Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Praktyki i staże w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim

 

KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO

OD DNIA 28 SIERPNIA 2019R. STRONA TA JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

AKTUALNA STRONA BIP ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Informacja dla osob chcących odbyć praktykę w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewodzkim w Olsztynie

Każdy student szkoły wyższej, a także uczeń szkoły średniej lub pomaturalnej ma możliwość odbycia praktyki w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewodzkim w Olsztynie.

 

Warunki rozpoczęcia praktyki:

1. Złożenie wniosku skierowanego do Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewodzkiego w Olsztynie z prośbą o umożliwienie odbycia praktyki wraz z CV (wzor wniosku  poniżej w plikach do pobrania)

Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące komórki organizacyjnej, w ktorej będzie się odbywała praktyka oraz czasu jej trwania.

 

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dostarczenie umowy (porozumienia) z uczelni/szkoły określającej zasady i termin odbywania praktyki.

Umowa musi być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony uczelni/szkoły i dostarczona w dwoch egzemplarzach do Warmińsko-Mazurskiego

Urzędu Wojewodzkiego w Olsztynie najpoźniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyki.

 

W celu omówienia możliwości i warunków odbycia praktyki można kontaktować się z panią Anną Klepacką - pracownikiem Oddziału Kadr w Wydziale Organizacji i Kadr -  telefonicznie - pod numerem telefonu (89) 52-32-484 lub osobiście w pokoju 114 (I piętro) w budynku przy Al. Mar. J. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie, bądź drogą mailową: anna.klepacka@uw.olsztyn.pl

 

Natomiast informacji na temat możliwości i warunków odbycia stażu udziela pani Justyna Wróblewska - pracownik Oddziału Kadr w Wydziale Organizacji i Kadr -  telefonicznie - pod numerem telefonu (89) 52-32-768 lub osobiście w pokoju 114 (I piętro) w budynku przy Al. Mar. J. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie, bądź drogą mailową: justyna.wroblewska@uw.olsztyn.pl

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Szczepaniak
Data modyfikacji: 2019/08/30 13:57:33
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska