznej-Delegatura w Elblągu  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 9307 - inspektor wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 9190 - inspektor wojewódzki- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 9189 - kierownik oddziału - Wydział Polityki Społecznej-Delegatura w Elblągu  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 9183 - starszy inspektor - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 9235 - inspektor wojewódzki - Wydział Zdrowia  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 8722 - starszy specjalista - Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 2/2017 - operator numerów alarmowych - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - CPR  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 8129 - starszy informatyk - Wydział Organizacji i Kadr  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 7039 - starszy specjalista - Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 7114 - inspektor wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 7507 - starszy inspektor - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 1/2017 - operator numerów alarmowych - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - CPR  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 7047 - starszy referent - Wydział Organizacji i Kadr  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 6527 - inspektor - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 6642 - starszy specjalista - Wdział Finansów i Kontroli  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 6625 - główny specjalista - Wdział Polityki Społecznej  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Szczepaniak
Data modyfikacji: 2017/09/15 09:40:09
Redaktor wprowadzający: Anna Klepacka