Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                                                                                                                                                                     

 IGR-II.7820.1.23.2018

z dnia 9.08.2018 r.

                                                                                                   OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Jarosława Berę z dnia 24.05.2018 r. (uzupełniony w dniu 8.08.2018 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w km 259+958 drogi krajowej nr 16 w miejscowości Mikosze”.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jednostka ewidencyjna 281602_5 Orzysz- obszar wiejski, obręb nr 0013 Mikosze, działki nr: 214/1, 126, 153, 128/1, 152/1, 194/1, 152/4, 214/2, 195/1;

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania:

-        jednostka ewidencyjna 281602_5 Orzysz- obszar wiejski, obręb nr 0013 Mikosze, działki nr: 152/4, 214/2, 194/2;

3)      teren wód płynących:

-        jednostka ewidencyjna 281602_5 Orzysz- obszar wiejski, obręb nr 0013 Mikosze, działki nr: 129;

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 330.

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/08/09 14:48:57
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska