Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7820.1.34.2018

z dnia 1 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Prezydenta Miasta Elbląga, reprezentowanego przez Pana Wiesława Siemiątkowskiego, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Przebudowa odcinka ulicy Żuławskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Warszawska – Żuławska w związku z budową obiektu handlowego Castorama w Elblągu”. 

Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren:

Obręb: 286101_1.0014.14, działki nr : 492, 496/2, 515, 528, 532 m. Elbląg, gmina m. Elbląg,

oraz na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości:

Obręb: 286101_1.0014.14, działki nr : 491, 493, 527, 496/2 m. Elbląg, gmina m. Elbląg.

 

W związku  powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 332.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/10/01 14:45:22
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska