Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7820.1.4.2015

 

 z dnia 04.06.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 w związku z art. 105 § 1 i 98 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), Wojewoda Warmińsko - Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie) reprezentowanego przez Pana Jarosława Kaczora, zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 51 w Dobrym Mieście na odcinku od km ok. 62+848 do km ok. 63+452”.

 

Od decyzji o umorzeniu postępowania służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty od daty podania do publicznej wiadomości.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/06/04 10:15:48
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska