Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne


KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO

OD DNIA 28 SIERPNIA 2019R. STRONA TA JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

AKTUALNA STRONA BIP ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM

Zamówienia publiczne - rok 2019


Numer ogłoszenia: 589046-N-2019; data zamieszczenia: 22.08.2019
30.19 Przebudowa telewizji dozorowej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach – etap II  więcej >


Numer ogłoszenia: 578632-N-2019; data zamieszczenia: 25.07.2019
28.19 Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 572901-N-2019; data zamieszczenia: 12.07.2019
13.19 Dostarczenie samochodu typu pickup na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 571912-N-2019; data zamieszczenia: 11.07.2019
27.19 Dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Usługa społeczna; data zamieszczenia: 27.05.2019
11.19 Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i ich najbliższych  więcej >


Numer ogłoszenia: 551759-N-2019; data zamieszczenia: 23.05.2019
8.19 Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach – etap I  więcej >


Numer ogłoszenia: 550614-N-2019; data zamieszczenia: 23.05.2019
12.19 Wykonanie termomodernizacji budynku Bazy Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 16 – etap II  więcej >10.19 Sukcesywne dostarczanie środków oraz materiałów do utrzymania czystości na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatur Urzędu w Elblągu i Ełku, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie oraz przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >3.19 sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >2.19 Sukcesywne dostarczanie środków oraz materiałów do utrzymania czystości na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatur Urzędu w Elblągu i Ełku, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie oraz przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 531207-N-2019; data zamieszczenia: 28.03.2019
9.19 Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania polegającego na budowie budynku Straży Granicznej na Morskim Przejściu Granicznym w Elblągu  więcej >


data zamieszczenia: 18.03.2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 520175-N-2019; data zamieszczenia: 01.03.2019
6.19 Wykonanie remontu budynku Straży Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach uszkodzonego podczas pożaru  więcej >


Numer ogłoszenia: 512486-N-2019; data zamieszczenia: 11.02.2019
1.19 Budowa budynku Straży Granicznej na Morskim Przejściu Granicznym w Elblągu  więcej >


Zamówienia publiczne - rok 2018
Usługa społeczna; data zamieszczenia: 10.12.2018
68.18 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatur Urzędu w Elblągu i Ełku, Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie oraz przejść granicznych w województwie warmińsko-mazurskim  więcej >


Numer ogłoszenia: 654252-N-2018; data zamieszczenia: 29.11.2018
63.18 Dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamówienie drugie  więcej >


Numer ogłoszenia: 654718-N-2018; data zamieszczenia: 28.11.2018
64.18 Dostarczenie mebli i wyposażenia na potrzeby przejść granicznych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 652154-N-2018; data zamieszczenia: 22.11.2018
57.18 Sprzedaż oraz dostarczenie mebli biurowych i elementów wyposażenia pomieszczeń na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 648446-N-2018; data zamieszczenia: 15.11.2018
52.18 Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku głównym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 642054-N-2018; data zamieszczenia: 29.10.2018
43.18 Dostarczenie samochodu dostawczego z żurawiem przeładunkowym oraz skrzynią na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 636039-N-2018; data zamieszczenia: 15.10.2018 postępowanie unieważnione
37.18 Dostarczenie samochodu dostawczego z żurawiem przeładunkowym oraz skrzynią na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 620761-N-2018; data zamieszczenia: 01.10.2018
28.18 Dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 620725-N-2018; data zamieszczenia: 24.09.2018 postępowanie unieważnione
29.18 Wykonanie remontu budynku Straży Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach po uszkodzeniu spowodowanym spaleniem samochodu ciężarowego  więcej >


Numer ogłoszenia: 591399-N-2018; data zamieszczenia: 19.07.2018
20.18 Wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach  więcej >


ZAPYTANIE OFERTOWE dot. projektu: „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej”; data zamieszczenia 06.07.2018r.  więcej >


Numer ogłoszenia: 581261-N-2018; data zamieszczenia: 29.06.2018; postępowanie unieważnione
16.18 Wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach  więcej >


Numer ogłoszenia: 566680-N-2018; data zamieszczenia: 31.05.2018
15.18 Dostarczenie mebli na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 566170-N-2018; data zamieszczenia: 30.05.2018
13.18 Dostarczenie regałów przesuwnych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 562457-N-2018; data zamieszczenia: 24.05.2018
14.18 Wykonanie instalacji sieci logicznej i elektrycznej w segmencie „E” budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – etap IV  więcej >


Usługa społeczna; data zamieszczenia: 10.04.2018
9.18 Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia, usługi monitorowania sygnałów systemu alarmowego, usługi konserwacji urządzeń i instalacji systemu alarmowego, usługi konserwacji monitoringu wizyjnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz jednostek podległych  więcej >


Numer ogłoszenia: 539669-N-2018; data zamieszczenia: 04.04.2018
12.18 Przebudowa budynku wojewódzkiego magazynu sprzętu OC w Elblągu przy ul. Lotniczej 30A – etap I  więcej >


Numer ogłoszenia: 539360-N-2018; data zamieszczenia: 04.04.2018
11.18 Wykonanie termomodernizacji budynku głównego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – etap III  więcej >


Numer ogłoszenia: 533659-N-2018; data zamieszczenia: 21.03.2018
10.18 Remont i przebudowa pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w budynku głównym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 519914-N-2018; data zamieszczenia: 19.02.2018; postępowanie unieważnione
8.18 Remont i przebudowa pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w budynku głównym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 515896-N-2018; data zamieszczenia: 08.02.2018
5.18 Przebudowa budynku wojewódzkiego magazynu sprzętu OC w Elblągu przy ul. Lotniczej 30A – etap I  więcej >


Numer ogłoszenia: 509404-N-2018; data zamieszczenia: 26.01.2018
2.18 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Straży Granicznej na Morskim Przejściu Granicznym w Elblągu  więcej >


Numer ogłoszenia: 501967-N-2018; data zamieszczenia: 11.01.2018
1.18 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego użytkowanego przez Straż Graniczną i Izbę Celną na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie  więcej >


Zamówienia publiczne - rok 2017
Data zamieszczenia: 22.12.2017
Świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach i na posesjach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdujących się w Olsztynie, Elblągu i Ełku  więcej >


Data zamieszczenia: 14.12.2017
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatur Urzędu w Elblągu i Ełku, Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie oraz przejść granicznych w województwie warmińsko-mazurskim  więcej >


Numer ogłoszenia: 617036-N-2017; data zamieszczenia: 16.11.2017
Dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamówienie drugie  więcej >


Numer ogłoszenia: 607416-N-2017; data zamieszczenia: 26.10.2017
Dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 604366-N-2017; data zamieszczenia: 19.10.2017
Dostawa urządzeń specjalistycznych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >Sprzedaż oraz dostarczenie mebli biurowych i elementów wyposażenia pomieszczeń na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 595361-N-2017; data zamieszczenia: 29.09.2017
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji wodociągowej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku BKS samochodów osobowych na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach  więcej >


Numer ogłoszenia: 594691-N-2017; data zamieszczenia: 28.09.2017
Dostarczenie i instalacja oprogramowania dotyczącego systemu wizyjnego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów wraz z wyposażeniem i wykonaniem niezbędnej infrastruktury w ramach rozbudowy systemu CAIFS II na drogowych przejściach granicznych w Bezledach i Gronowie  więcej >


Numer ogłoszenia: 593246-N-2017; data zamieszczenia: 26.09.2017; postępowanie unieważnione
Dostawa i montaż wyposażenia toalety publicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach  więcej >


Numer ogłoszenia: 591131-N-2017; data zamieszczenia: 20.09.2017
Przebudowa telewizji dozorowej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach  więcej >


Numer ogłoszenia: 572776-N-2017; data zamieszczenia: 17.08.2017
Wykonanie termomodernizacji budynku garażowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 16 – etap I  więcej >


Numer ogłoszenia: 570891-N-2017; data zamieszczenia: 16.08.2017
Dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 560615-N-2017; data zamieszczenia: 31.07.2017; postępowanie unieważnione
Wykonanie termomodernizacji budynku garażowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 16 – etap I  więcej >


Numer ogłoszenia: 556662-N-2017; data zamieszczenia: 24.07.2017
Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy drogi na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie oraz posadowienia bramki radiometrycznej na Kolejowym Przejściu Granicznym w Braniewie  więcej >


Numer ogłoszenia: 551404-N-2017; data zamieszczenia: 14.07.2017
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku wojewódzkiego magazynu sprzętu OC w Elblągu przy ul. Lotniczej 30A  więcej >


Numer ogłoszenia: 545816-N-2017; data zamieszczenia: 07.07.2017; postępowanie unieważnione
Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy drogi na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie oraz posadowienia bramki radiometrycznej na Kolejowym Przejściu Granicznym w Braniewie  więcej >


Numer ogłoszenia: 542518-N-2017; data zamieszczenia: 30.06.2017
Dostarczenie wraz z montażem zestawu stacjonarnych monitorów promieniowania gamma-neutronowego na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie  więcej >Sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 528937-N-2017; data zamieszczenia: 08.06.2017
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego użytkowanego przez Straż Graniczną i Izbę Celną na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie  więcej >


Numer ogłoszenia: 512215-N-2017; data zamieszczenia: 18.05.2017; postępowanie unieważnione
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego użytkowanego przez Straż Graniczną i Izbę Celną na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie  więcej >


Data zamieszczenia: 16.05.2017
Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i ich najbliższych  więcej >


Data zamieszczenia: 05.05.2017
Sukcesywna dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 72721-2017; data zamieszczenia: 25.04.2017
Wykonanie termomodernizacji budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – etap II  więcej >


data zamieszczenia: 13.04.2017
świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia, usługi monitorowania sygnałów systemu alarmowego, usługi konserwacji urządzeń i instalacji systemu alarmowego, usługi konserwacji monitoringu wizyjnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz jednostek podległych  więcej >


Numer ogłoszenia: 58769-2017; data zamieszczenia: 05.04.2017
Wykonanie instalacji sieci logicznej i elektrycznej w segmencie „E” budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – etap II  więcej >


Numer ogłoszenia: 2017/S 065-122119; data zamieszczenia: 01.04.2017
Sukcesywna sprzedaż i dostarczenie benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego oraz oleju opałowego lekkiego na potrzeby drogowych przejść granicznych oraz do stacji paliw znajdującej się w Bazie Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 45676-2017; data zamieszczenia: 17.03.2017
Budowa terminala odpraw dla autobusów na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach  więcej >Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 32215-2017; data zamieszczenia: 27.02.2017
Rozbudowa i przebudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach – etap III obejmujący przebudowę budynku toalety  więcej >Sukcesywna sprzedaż i dostarczenie oleju opałowego lekkiego na potrzeby drogowych przejść granicznych znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 11039-2017; data zamieszczenia: 19.01.2017
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach konferencji szkoleniowej dla komendantów straży gminnych i miejskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >Sukcesywna sprzedaż i dostarczenie benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju opałowego lekkiego na potrzeby drogowych przejść granicznych oraz do stacji paliw znajdującej się w Bazie Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2019/09/19 13:44:12
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu