Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.56.2018

z dnia 21.12.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Jarosława Kaczora, pełnomocnika inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z  dnia 21.11.2018 r., uzupełniony 17.12.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 53 od km około 4+980 do km około 5+750 polegająca na budowie chodnika wraz z urządzeniami towarzyszącymi:

- odcinek 1 od km 4+980,00 do km 5+211,85,

- odcinek 2 od km 5+630,90 do km 5+726,40.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jedn. ewid. 281410_2 gmina Purda, obręb 0010 Klewki, powiat olsztyński, działki nr: 9/8, 15/8,

-        jedn. ewid. 281410_2 gmina Purda, obręb 0027 Szczęsne, powiat olsztyński, działki nr: 102/7, 102/9, 271/4, 217/5, 272/2,

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z budową sieci uzbrojenia terenu:

-        jedn. ewid. 281410_2 gmina Purda, obręb 0010 Klewki, powiat olsztyński, działka nr 59/7,

3)      przejście przez tereny linii kolejowej w oparciu o art. 20a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych :

-        jedn. ewid. 281410_2 gmina Purda, obręb 0010 Klewki, powiat olsztyński, działka nr 16.

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 329 (poniedziałek – piątek 12.00 – 15.00).

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/12/21 11:31:49
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska