Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Informacje o wyniku naboru nr 7114 - inspektor wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 7507 - starszy inspektor - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 1/2017 - operator numerów alarmowych - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - CPR  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 7047 - starszy referent - Wydział Organizacji i Kadr  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 6527 - inspektor - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 6642 - starszy specjalista - Wdział Finansów i Kontroli  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 6625 - główny specjalista - Wdział Polityki Społecznej  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 5901 - inspektor wojewódzki - Wydział Zdrowia  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 6/2016 - operator numerów alarmowych - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - CPR  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 5900 - inspektor wojewódzki - Wydział Organizacji i Kadr  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 5/2016 - ekspert - Wydział Obsługi Urzędu  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 5819 - starszy referent - Wydział Organizacji i Kadr  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 4804 - inspektor wojewódzki - Wydział Zdrowia  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 4514 - główny specjalista - Wdział Polityki Społecznej - Delegatura w Ełku  więcej >


Informacja o naborze 5813 - główny specjalista - Wydział Polityki Społecznej - Delegatura w Elblągu  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 4782 - główny specjalista - Wdział Polityki Społecznej  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 4663 - główny specjalista - Wdział Polityki Społecznej - Delegatura w Elblągu  więcej >


Informacje o wyniku naboru nr 3235 - starszy specjalista - Wydział Polityki Społecznej  więcej >


Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Szczepaniak
Data modyfikacji: 2017/02/17 11:43:08
Redaktor wprowadzający: Anna Klepacka