Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.25.2018
z 6.07.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE


    Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) wojewoda warmińsko – mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie), z dnia 25.06.2018 r., uzupełniony 4.07.2018 r., została wydana decyzja Nr 28/18 z dnia 6 lipca 2018 r, znak: IGR-II.7820.1.25.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 17/16 z dnia 12.05.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.5.2016, zmienioną decyzją nr 28/16 z dnia 8.07.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.32.2016 oraz zmienioną decyzją nr 25/18 z dnia 14.05.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.5.2018 dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek B (odcinek zamiejski) – odcinek w granicach administracyjnych gminy Stawiguda”,
w zakresie:
korekty projektowanych rozwiązań na działkach nr 3014/2, 75/4, 75/5 w obrębie 0001 Bartąg, gmina Stawiguda, w celu dowiązania się do zadania „Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe” zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Pozostałe warunki decyzji nr 17/16 z dnia 12.05.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.5.2016, decyzji zmieniającej nr 28/16 z dnia 8.07.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.32.2016 oraz decyzji zmieniającej nr 25/18 z dnia 14.05.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.5.2018 dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek B (odcinek zamiejski) – odcinek w granicach administracyjnych gminy Stawiguda”, pozostają bez zmian.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/07/06 15:03:27
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska