Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.39.2017

z dnia 19.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Wojciecha Błażewicza (pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa, z dnia 1.12.2017 r. (uzupełnionego 6.02.2018 r.),zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice - Kuligi (od km 63+220 do km 64+735)”.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

  1. 1)w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 538:

-        jedn. ewid. 281205_2 Nowe Miasto Lubawskie, obręb nr 0013 Tylice, działki nr: 216, 189/2, 190, 210, 211, 212/1, 212/2, 213, 214, 217, 215, 218, 219, 71, 70, 72;

-        jedn. ewid. 281203_2 Grodziczno, obręb nr 0004 Kuligi, działki nr: 147/3, 14, 15;

  1. 2)przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową zjazdów oraz dróg innej kategorii:

-        jedn. ewid. 281205_2 Nowe Miasto Lubawskie, obręb nr 0013 Tylice, działki nr: 199, 190, 210, 123;

-        jedn. ewid. 281203_2 Grodziczno, obręb nr 0004 Kuligi, działki nr: 4, 12/1, 148, 154, 27.

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 330.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 11:09:46
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska