Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przebudowa telewizji dozorowej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach

Pliki do pobrania:
     ikonka   25.17_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc
     ikonka   25.17_informacja_z_otwarcia_ofert.doc
     ikonka   25.17_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
     ikonka   25.17_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc
     ikonka   25.17_1_formularz_oferty.doc
     ikonka   25.17_2_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_i_spelnianiu_warunkow.doc
     ikonka   25.17_3_projekt_umowy.doc
     ikonka   25.17_3.1_zalacznik_nr_5_do_projektu_umowy.doc
     ikonka   25.17_3.2_zalacznik_nr_6_do_projektu_umowy.doc
     ikonka   25.17_4_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.doc
     ikonka   25.17_5_wykaz_wykonanych_robot_budowlanych.doc
     ikonka   25.17_6_wykaz_osob_skierowanych_do_realizacji_zamowienia.doc
     ikonka   25.17_7_oswiadczenie_na_temat_wyksztalcenia_i_kwalifikacji_zawodowych.doc
     ikonka   25.17_8.1_opis_techniczny.pdf
     ikonka   25.17_8.2_rys._nr_1___plac.pdf
     ikonka   25.17_8.3_rys._nr_2.1___budynek_1___piwnica.pdf
     ikonka   25.17_8.4_rys._nr_2.2___budynek_1___parter.pdf
     ikonka   25.17_8.5_rys._nr_2.3___budynek_1___pietro.pdf
     ikonka   25.17_8.6_rys._nr_3.1___budynek_2___piwnica.pdf
     ikonka   25.17_8.7_rys._nr_3.2___budynek_2___parter.pdf
     ikonka   25.17_8.8_rys._nr_3.3___budynek_2___pietro.pdf
     ikonka   25.17_8.9_rys._nr_4.1___budynek_3___parter.pdf
     ikonka   25.17_8.10_rys._nr_4.2___budynek_3___pietro.pdf
     ikonka   25.17_8.11_rys._nr_5___budynek_5a.pdf
     ikonka   25.17_8.12_rys._nr_6___budynek_5b.pdf
     ikonka   25.17_8.13_rys._nr_7___budynek_24a.pdf
     ikonka   25.17_8.14_rys._nr_8___budynek_24b.pdf
     ikonka   25.17_8.15_rys._nr_9___budynek_17a.pdf
     ikonka   25.17_8.16_rys._nr_10___budynek_17b.pdf
     ikonka   25.17_8.17_rys._nr_11___budynek_16.pdf
     ikonka   25.17_8.18_rys._nr_12___schemat_polaczen_fizycznych_sieci.pdf
     ikonka   25.17_8.19_rys._nr_13___schemat_zasilania.pdf
     ikonka   25.17_8.20_rys._nr_14___inwentaryzacja___plac.pdf
     ikonka   25.17_9_stwior.pdf
     ikonka   25.17_10_przedmiar_robot.pdf
     ikonka   25.17_11_szczegol_opis_wybr_urzadzen_wchodzac_w_sklad_systemu_monit.doc

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2019/04/15 15:14:50
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu