Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.19.2018

z dnia 29.06.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 26.04.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.04.2018 r.), uzupełniony 27.06.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo Iławeckie – Bartoszyce od km 27+162,25 do km 48+616,32.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0043 Sołtysowizna, działki nr: 114/1, 114/2, 119/1, 120/3, 120/2, 116/1, 300, 333, 130/2, 128/2, 126/3, 126/4, 334, 124, 301, 123, 122,

-        jedn. ewid. 280102_1 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0003 Górowo Iławeckie, działka nr 140/2,

-        jedn. ewid. 280102_1 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0002 Górowo Iławeckie, działki nr: 106, 125,

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0035 Piasty Wielkie, działki nr: 1/2, 101, 14/2, 23/2, 24/2, 3/11, 3/8, 5/3, 59, 60, 68, 7, 91/1, 5/5,

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0051 Wiewiórki, działki nr: 120/1, 121, 122/1, 136/2, 137/2, 137/3, 138/3, 139, 140, 141/2, 141/3, 145, 146/1, 146/2, 151, 153, 165, 167, 3313/1, 49, 50, 51, 52, 76/1,

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0028 Nowa Karczma, działki nr: 2/1, 3/6, 3313, 4/1, 1/24,

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0034 Piasek, działki nr: 101/1, 102, 103, 114, 118, 120/1, 121/1, 3311/3, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 51/10, 51/9, 62/4, 68, 69/2, 73, 74/1, 75, 81/4, 81/8, 86/1, 86/2, 87/5, 92/5, 92/6, 93/2, 94/2, 95/6, 95/7,

-        jedn. ewid. 280103_2 gmina Bartoszyce, obręb 0077 Wojciechy, działki nr: 144, 145/1, 145/2, 147/2, 148, 149, 151/1, 152/1, 163, 166/2, 172, 173, 176, 177, 178, 179/1, 180/2, 181/2, 181/4, 181/5, 184/1, 185,  186, 187/1, 188, 20, 210, 234, 235, 30/2, 3314/3, 393/1, 395/2, 418, 419, 422, 425, 455, 48/1, 49, 54, 55, 56/2, 77,  79/4, 92/2, 92/3, 93, 94/1, 94/2, 95, 165/1,

-        jedn. ewid. 280103_2 gmina Bartoszyce, obręb 0066 Tolko, działki nr: 1/19, 1/31, 1/32, 10/38, 10/39, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 15/3, 17/1, 19, 2/5, 3/14, 315/1, 3314/2, 3315, 4/7, 17/2, 20

-        jedn. ewid. 280103_2 gmina Bartoszyce, obręb 0064 Spytajny, działki nr: 110/10, 112/1, 112/2, 140/3,  145/1, 145/2, 146/3, 152, 152/1, 160, 166, 179, 206, 212, 213, 216, 43/1, 5/3, 70/2, 71, 72/1, 72/2, 77/1, 80/1, 140/6, 164, 8, 7/1, 37, 38, 39/1, 39/2,

-        jedn. ewid. 280101_1 gmina Bartoszyce, obręb 0001 Bartoszyce, działki nr: 238, 241, 242,

2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową urządzeń wodnych, przebudową wodociągu, budową kanalizacji deszczowej, przebudową i budową zjazdów, budową i przebudową sieci elektroenergetycznej, budową sieci teletechnicznej, przebudową innych dróg publicznych, rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego:

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0043 Sołtysowizna, działki nr: 114/1, 119/1, 120/3, 120/2, 116/1, 333, 130/2, 128/2, 126/3, 126/4, 334, 124, 301, 123, 122, 299/1,

-        jedn. ewid. 280102_1 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0003 Górowo Iławeckie, działka nr 138,

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0035 Piasty Wielkie, działki nr: 14/2, 23/2, 24/2, 3/10, 3/11, 3/8, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 375, 376, 377, 378, 382, 383, 5/2, 5/3, 60, 68, 7, 88/7, 89, 91/1, 1/2, 101, 5/5, 120, 122, 123/1, 132, 361, 379,

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0051 Wiewiórki, działki nr: 104/1, 104/3, 120/1, 120/2, 122/1, 136/2, 137/3, 138/3, 139, 141/3, 145, 151, 152, 165, 166, 3313/1, 50, 52, 73/1, 73/6, 74,

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0028 Nowa Karczma, działki nr: 2/1, 3/6, 1/24,

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0034 Piasek, działki nr: 105/1, 112, 114, 117, 118, 120/1, 121/1, 31, 3311/3, 36/4, 36/5, 36/6, 62/5, 69/2, 72, 73, 74/1, 75, 81/2, 81/3, 81/4, 81/8,  86/1, 86/2, 87/5, 92/5, 92/6, 93/2, 94/2, 95/6, 95/7, 104, 103, 102, 121/5,

-        jedn. ewid. 280103_2 gmina Bartoszyce, obręb 0077 Wojciechy, działki nr: 101, 144, 145/1, 147/2, 148, 152/1, 161, 164/1, 166/2, 172, 173, 176, 177, 179/1, 181/2, 181/4, 181/5, 184/1, 185, 186, 187/1, 188, 210, 235, 314/4, 390/3, 393/1, 394, 395/2, 418, 419, 422, 425, 455, 48/1, 54, 56/2, 79/4, 89/1, 89/2, 92/2, 92/3, 93, 94/1, 94/2, 95, 97, 98, 87, 165/1, 30/2, 3314/3, 77, 165/2,

-        jedn. ewid. 280103_2 gmina Bartoszyce, obręb 0066 Tolko, działki nr: 1/13, 1/19, 1/23, 1/30, 1/31,  1/32, 1/33, 1/34, 10/20, 10/21, 10/22, 10/28, 10/31, 10/32, 10/38, 10/39, 10/8, 13/1, 13/2, 13/3, 15/3, 2/5, 3/14, 31, 32, 3314/2, 3315, 34/1, 34/2, 35, 1/36, 1/22, 12/4,

-        jedn. ewid. 280103_2 gmina Bartoszyce, obręb 0064 Spytajny, działki nr: 117/8, 118/2, 118/6, 140/5, 154, 155, 158, 161, 163, 198, 199, 200,  211, 214, 215/3, 33/2, 47/1, 47/2, 48/2, 50, 51, 51/1, 51/2, 53/2, 54/3, 55, 58/5, 60, 63, 64, 65/1, 65/2, 66/3, 68/17, 68/19, 69, 72/3, 73/3, 75/3, 76/1, 97/5, 9/1, 194, 9/2, 10/2, 11/2, 12, 40, 110/10, 112/1, 112/2, 140/3, 145/1, 145/2, 179, 206, 212, 213, 216, 43/1, 5/3, 70/2, 72/2, 77/1, 80/1, 140/6, 164, 37, 39/1, 39/2,

-        jedn. ewid. 280101_1 gmina Bartoszyce, obręb 0001 Bartoszyce, działki nr: 236/5, 238, 239, 240, 241,  243, 247, 252, 253,

3) obejmujących tereny wód płynących:

1)      jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0051 Wiewiórki, działki nr: 122/2, 136/3, 141/4, 144/2, 146/3, 168/1, 170/1.

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 329 w godzinach 10.00 – 13.00.

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/07/04 12:01:12
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska