Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.21.2018

z dnia 29.06.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 26.04.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.04.2018 r.), uzupełniony 27.06.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno- Górowo Iławeckie od km 0+000 do                           km 26+428.73,

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jednostka ewidencyjna 280205_4 gmina Pieniężno, obręb 0003 Pieniężno, działki nr: 74, 154, 155, 156, 157, 158, 159/2, 160/2,

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0005 Cieszęta, działki nr: 186, 188, 189, 190, 194, 219, 172/2, 174/1, 174/3, 174/4, 184/1, 185/1, 185/2, 187/2, 193/2,

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0015 Łajsy, działki nr: 219, 226, 227, 228, 234, 225/2, 222/2, 222/1, 225/4, 225/5, 230/4,

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0026 Różaniec, działki nr: 6, 10, 11, 12, 33, 36, 65, 69, 158, 175, 182, 191, 192, 194, 210, 4/1, 9/1, 21/1, 21/2,8/6, 37/1, 211/1, 211/3, 214/1, 3045/3, 37/2, 64/1, 64/4, 64/5, 64/6, 67/2, 67/3, 67/4, 70/1,

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0016 Łoźnik, działki nr: 18, 24, 25, 37, 38, 49, 54, 55, 58, 62, 68, 80, 95, 96, 97, 98, 19/1, 19/2, 67/2, 3047/2, 3047/3, 3048/1, 3048/2, 40/2, 51/1, 56/1, 56/2, 59/1, 59/2, 60/3, 82/14, 94/1, 94/2, 94/3,

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0021 Pełty, działki nr: 23, 40, 44, 51, 52, 57, 81, 100, 102, 103, 108, 109, 110, 107/1, 107/2, 113/2, 33/2, 33/5, 42/1, 42/2, 48/1, 63/2, 65/1, 65/4, 82/1, 82/2, 82/3, 83/6,

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0023 Pluty, działki nr: 9, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 49, 51, 52, 80, 82, 84, 87,89, 91, 95, 149, 156, 160, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 178, 181, 182, 183, 194, 196, 16/1, 17/1, 22/1, 26/1, 29/1, 31/1, 26/2, 100/3, 151/9, 157/4, 159/4, 161/1, 166/1, 167/1, 167/2, 168/1, 174/1, 174/2, 175/1, 29/2, 3072/2, 31/2, 45/1, 47/1, 48/1, 50/8, 78/2, 81/12, 81/13, 81/14, 81/6, 81/7, 93/6, 94/2,

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0010 Jeziorko, działki nr: 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 3259, 17/1, 4/2, 121/1, 3253/1, 3253/2, 3253/3, 40/2, 540/1, 61/3, 61/4, 61/5,

-        jednostka ewidencyjna 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0039 Reszkowo, działki nr: 19, 29, 31, 33, 34, 3245, 17/1, 22/1, 23/1, 17/2, 22/2, 17/3, 3251/1, 3251/2, 3251/4, 3252/1,

-        jednostka ewidencyjna 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0057 Zięby, działki nr: 42, 45, 47, 50, 68, 71, 73, 74, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 122, 126, 134, 135, 138, 132/1, 3244/7, 34/4, 35/3, 46/1, 46/2, 48/1, 48/2, 51/1, 52/5, 52/6, 53/2, 53/4, 53/5, 65/1, 65/2, 83/4, 84/4, 84/5, 88/1, 88/2, 92/1, 92/2,

-        jednostka ewidencyjna 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0050 Wągródka, działki nr: 7, 26, 55, 28/1, 13/4, 14/5, 14/12, 14/13, 14/67, 14/68, 14/70, 56/1, 56/2,

-        jednostka ewidencyjna 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0049 Wągniki, działki nr: 54, 67, 69, 70, 77, 156, 157, 273, 281, 283, 3047, 1/1, 17/1, 23/1, 25/2, 8/3, 12/3, 14/3, 25/3, 12/4, 15/4, 17/4, 26/5, 15/6, 22/6, 15/7, 15/12, 111/4, 111/5, 15/13, 33/2, 65/1, 73/4, 76/2,

-        jednostka ewidencyjna 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0043 Sołtysowizna, działki nr: 81, 168, 190, 191, 211, 240, 244, 313, 315, 317, 324, 352, 353, 176/3, 176/4, 176/5, 177/1, 177/2, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 189/2, 195/6, 195/8, 199/1, 210/2, 212/3, 212/4, 237/1, 237/3, 237/6, 239/3, 241/2, 241/3, 241/8, 243/1, 314/1, 338/2,

-        jednostka ewidencyjna 280102_1 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0003 Górowo Iławeckie, działki nr: 80, 121, 122, 141, 146, 153, 159, 131/2, 139/13, 139/14, 140/1, 140/2, 64/1, 67/1, 67/2, 78/3, 79/10, 79/3;

2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z rozbiórką,  budową i przebudową urządzeń wodnych, przebudową wodociągu, budową kanalizacji deszczowej, przebudową i budową zjazdów, budową sieci elektroenergetycznej, budową sieci teletechnicznej, przebudową innych dróg publicznych, przebudową sieci gazowej, rozbiórką budynku, demontażem istniejących elementów oświetlenia:

-        jednostka ewidencyjna 280205_4 gmina Pieniężno, obręb 0003 Pieniężno, działki nr: 161/2, 163/1, 161/1, 156, 158,

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0005 Cieszęta, działki nr: 191, 186, 188,  194, 219, 172/2, 174/4, 184/1 193/2, 190, 185/1, 185/2,

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0015 Łajsy, działki nr: 222/2, 219, 226, 227, 234, 225/2, 230/4, 225/5,

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0026 Różaniec, działki nr: 18, 157, 196, 200, 212, 6, 10, 12, 33, 36, 65, 69, 175, 182, 192, 194, 4/1, 21/2, 8/6, 37/1, 214/1, 3045/3, 64/1, 64/4, 64/5, 64/6, 67/2, 67/3, 67/4, 70/1,210, 21/1, 211/1, 211/3,

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0016 Łoźnik, działki nr: 64, 65, 66/1, 67/1, 24, 25, 38, 54, 62, 68, 80, 83, 95, 96, 98, 3047/2, 3047/3, 3048/1, 3048/2, 40/2, 51/1, 59/2, 60/3, 94/2, 18, 58, 97, 67/2, 56/1, 94/1, 94/3,

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0021 Pełty, działki nr: 19, 64, 84, 86, 87, 99, 106, 111, 105/1, 22/1, 22/2, 41/1, 65/5, 89/2, 83/5, 98/1, 23, 44, 51, 57, 81, 102, 108, 109, 107/2, 33/2, 33/5, 42/1, 42/2, 65/1, 65/4, 83/6, 110, 113/2, 63/2, 100,

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0023 Pluty, działki nr: 10, 13, 14, 33, 34, 36, 64, 83, 92, 158, 172, 173, 179, 191, 197, 12/1, 15/2, 16/2, 100/2, 151/2, 151/8, 46/1, 46/2, 85/2, 93/2, 93/3, 93/4, 9, 19, 23, 24, 28, 30, 32, 35, 49, 51, 52, 80, 82, 84, 91, 95, 149, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 178, 181, 182, 16/1, 22/1, 26/1, 29/1, 31/1, 100/3, 157/4, 159/4, 161/1, 166/1, 167/1, 167/2, 168/1, 175/1, 3072/2, 31/2, 45/1, 47/1, 48/1, 50/8, 78/2, 81/12, 81/13, 81/14, 81/7, 93/6, 94/2, 183, 194, 17/1, 174/2, 156,

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0010 Jeziorko, działki nr: 9, 5, 6, 8, 11, 15, 18, 23, 3259, 17/1, 4/2, 121/1, 3253/2, 3253/3, 61/4, 12, 3253/1,

-        jednostka ewidencyjna 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0039 Reszkowo, działki nr: 19, 29, 31, 3245, 17/1, 23/1, 17/2, 17/3, 3251/1, 3252/1, 3251/4,

-        jednostka ewidencyjna 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0057 Zięby, działki nr: 32, 36, 49, 55, 129, 130/3, 3244/6, 34/3, 53/6, 54/2, 83/3, 84/2, 85/1, 85/2, 134, 42, 45, 47, 68, 71, 87, 90, 91, 93, 126, 135, 138, 35/3, 46/2, 48/1, 48/2, 51/1, 52/5, 52/6, 53/2, 53/4, 53/5, 65/1, 65/2, 84/4, 88/1, 92/1, 92/2, 34/4, 123, 124,

-        jednostka ewidencyjna 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0050 Wągródka, działki nr: 24, 14/53, 7, 28/1, 14/5, 14/12, 14/70, 56/1, 56/2, 55,

-        jednostka ewidencyjna 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0049 Wągniki, działki nr: 68, 112, 115, 120, 155, 67, 70, 273, 281, 283, 3047, 17/1, 23/1, 25/2, 12/3, 14/3, 15/4, 15/6, 15/7, 15/12, 111/4, 111/5, 15/13, 33/2, 73/4, 1/1, 8/3, 25/3, 12/4, 17/4, 26/5,

-        jednostka ewidencyjna 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0043 Sołtysowizna, działki nr: 174, 340, 183/26, 183/24, 183/25, 183/3, 183/5, 224/4, 235/1, 235/3, 237/7, 239/2, 323/1, 195/6, 195/8, 81, 168, 211, 240, 315, 317, 353, 176/3, 177/1, 210/2, 212/3, 237/1, 237/3, 237/6, 243/1, 325, 338/2, 244, 352, 176/5, 188/4, 189/2, 199/1, 212/4, 314/1,  

-        jednostka ewidencyjna 280102_1 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0003 Górowo Iławeckie, działki nr: 123, 147, 148, 151, 124/2, 128/2, 131/8, 154/2, 154/3, 146, 153, 131/2, 67/2, 78/3, 79/10, 79/3, 80, 139/13, 139/14, 159;

3) obejmujących tereny wód płynących:

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0015 Łajsy, działki nr: 173,

-        jednostka ewidencyjna 280205_5 gmina Pieniężno, obręb 0021 Pełty, działki nr: 93,

-        jednostka ewidencyjna 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0057 Zięby, działki nr: 119, 120, 117/1, 120/1,

-        jednostka ewidencyjna 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0049 Wągniki, działki nr: 44/3, 44/4

-        jednostka ewidencyjna 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0043 Sołtysowizna, działki nr: 337/2, 340, 354,

-        jednostka ewidencyjna 280102_1 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0003 Górowo Iławeckie, działki nr: 152, 106/5;

 

4) obejmujących tereny kolejowe:

-        jednostka ewidencyjna 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0043 Sołtysowizna, działki nr: 326/1,

-        jednostka ewidencyjna 280102_1 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0003 Górowo Iławeckie, działki nr: 5/6;

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się            w pokoju 330.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/07/04 12:06:47
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska