Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7820.1.37.2017

z dnia 23 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia
10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, reprezentowanego przez Pana Wojciecha Błażewicza, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych (od km 64+915 do km 66+465)”.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren inwestycji, o numerach:

-       obręb 0004 Kuligi, działki nr: 147/1, 102, 63/1, 63/2, 173/1, 173/2, 96/2, 96/3, 97/6, 97/3, 100/2, 101/1, 59, 61/1, 61/2, 60, jednostka ewidencyjna 281203_2 Grodziczno, 

oraz na działkach objętych ograniczonym sposobem korzystania w związku z budową lub przebudową zjazdów,  sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, o numerach:

-       obręb 0004 Kuligi, działki nr: 100/2, 100/1, 129, 99/1, 99/3, 111, 172, 63/1, 74, jednostka ewidencyjna 281203_2 Grodziczno.

W związku  powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 332 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty tel. (89) 523-23-30, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 800 – 15.00).

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/15 15:26:45
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska