Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Pliki do pobrania:
     ikonka   28.18_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc
     ikonka   28.18_informacja_z_otwarcia_ofert.doc
     ikonka   28.18_wyjasnienie_tresci_siwz_wraz_z_jej_modyfikacja_nr_2___05.10.2018_r..doc
     ikonka   28.18_wyjasnienie_tresci_siwz_wraz_z_jej_modyfikacja___04.10.2018_r..doc
     ikonka   28.18_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
     ikonka   28.18_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc
     ikonka   28.18_1_formularz_oferty.doc
     ikonka   28.18_2_oswiadczenie_o_niepodl._wykluczeniu_i_spelnianiu_warunkow.doc
     ikonka   28.18_3_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_i.docx
     ikonka   28.18_4_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_ii.docx
     ikonka   28.18_5_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_iii.docx
     ikonka   28.18_6_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_iv.docx
     ikonka   28.18_7_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_v.docx
     ikonka   28.18_8_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_vi.docx
     ikonka   28.18_9_projekt_umowy_dla_czesci_i_zamowienia.doc
     ikonka   28.18_10_projekt_umowy_dla_czesci_ii_zamowienia.doc
     ikonka   28.18_11_projekt_umowy_dla_czesci_iii_zamowienia.doc
     ikonka   28.18_12_projekt_umowy_dla_czesci_iv_zamowienia.doc
     ikonka   28.18_13_projekt_umowy_dla_czesci_v_zamowienia.doc
     ikonka   28.18_14_projekt_umowy_dla_czesci_vi_zamowienia.doc
     ikonka   28.18_15_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.doc
     ikonka   28.18_16_wykaz_wykonanych_dostaw.doc

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2018/10/16 11:20:26
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu