Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przebudowa telewizji dozorowej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach – etap II

Pliki do pobrania:
     ikonka   30.19_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc
     ikonka   30.19_informacja_z_otwarcia_ofert.doc
     ikonka   30.19_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
     ikonka   30.19_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc
     ikonka   30.19_1_formularz_oferty.doc
     ikonka   30.19_2_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_i_spelnianiu_warunkow.doc
     ikonka   30.19_3_projekt_umowy.doc
     ikonka   30.19_3.1_zalacznik_nr_4_do_projektu_umowy.doc
     ikonka   30.19_3.2_zalacznik_nr_5_do_projektu_umowy.doc
     ikonka   30.19_4_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.doc
     ikonka   30.19_5_wykaz_wykonanych_robot_budowlanych.doc
     ikonka   30.19_6_wykaz_osob_skierowanych_do_realizacji_zamowienia.doc
     ikonka   30.19_7_oswiadczenie_na_temat_wyksztalcenia_i_kwalifikacji_zawodowych.doc
     ikonka   30.19_8.1_opis_techniczny.pdf
     ikonka   30.19_8.2_bioz.pdf
     ikonka   30.19_8.3_karta_uzgodnien_dokumentacji___sg.pdf
     ikonka   30.19_8.4_karta_uzgodnien_dokumentacji___ias.pdf
     ikonka   30.19_8.5_karta_uzgodnien_dokumentacji___administracja_przejscia.pdf
     ikonka   30.19_8.6_tabela_instalacyjna___kamery_nowe_i_objete_zmiana_lokalizacji.pdf
     ikonka   30.19_8.7_dobor_rejestratorow_sieciowych___sg__zapis_30_dni.pdf
     ikonka   30.19_8.8_dobor_rejestratorow_sieciowych___ias__zapis_30_dni.pdf
     ikonka   30.19_8.9_dobor_rejestr._sieciowych___administr._przej.__zapis_30_dni.pdf
     ikonka   30.19_8.10_schemat_blokowy_systemu_cctv.pdf
     ikonka   30.19_8.11_rozmieszcz._element._i_prowadz._tras_kablowych___teren.pdf
     ikonka   30.19_8.12_rozmieszcz._element._i_prowadz._tras_kabl.___bud._1__piwnica.pdf
     ikonka   30.19_8.13_rozmieszcz._element._i_prowadz._tras_kabl.___bud._1__parter.pdf
     ikonka   30.19_8.14_rozmieszcz._element._i_prowadz._tras_kabl.___bud._1__pietro_i.pdf
     ikonka   30.19_8.15_rozmieszcz._element._i_prowadz._tras_kabl.___bud._2__piwnica.pdf
     ikonka   30.19_8.16_rozmieszcz._element._i_prowadz._tras_kabl.___bud._2__parter.pdf
     ikonka   30.19_8.17_rozmieszcz._element._i_prowadz._tras_kabl.___bud._2__pietro_i.pdf
     ikonka   30.19_8.18_rozmieszcz._element._i_prowadz._tras_kabl.___bud._3__parter.pdf
     ikonka   30.19_8.19_rozmieszcz._element._i_prowadz._tras_kabl.___bud._3__pietro_i.pdf
     ikonka   30.19_8.20_rozmieszcz._element._i_prowadz._tras_kabl.___bud._24a_i_24b.pdf
     ikonka   30.19_8.21_rozmieszcz._element._i_prowadz._tras_kablowych___bud._8.pdf
     ikonka   30.19_8.22_schemat_blokowy_zasilania.pdf
     ikonka   30.19_8.23_schemat_blokowy_skrzynki_ppd.pdf
     ikonka   30.19_9_stwior.pdf
     ikonka   30.19_10_przedmiar_robot.pdf
     ikonka   30.19_11_szczegol_opis_wybr_urzadzen_wchodzac_w_sklad_systemu_monit.doc

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2019/09/10 12:17:42
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu