Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.34.2017

z dnia 20.02.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Wojciecha Błażewicza, pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 1.12.2017 r. (uzupełnionego 5.02.2018 r.),zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (od km 54+845 do km 56+550).

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

  1. 1)w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

-        jedn. ewid. 281204_2 Kurzętnik, obręb 0009 Marzęcice, działki nr: 276, 394, 397,

-        jedn. ewid. 281201_1 Nowe Miasto Lubawskie, obręb 0001, działki nr: 36, 23, 25, 26, 27,

-        jedn. ewid. 281201_1 Nowe Miasto Lubawskie, obręb 0008, działki nr: 102/2, 102/3,

  1. 2)przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową zjazdów oraz sieci elektroenergetycznej:

-        jedn. ewid. 281204_2 Kurzętnik, obręb 0009 Marzęcice, działka nr: 397,

-        jedn. ewid. 281201_1 Nowe Miasto Lubawskie, obręb 0002, działki nr: 3, 4/3.

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 329.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 11:19:56
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska