Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.6.2018

z dnia 26.03.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Mirosława Nicewicza, z 16.02.2018 r. (uzupełniony 23.03.2018 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 254+000 do km ok 256+700 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jedn. ewid. 281602_5 Orzysz – obszar wiejski, obręb 0017 Okartowo, nr: 20/1, 17, 104/9, 102/5, 107/9, 104/6, 104/5, 104/4, 107/3, 107/2, 437/6, 437/5, 437/11, 97/28, 97/15, 97/13, 97/11, 97/9, 96, 100/2, 202/2, 1/11, 1/15, 1/8, 1/7, 1/9, 93/7, 93/4, 100/13, 95/1, 100/4, 1/10, 443,

2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania, w związku z budową kładki rowerowej (tereny wód płynących):

-        jedn. ewid. 281602_5 Orzysz – obszar wiejski, obręb 0017 Okartowo, nr: 441,

-        jedn. ewid. 281603_5 Pisz – obszar wiejski, obręb 0040 Zdory, nr: 423/5.

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 329.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/26 14:52:52
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska