Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

IGR-II.7820.1.21.2018

Olsztyn, 24.08.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora - Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 26.04.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.04.2018 r.), uzupełnionego w dniach 27.06.2018 r., 21.08.2018 r. oraz 24.08.2018 r., została wydana decyzja Nr 32/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno- Górowo Iławeckie od km 00+000 do km 26+428.73.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jedn. ewid. 280205_4 gmina Pieniężno, obręb 0003 Pieniężno: działki nr: 74; 154/1 (powstała z podziału 154); 155; 156/1 (powstały z podziału 156); 157/1 (powstały z podziału 157); 158/1 (powstała z podziału 158); 159/3 (powstała z podziału 159/2); 160/2;

-        jedn. ewid. 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0005 Cieszęta: działka nr 186/1 (powstała z podziału 186); 188/1 (powstała z podziału 188); 189/1 (powstała z podziału 189); 189/2 (powstała z podziału 189); 189/3 (powstała z podziału 189); 189/4 (powstała z podziału 189); 189/5 (powstała z podziału 189); 190/1 (powstała z podziału 190); 190/2 (powstała z podziału 190); 194/1 (powstała z podziału 194); 219/1 (powstała z podziału 219); 172/9 (powstała z podziału 172/2); 174/7 (powstała z podziału 174/1); 174/3; 174/5 (powstała z podziału 174/4); 184/4 (powstała z podziału 184/1); 185/4 (powstała z podziału 185/1); 185/7 (powstała z podziału 185/2); 187/3 (powstała z podziału 187/2); 193/5 (powstała z podziału 193/2);

-        jedn. ewid. 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0015 Łajsy: działki nr 219/1 (powstała z podziału 219); 226/1 (powstała z podziału 226); 227/1 (powstała z podziału 227); 228; 234/1 (powstała z podziału 234); 225/6 (powstała z podziału 225/2); 222/6 (powstała z podziału 222/2); 222/4 (powstała z podziału 222/1); 225/4; 225/8 (powstała z podziału 225/5); 225/9 (powstała z podziału 225/5); 230/6 (powstała z podziału 230/4);

-        jedn. ewid. 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0026 Różaniec: działki nr 6/1 (powstała z podziału 6); 10/1 (powstała z podziału 10), 11/1 (powstała z podziału 11), 12/1 (powstała z podziału 12), 33/1 (powstała z podziału 33); 36/1 (powstała z podziału 36); 65/1 (powstała z podziału 65); 69/1 (powstała z podziału 69); 158; 175/1 (powstała z podziału 175); 182/1 (powstała z podziału 182); 191/1 (powstała z podziału 191); 192/1 (powstała z podziału 192); 194/1 (powstała z podziału 194); 210/1 (powstała z podziału 210); 210/2 (powstała z podziału 210); 4/5 (powstała z podziału 4/1); 9/5 (powstała z podziału 9/1); 21/5 (powstała z podziału 21/1); 21/6 (powstała z podziału 21/1); 21/3 (powstała z podziału 21/2); 8/16 (powstała z podziału 8/6); 37/3 (powstała z podziału 37/1); 211/4 (powstała z podziału 211/1); 211/5 (powstała z podziału 211/1); 211/7 (powstała z podziału 211/3); 211/8 (powstała z podziału 211/3); 214/3 (powstała z podziału 214/1); 3045/4 (powstała z podziału 3045/3); 37/5 (powstała z podziału 37/2); 64/13 (powstała z podziału 64/1); 64/11  (powstała z podziału 64/4); 64/9 (powstała z podziału 64/5); 64/7 (powstała z podziału 64/6); 67/9 (powstała z podziału 67/2); 67/7  (powstała z podziału 67/3); 67/5  (powstała z podziału 67/4); 70/3 (powstała z podziału 70/1);         

-        jedn. ewid. 280205_2 gmina Pieniężno, obręb 0016 Łoźnik: działki nr 18/1 (powstała z podziału 18); 18/2 (powstała z podziału 18); 24/1 (powstała z podziału 24); 25/1 (powstała z podziału 25); 37/1 (powstała z podziału 37); 38/1 (powstała z podziału 38); 49/1 (powstała z podziału 49); 54/1 (powstała z podziału 54); 55; 58/1 (powstała z podziału 58); 58/2 (powstała z podziału 58); 62/1 (powstała z podziału 62); 68/1 (powstała z podziału 68); 80/1 (powstała z podziału 80); 95/1 (powstała z podziału 95); 96/1 (powstała z podziału 96); 97/1 (powstała z podziału 97); 97/2 (powstała z podziału 97); 98/1 (powstała z podziału 98); 19/3 (powstała z podziału 19/1); 19/5 (powstała z podziału 19/2); 67/3 (powstała z podziału 67/2); 67/4 (powstała z podziału 67/2); 3047/10 (powstała z podziału 3047/2); 3047/8 (powstała z podziału 3047/3); 3048/5 (powstała z podziału 3048/1); 3048/3 (powstała z podziału 3048/2); 40/3 (powstała z podziału 40/2); 51/2 (powstała z podziału 51/1); 56/5 (powstała z podziału 56/1); 56/6 (powstała z podziału 56/1); 56/3 (powstała z podziału 56/2); 59/1; 59/18 (powstała z podziału 59/2); 60/6 (powstała z podziału 60/3); 82/16 (powstała z podziału 82/14); 94/12 (powstała z podziału 94/1); 94/13 (powstała z podziału 94/1); 94/14 (powstała z podziału 94/1); 94/10 (powstała z podziału 94/2); 94/6 (powstała z podziału 94/3); 94/7 (powstała z podziału 94/3); 94/8 (powstała z podziału 94/3);

-        jedn. ewid. 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0021 Pełty: działki nr 23/1 (powstała z podziału 23); 40/1 (powstała z podziału 40); 44/1 (powstała z podziału 44); 51/1 (powstała z podziału 51); 52/1 (powstała z podziału 52); 57/1 (powstała z podziału 57); 81/1 (powstała z podziału 81); 100/1 (powstała z podziału 100); 100/2 (powstała z podziału 100); 100/3 (powstała z podziału 100); 102/1 (powstała z podziału 102); 103/1 (powstała z podziału 103); 108/1 (powstała z podziału 108); 109/1 (powstała z podziału 109); 110/1 (powstała z podziału 110); 110/2 (powstała z pod powstała z podziału 110); 107/3 (powstała z podziału 107/1); 107/5 (powstała z podziału 107/2); 11 powstała z podziału 3/4 (powstała z podziału 113/2); 113/5 (powstała z podziału 113/2); 33/7 (powstała z podziału z podziału 33/2); 33/9 (powstała z podziału 33/5); 42/5 (powstała z podziału 42/1); 42/3 (42/2); 48/3 (powstała z podziału 48/1); 63/4 (powstała z podziału 63/2); 63/5 (powstała z podziału 63/2); 65/8 (powstała z podziału 65/1); 65/6 (powstała z podziału 65/4); 82/1; 82/2; 82/3; 83/7 (powstała z podziału 83/6);

-        jedn. ewid. 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0023 Pluty: działki nr 9/1 (powstała z podziału 9); 19/1 (powstała z podziału 19); 23/1 (powstała z podziału 23); 24/1 (powstała z podziału 24); 25/1 (powstała z podziału 25); 27/1 (powstała z podziału 27); 28/1 (powstała z podziału 28); 30/1 (powstała z podziału 30); 32/1 (powstała z podziału 32); 35/1 (powstała z podziału 35); 49/1 (powstała z podziału 49); 51/1 (powstała z podziału 51); 52/1 (powstała z podziału 52); 80/1 (powstała z podziału 80); 82/1 (powstała z podziału 82); 84/1 (powstała z podziału 84); 87/1 (powstała z podziału 87); 89/1 (powstała z podziału 89); 91/1 (powstała z podziału 91); 95/1 (powstała z podziału 95); 149/1 (powstała z podziału 149); 156/1 (powstała z podziału 156); 156/2 (powstała z podziału 156); 156/3 (powstała z podziału 156); 160/1 (powstała z podziału 160); 162/1 (powstała z podziału 162); 163/1 (powstała z podziału 163); 164/1 (powstała z podziału 164); 165/1 (powstała z podziału 165); 169/1 (powstała z podziału 169); 170/1 (powstała z podziału 170); 171/1 (powstała z podziału 171); 178/1 (powstała z podziału 178); 181/1 (powstała z podziału 181); 182/1 (powstała z podziału 182); 183/1 (powstała z podziału 183); 183/2 (powstała z podziału 183); 194/1 (powstała z podziału 194); 196; 16/3 (powstała z podziału 16/1); 17/2 (powstała z podziału 17/1); 17/3 (powstała z podziału 17/1); 22/2 (powstała z podziału 22/1); 26/3 (powstała z podziału 26/1); 29/3 (powstała z podziału 29/1); 31/3 (powstała z podziału 31/1); 26/5 (powstała z podziału 26/2); 100/4 (powstała z podziału 100/3); 151/10 (powstała z podziału 151/9); 157/5 (powstała z podziału 157/4); 159/6 (powstała z podziału 159/4); 161/3 (powstała z podziału 161/1), 166/3 (powstała z podziału 166/1); 167/5 (powstała z podziału 167/1); 167/3 (powstała z podziału 167/2); 168/3 (powstała z podziału 168/1); 174/6 (powstała z podziału 174/1); 174/3 (powstała z podziału 174/2); 174/4 (powstała z podziału 174/2); 175/4 (powstała z podziału 175/1); 29/5 (powstała z podziału 29/2); 3072/3 (powstała z podziału 3072/2); 31/5 (powstała z podziału 31/2); 45/3 (powstała z podziału 45/1); 47/3 (powstała z podziału 47/1); 48/5 (powstała z podziału 48/1); 50/9 (powstała z podziału 50/8); 78/4 (powstała z podziału 78/2); 81/17 (powstała z podziału 81/12); 81/19 (powstała z podziału 81/13); 81/21 (powstała z podziału 81/14); 81/25 (powstała z podziału 81/6); 81/23 (powstała z podziału 81/7); 93/7 (powstała z podziału 93/6); 94/3 (powstała z podziału 94/2);

-        jedn. ewid. 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0010 Jeziorko: działki nr 5/1 (powstała z podziału 5); 6/1 (powstała z podziału 6); 8/1 (powstała z podziału 8); 10/1 (powstała z podziału 10); 11/1 (powstała z podziału 11); 12/1 (powstała z podziału 12); 12/2 (powstała z podziału 12); 15/1 (powstała z podziału 15); 18/1 (powstała z podziału 18); 19; 20/1 (powstała z podziału 20); 20/2 (powstała z podziału 20); 21/1 (powstała z podziału 21); 22/1 (powstała z podziału 22); 23/1 (powstała z podziału 23); 32/1 (powstała z podziału 32); 3259/1 (powstała z podziału 3259); 17/3 (powstała z podziału 17/1); 4/7 (powstała z podziału 4/2); 121/2 (powstała z podziału 121/1); 3253/4 (powstała z podziału 3253/1); 3253/5 (powstała z podziału 3253/1); 3253/6 (powstała z podziału 3253/1); 3253/7 (powstała z podziału 3253/1); 3253/8 (3253/1); 3253/10 (3253/2); 3253/12 (3253/3); 40/4 (powstała z podziału 40/2); 540/1; 61/7 (powstała z podziału 61/3); 61/9 (powstała z podziału 61/4); 61/11 (powstała z podziału 61/5); 61/12 (powstała z podziału 61/5);

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0039 Reszkowo: działki nr 19/1 (powstała z podziału 19); 29/1 (powstała z podziału 29); 31/1 (powstała z podziału 31); 33; 34/1 (powstała z podziału 34); 3245/1 (powstała z podziału 3245); 17/4 (powstała z podziału 17/1); 22/3 (powstała z podziału 22/1); 23/2 (powstała z podziału 23/1); 17/6 (powstała z podziału 17/2); 22/5 (powstała z podziału 22/2); 17/8 (powstała z podziału 17/3); 3251/10 (powstała z podziału 3251/1); 3251/8 (powstała z podziału 3251/2); 3251/5 (powstała z podziału 3251/4); 3251/6 (powstała z podziału 3251/4); 3252/5 (powstała z podziału 3252/1);

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0057 Zięby: działki nr 42/1 (powstała z podziału 42); 45/1 (powstała z podziału 45); 47/1 (powstała z podziału 47); 50/1 (powstała z podziału 50); 68/1 (powstała z podziału 68); 71/1 (powstała z podziału 71); 73/1 (powstała z podziału 73); 74/1 (powstała z podziału 74); 86/1 (powstała z podziału 86); 87/1 (powstała z podziału 87); 89/1 (powstała z podziału 89); 90/1 (powstała z podziału 90); 91/1 (powstała z podziału 91); 93/1 (powstała z podziału 93); 122; 126/1 (powstała z podziału 126); 134/1 (powstała z podziału 134); 135/1 (powstała z podziału 135); 138/1 (powstała z podziału 138); 132/2 (powstała z podziału 132/1); 3244/9 (powstała z podziału 3244/7); 34/5 (powstała z podziału 34/4); 35/8 (powstała z podziału 35/3); 46/3 (powstała z podziału 46/1); 46/5 (powstała z podziału 46/2); 48/6 (powstała z podziału 48/1); 48/4 (powstała z podziału 48/2); 51/3 (powstała z podziału 51/1); 52/9 (powstała z podziału 52/5); 52/7 (powstała z podziału 52/6); 53/7 (powstała z podziału 53/2); 53/9 (powstała z podziału 53/4); 53/11 (powstała z podziału 53/5); 65/5 (powstała z podziału 65/1); 65/3 (powstała z podziału 65/2); 83/5 (powstała z podziału 83/4); 84/6 (powstała z podziału 84/4); 84/8 (powstała z podziału 84/5); 88/3 (powstała z podziału 88/1); 88/5 (powstała z podziału 88/2); 92/3 (powstała z podziału 92/1); 92/5 (powstała z podziału 92/2);

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0050 Wągródka: działki nr 7/1 (powstała z podziału 7); 26; 55/1 (powstała z podziału 55); 55/2 (powstała z podziału 55); 28/3 (powstała z podziału 28/1); 13/11 (powstała z podziału 13/4); 14/83 (powstała z podziału 14/5); 14/81 (powstała z podziału 14/12); 14/79 (powstała z podziału 14/13); 14/76 (powstała z podziału 14/67); 14/77 (powstała z podziału 14/67); 14/74 (powstała z podziału 14/68); 14/72 (powstała z podziału 14/70); 56/8 (powstała z podziału 56/1); 56/6 (powstała z podziału 56/2);

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0049 Wągniki: działki nr 54; 67/1 (powstała z podziału 67); 69/2 (powstała z podziału 69); 70/1 (powstała z podziału 70); 77/1 (powstała z podziału 77); 156/1 (powstała z podziału 156); 157/1 (powstała z podziału 157); 273/1 (powstała z podziału 273); 281/1 (powstała z podziału 281); 283/1 (powstała z podziału 283); 3047/1 (powstała z podziału 3047); 1/2 (powstała z podziału 1/1); 1/3 (powstała z podziału 1/1); 17/12 (powstała z podziału 17/1); 23/4 (powstała z podziału 23/1); 25/7 (powstała z podziału 25/2); 8/7 (powstała z podziału 8/3); 8/8 (powstała z podziału 8/3); 12/7 (powstała z podziału 12/3); 14/4 (powstała z podziału 14/3); 25/5 (powstała z podziału 25/3); 25/9 (powstała z podziału 25/3); 25/6 (powstała z podziału 25/3); 12/5 (powstała z podziału 12/4); 12/9 (powstała z podziału 12/4); 12/6 (powstała z podziału 12/4); 15/22 (powstała z podziału 15/4); 17/9 (powstała z podziału 17/4); 17/10 (powstała z podziału 17/4); 26/8 (powstała z podziału 26/5); 26/9 (powstała z podziału 26/5); 15/18 (powstała z podziału 15/6); 22/10 (powstała z podziału 22/6); 15/16 (powstała z podziału 15/7); 15/20 (powstała z podziału 15/12); 111/8 (powstała z podziału 111/4); 111/6 (powstała z podziału 111/5); 15/14 (powstała z podziału 15/13); 33/6 (powstała z podziału 33/2); 65/2 (powstała z podziału 65/1); 73/5 (powstała z podziału 73/4); 76/2;

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0043 Sołtysowizna: działki nr 81/1 (powstała z podziału 81); 168/1 (powstała z podziału 168); 190/1 (powstała z podziału 190); 191/1 (powstała z podziału 191); 211/1 (powstała z podziału 211); 240/1 (powstała z podziału 240); 244/1 (powstała z podziału 244); 244/2 (powstała z podziału 244); 313/1 (powstała z podziału 313); 313/2 (powstała z podziału 313); 315/1 (powstała z podziału 315); 317/1 (powstała z podziału 317); 324/1 (powstała z podziału 324); 324/2 (powstała z podziału 324); 324/3 (powstała z podziału 324); 324/4 (powstała z podziału 324); 352/1 (powstała z podziału 352); 352/2 (powstała z podziału 352); 352/3 (powstała z podziału 352); 352/4 (powstała z podziału 352); 353/1 (powstała z podziału 353); 176/11 (powstała z podziału 176/3); 176/6 (powstała z podziału 176/4); 176/8 (powstała z podziału 176/5); 176/9 (powstała z podziału 176/5); 177/3 (powstała z podziału 177/1); 177/5 (powstała z podziału 177/2); 188/14 (powstała z podziału 188/2); 188/8 (powstała z podziału 188/3); 188/11 (powstała z podziału 188/4); 188/6 (powstała z podziału 188/5); 189/3 (powstała z podziału 189/2); 195/15 (powstała z podziału 195/6); 195/12 (powstała z podziału 195/8); 199/2 (powstała z podziału 199/1); 199/3 (powstała z podziału 199/1); 210/3 (powstała z podziału 210/2); 212/9 (powstała z podziału 212/3); 212/6 (powstała z podziału 212/4); 212/7 (powstała z podziału 212/4); 237/10 (powstała z podziału 237/1); 237/12 (powstała z podziału 237/3); 237/8 (powstała z podziału 237/6); 239/5 (powstała z podziału 239/3); 241/11 (powstała z podziału 241/2); 241/13 (powstała z podziału 241/3); 241/9 (powstała z podziału 241/8); 243/3 (powstała z podziału 243/1); 314/3 (powstała z podziału 314/1); 314/4 (powstała z podziału 314/1); 338/3 (powstała z podziału 338/2);

-        jedn. ewid. 280102_1 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0003 Górowo Iławeckie : działki nr 80/1 (powstała z podziału 80); 80/2 (powstała z podziału 80); 121/1 (powstała z podziału 121); 122/1 (powstała z podziału 122); 141; 146/1 (powstała z podziału 146); 153/1 (powstała z podziału 153); 159/1 (powstała z podziału 159); 159/2 (powstała z podziału 159); 159/3 (powstała z podziału 159);  131/9 (powstała z podziału 131/2); 139/15 (powstała z podziału 139/13); 139/16 (powstała z podziału 139/13); 139/18 (powstała z podziału 139/14); 139/19 (powstała z podziału 139/14); 139/20 (powstała z podziału 139/14); 139/21 (powstała z podziału 139/14); 140/1; 140/2; 64/2 (powstała z podziału 64/1); 64/3 (powstała z podziału 64/1); 67/3 (powstała z podziału 67/1); 67/5 (powstała z podziału 67/2); 78/4 (powstała z podziału 78/3); 79/11 (powstała z podziału 79/10); 79/13 (powstała z podziału 79/3);

 

2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z budową i  przebudową urządzeń wodnych, przebudową wodociągu, budową kanalizacji deszczowej, przebudową i budową zjazdów, budową sieci elektroenergetycznej, budową sieci teletechnicznej, przebudową innych dróg publicznych, przebudową sieci gazowej, rozbiórką budynku, demontażem istniejących elementów oświetlenia :

-        jedn. ewid. 280205_4 gmina Pieniężno, obręb 0003 Pieniężno: działki nr 161/2; 163/1; 161/1; 156/2 (powstała z podziału 156); 158/2 (powstała z podziału 158); 154/2 (powstała z podziału 154);

-        jedn. ewid. 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0005 Cieszęta: działka nr 191; 186/2 (powstała z podziału 186); 188/2 (powstała z podziału 188); 194/2 (powstała z podziału 194); 219/2 (powstała z podziału 219); 172/10 (powstała z podziału 172/2); 174/6 (powstała z podziału 174/4); 184/5 (powstała z podziału 184/1); 193/6 (powstała z podziału 193/2); 190/3 (powstała z podziału 190); 185/5 (powstała z podziału 185/1); 185/8 (powstała z podziału 185/2); 174/8 (powstała z podziału 174/1);

-        jedn. ewid. 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0015 Łajsy: działki nr 222/7 (powstała z podziału 222/2); 219/2 (powstała z podziału 219); 226/2 (powstała z podziału 226); 227/2 (powstała z podziału 227); 234/2 (powstała z podziału 234); 225/7 (powstała z podziału 225/2); 230/7 (powstała z podziału 230/4); 225/10 (powstała z podziału 225/5);

-        jedn. ewid. 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0026 Różaniec: działki nr 18; 157; 196; 200; 212; 6/2 (powstała z podziału 6); 10/2 (powstała z podziału 10); 12/2 (powstała z podziału 12); 33/2 (powstała z podziału 33); 36/2 (powstała z podziału 36); 65/2 (powstała z podziału 65); 69/2 (powstała z podziału 69); 175/2 (powstała z podziału 175); 182/2 (powstała z podziału 182); 192/2 (powstała z podziału 192); 194/2 (powstała z podziału 194); 4/6 (powstała z podziału 4/1); 21/4 (powstała z podziału 21/2); 8/17 (powstała z podziału 8/6); 37/4 (powstała z podziału 37/1); 214/4 (powstała z podziału 214/1); 3045/5 (powstała z podziału 3045/3); 64/14 (powstała z podziału 64/1); 64/12 (powstała z podziału 64/4); 64/10 (powstała z podziału 64/5); 64/8 (powstała z podziału 64/6); 67/10 (powstała z podziału 67/2); 67/8 (powstała z podziału 67/3); 67/6 (powstała z podziału 67/4); 70/4 (powstała z podziału 70/1); 210/3 (powstała z podziału 210); 21/7 (powstała z podziału 21/1); 211/6 (powstała z podziału 211/1); 211/9 (powstała z podziału 211/3);

-        jedn. ewid. 280205_2 gmina Pieniężno, obręb 0016 Łoźnik: działki nr 64; 65;  66/1; 67/1; 24/2 (powstała z podziału 24); 25/2 (powstała z podziału 25); 38/2 (powstała z podziału 38); 54/2 (powstała z podziału 54); 62/2 (powstała z podziału 62); 68/2 (powstała z podziału 68); 80/2 (powstała z podziału 80); 83; 95/2 (powstała z podziału 95); 96/2 (powstała z podziału 96); 98/2 (powstała z podziału 98); 3047/11 (powstała z podziału 3047/2); 3047/9 (powstała z podziału 3047/3); 3048/6 (powstała z podziału 3048/1); 3048/4 (powstała z podziału 3048/2); 40/4 (powstała z podziału 40/2); 51/3 (powstała z podziału 51/1); 59/19 (powstała z podziału 59/2); 60/7 (powstała z podziału 60/3); 94/11 (powstała z podziału 94/2); 18/3 (powstała z podziału 18); 58/3 (powstała z podziału 58); 97/3 (powstała z podziału 97); 67/5 (powstała z podziału 67/2); 56/7 (powstała z podziału 56/1); 94/15 (powstała z podziału 94/1); 94/9 (powstała z podziału 94/3);

-        jedn. ewid. 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0021 Pełty: działki nr 19; 64; 84; 86; 87; 99; 106; 111;  105/1;  22/1;  22/2;  41/1;  65/5;  89/2; 83/5; 98/1; 23/2 (powstała z podziału 23); 44/2 (powstała z podziału 44); 51/2 (powstała z podziału 51); 57/2 (powstała z podziału 57); 81/2 (powstała z podziału 81); 102/2 (powstała z podziału 102); 108/2 (powstała z podziału 108); 109/2 (powstała z podziału 109); 107/6 (powstała z podziału 107/2); 33/8 (powstała z podziału 33/2); 33/10 (powstała z podziału 33/5); 42/6 (powstała z podziału 42/1); 42/4 (powstała z podziału 42/2); 65/9 (powstała z podziału 65/1); 65/7 (powstała z podziału 65/4); 83/8 (powstała z podziału 83/6); 110/3 (powstała z podziału 110); 113/6 (powstała z podziału 113/2); 63/6 (powstała z podziału 63/2); 100/4 (powstała z podziału 100);

-        jedn. ewid. 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0023 Pluty: działki nr 10; 13; 14; 33; 34; 36; 64; 83; 92; 158; 172; 173; 179; 191; 197; 12/1; 15/2; 16/2; 100/2; 151/2; 151/8; 46/1; 46/2; 85/2; 93/2; 93/3; 93/4; 9/2 (9); 19/2 (19); 23/2 (23); 24/2 (24); 28/2 (28); 30/2 (30); 32/2 (32); 35/2 (35); 49/2 (49); 51/2 (51); 52/2 (52); 80/2 (80); 82/2 (82); 84/2 (84); 91/2 (91); 95/2 (95); 149/2 (149); 163/2 (163); 164/2 (164); 165/2 (165); 169/2 (169); 170/2 (170); 171/2 (171); 178/2 (178); 181/2 (181); 182/2 (182); 16/4 (16/1); 22/3 (22/1); 26/4 (26/1); 29/4 (29/1); 31/4 (31/1); 100/5 (100/3); 157/6 (157/4); 159/7 (159/4); 161/4 (161/1); 166/4 (166/1); 167/6 (167/1); 167/4 (167/2); 168/4 (168/1); 175/5 (175/1); 3072/4 (3072/2); 31/6 (31/2); 45/4 (45/1); 47/4 (47/1); 48/6 (48/1); 50/10 (50/8); 78/5 (78/2); 81/18 (81/12); 81/20 (81/13); 81/22 (81/14); 81/24 (81/7); 93/8 (93/6); 94/4 (94/2); 183/3 (183); 194/2 (194); 17/4 (17/1); 174/5 (174/2); 156/4 (156);

-        jedn. ewid. 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0010 Jeziorko: działki nr 9; 5/2 (5); 6/2 (6); 8/2 (8); 11/2 (11); 15/2 (15); 18/2 (18); 23/2 (23); 3259/2 (3259); 17/4 (17/1); 4/8 (4/2); 121/3 (121/1); 3253/11 (3253/2); 3253/13 (3253/3); 61/10 (61/4); 12/3 (12); 3253/9 (3253/1); 32/2 (32);

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0039 Reszkowo: działki nr 19/2 (powstała z podziału 19); 29/2 (powstała z podziału 29); 31/2 (powstała z podziału 31); 3245/2 (powstała z podziału 3245); 17/5 (powstała z podziału 17/1); 23/3 (powstała z podziału 23/1); 17/7 (powstała z podziału 17/2); 17/9 (powstała z podziału 17/3); 3251/11 (powstała z podziału 3251/1); 3252/6 (powstała z podziału 3252/1); 3251/7 (powstała z podziału 3251/4);

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0057 Zięby: działki nr 32; 36; 49; 55; 129; 130/3; 3244/6; 34/3; 53/6; 54/2; 83/3; 84/2; 85/1; 85/2; 134/2 (powstała z podziału 134); 42/2 (powstała z podziału 42); 45/2 (powstała z podziału 45); 47/2 (powstała z podziału 47); 68/2 (powstała z podziału 68); 71/2 (powstała z podziału 71); 87/2 (powstała z podziału 87); 90/2 (powstała z podziału 90); 91/2 (powstała z podziału 91); 93/2 (powstała z podziału 93); 126/2 (powstała z podziału 126); 135/2 (powstała z podziału 135); 138/2 (powstała z podziału 138); 35/9 (powstała z podziału 35/3); 46/6 (powstała z podziału 46/2); 48/7 (powstała z podziału 48/1); 48/5 (powstała z podziału 48/2); 51/4 (powstała z podziału 51/1); 52/10 (powstała z podziału 52/5); 52/8 (powstała z podziału 52/6); 53/8 (powstała z podziału 53/2); 53/10 (powstała z podziału 53/4); 53/12 (powstała z podziału 53/5); 65/6 (powstała z podziału 65/1); 65/4 (powstała z podziału 65/2); 84/7 (powstała z podziału 84/4); 88/4 (powstała z podziału 88/1); 92/4 (powstała z podziału 92/1); 92/6 (powstała z podziału 92/2); 34/6 (powstała z podziału 34/4); 123; 124; 117/1, 120/1

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0050 Wągródka: działki nr 24; 14/53; 7/2 (powstała z podziału 7); 28/4 (powstała z podziału 28/1); 14/84 (powstała z podziału 14/5); 14/82 (powstała z podziału 14/12); 14/73 (powstała z podziału 14/70); 56/9 (powstała z podziału 56/1); 56/7 (powstała z podziału 56/2); 55/3 (powstała z podziału 55);

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0049 Wągniki: działki nr 68; 112; 115; 120; 155; 67/2 (powstała z podziału 67); 70/2 (powstała z podziału 70); 273/2 (powstała z podziału 273); 281/2 (powstała z podziału 281); 283/2 (powstała z podziału 283); 3047/2 (powstała z podziału 3047); 17/13 (powstała z podziału 17/1); 23/5 (powstała z podziału 23/1); 25/8 (powstała z podziału 25/2); 12/8 (powstała z podziału 12/3); 14/5 (powstała z podziału 14/3); 15/23 (powstała z podziału 15/4); 15/19 (powstała z podziału 15/6); 15/17 (powstała z podziału 15/7); 15/21 (powstała z podziału 15/12); 111/9 (powstała z podziału 111/4); 111/7 (powstała z podziału 111/5); 15/15 (powstała z podziału 15/13); 33/7 (powstała z podziału 33/2); 73/6 (powstała z podziału 73/4); 1/4 (powstała z podziału 1/1); 8/9 (powstała z podziału 8/3); 25/10 (powstała z podziału 25/3); 12/10 (powstała z podziału 12/4); 17/11 (powstała z podziału 17/4); 26/10 (powstała z podziału 26/5); 77/2 (powstała z podziału 77);

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0043 Sołtysowizna: działki nr 174; 183/26; 183/24; 183/25; 183/3; 183/5; 224/4; 235/1; 235/3; 237/7; 239/2; 323/1; 195/17 (powstała z podziału 195/6); 195/16 (powstała z podziału 195/6); 195/14 (powstała z podziału 195/8); 195/13 (powstała z podziału 195/8); 81/2 (powstała z podziału 81); 168/2 (powstała z podziału 168); 211/2 (powstała z podziału 211); 240/2 (powstała z podziału 240); 315/2 (powstała z podziału 315); 315/3 (powstała z podziału 315); 317/3 (powstała z podziału 317); 353/2 (powstała z podziału 353); 176/12 (powstała z podziału 176/3); 177/4 (powstała z podziału 177/1); 210/4 (powstała z podziału 210/2); 212/10 (powstała z podziału 212/3); 237/11 (powstała z podziału 237/1); 237/13 (powstała z podziału 237/3); 237/9 (powstała z podziału 237/6); 243/4 (powstała z podziału 243/1); 325; 338/4 (powstała z podziału 338/2); 244/4 (powstała z podziału 244); 244/6 (powstała z podziału 244); 352/5 (powstała z podziału 352); 176/10 (powstała z podziału 176/5); 188/12 (powstała z podziału 188/4); 189/4 (powstała z podziału 189/2); 199/4 (powstała z podziału 199/1); 212/8 (powstała z podziału 212/4); 314/5 (powstała z podziału 314/1);

-        jedn. ewid. 280102_1 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0003 Górowo Iławeckie : działki nr 123; 147; 148; 151; 124/2; 128/2; 131/8; 154/2; 154/3; 146/2 (powstała z podziału 146); 153/2 (powstała z podziału 153); 131/10 (powstała z podziału 131/2); 67/6 (powstała z podziału 67/2); 78/5 (powstała z podziału 78/3); 79/12 (powstała z podziału 79/10); 79/14 (powstała z podziału 79/3); 80/3 (powstała z podziału 80); 139/17 (powstała z podziału 139/13); 139/22 (powstała z podziału 139/14); 159/4 (powstała z podziału 159); 121/2 (powstała z podziału 121);

3) obejmujących tereny wód płynących:

-        jedn. ewid. 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0015 Łajsy: działki nr 173;

-        jedn. ewid. 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0021 Pełty: działki nr 93;

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0057 Zięby: działki nr 119; 120;

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0049 Wągniki: działki nr 44/3; 44/4;

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0043 Sołtysowizna: działki nr 337/2; 340; 354;

-        jedn. ewid. 280102_1 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0003 Górowo Iławeckie : działki nr 152; 106/5;

4) obejmujących tereny kolejowe:

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0043 Sołtysowizna: działki nr 326/1;

-        jedn. ewid. 280102_1 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0003 Górowo Iławeckie : działki nr 5/6;

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330 (poniedziałek - piątek 1000 - 1300). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra  Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, tel. (089) 752-36-15 lub 752-36-43, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany z nim „Protokół wydania nieruchomości”. Do wskazanej instytucji należy zgłosić się z niniejszym zawiadomieniem i dowodem osobistym.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/08/30 11:31:46
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska