Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

IGR-II.7820.1.19.2018

Olsztyn, 24.08.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora - Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 26.04.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.04.2018 r.), uzupełnionego w dniach 27.06.2018 r., 21.08.2018 r. oraz 24.08.2018 r., została wydana decyzja Nr 31/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo Iławeckie – Bartoszyce od km 27+162,25 do km 48+616,32.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0043 Sołtysowizna: działki nr: 114/6 (powstała z podziału 114/1), 114/3 i 114/4 (powstały z podziału 114/2), 119/2 i 119/3 (powstały z podziału 119/1), 120/6 (powstała z podziału 120/3), 120/4 (powstała z podziału 120/2), 116/2 i 116/3 (powstały z podziału 116/1), 300, 333/1 (powstała z podziału 333), 130/3 (powstała z podziału 130/2), 128/3 (powstała z podziału 128/2), 126/5 (powstała z podziału 126/3), 126/7 (powstała z podziału 126/4), 334/1 (powstała z podziału 334), 124/1 (powstała z podziału 124), 301/1 (powstała z podziału 301), 123/1 (powstała z podziału 123), 122/1 (powstała z podziału 122),

-        jedn. ewid. 280102_1 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0003 Górowo Iławeckie: działka nr 140/2,

-        jedn. ewid. 280102_1 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0002 Górowo Iławeckie: działki nr 106, 125/1 (powstała z podziału 125),

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0035 Piasty Wielkie: działki nr 1/5 (powstała z podziału 1/2), 101/1 (powstała z podziału 101), 14/3 (powstała z podziału 14/2), 23/5 (powstała z podziału 23/2), 24/3 (powstała z podziału 24/2), 3/14 (powstała z podziału 3/11), 3/12 (powstała z podziału 3/8), 5/7 (powstała z podziału 5/3), 59, 60/1 (powstała z podziału 60), 68/2 (powstała z podziału 68), 7/1 (powstała z podziału 7), 91/3 (powstała z podziału 91/1), 5/9 (powstała z podziału 5/5),

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0051 Wiewiórki: działki nr 120/3 (powstała z podziału 120/1), 121/1 (powstała z podziału 121), 122/3 (powstała z podziału 122/1), 136/4 (powstała z podziału 136/2), 137/6 i 137/7 (powstały z podziału 137/2), 137/4 (powstała z podziału 137/3), 138/4 (powstała z podziału 138/3), 139/1 (powstała z podziału 139), 140/1 (powstała z podziału 140), 141/6 (powstała z podziału 141/2), 141/8 (powstała z podziału 141/3), 145/1 (powstała z podziału 145), 146/1, 146/2, 151/1 (powstała z podziału 151), 153/1 i 153/2 (powstały z podziału 153),  165/1 (powstała z podziału 165), 167/1 (powstała z podziału 167), 3313/2 (powstała z podziału 3313/1), 49/1 (powstała z podziału 49), 50/2 i 50/3 (powstały z podziału 50), 51/1 (powstała z podziału 51), 52/1 (powstała z podziału 52), 76/3 (powstała z podziału 76/1),

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0028 Nowa Karczma: działki nr 2/4 (powstała z podziału 2/1), 3/7 (powstała z podziału 3/6), 3313/1 (powstała z podziału 3313), 4/1, 1/20 i 1/21 (powstały z podziału 1/24),

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0034 Piasek: działki nr 101/1, 102/1 i 102/2 (powstały z podziału 102), 103/1 i 103/2 (powstały z podziału 103), 114/1 (powstała z podziału 114), 118/1 (powstała z podziału 118), 120/2 (powstała z podziału 120/1), 121/7 (powstała z podziału 121/1), 3311/13 (powstała z podziału 3311/3), 36/7 (powstała z podziału 36/3), 36/13 (powstała z podziału 36/4), 36/11 (powstała z podziału 36/5), 36/9 (powstała z podziału 36/6), 51/11 i 51/12 (powstały z podziału 51/10), 51/14 (powstała z podziału 51/9), 62/6 (powstała z podziału 62/4), 68/1 i 68/2 (powstały z podziału 68), 69/3 (powstała z podziału 69/2), 73/1 (powstała z podziału 73), 74/2 (powstała z podziału 74/1), 75/1 (powstała z podziału 75), 81/11 i 81/12 (powstały z podziału 81/4), 81/9 (powstała z podziału 81/8), 86/3 (powstała z podziału 86/1), 86/5 (powstała z podziału 86/2), 87/6 i 87/7 (powstały z podziału 87/5), 92/7 i 92/8 (powstały z podziału 92/5), 92/10 (powstała z podziału 92/6), 93/3 (powstała z podziału 93/2), 94/3 (powstała z podziału 94/2), 95/12 (powstała z podziału 95/6), 95/9 i 95/10 (powstały z podziału 95/7), 

-        jedn. ewid. 280103_2 gmina Bartoszyce, obręb 0077 Wojciechy: działki nr 144/1 (powstała z podziału 144), 145/3 (powstała z podziału 145/1), 145/5 (powstała z podziału 145/2), 147/3 i 147/4 (powstały z podziału 147/2), 148/1 (powstała z podziału 148), 149/1 (powstała z podziału 149), 151/2 (powstała z podziału 151/1), 152/2 (powstała z podziału 152/1), 163/1 (powstała z podziału 163), 166/3 (powstała z podziału 166/2), 172/1 (powstała z podziału 172), 173/1 (powstała z podziału 173), 176/1 (powstała z podziału 176), 177/1 (powstała z podziału 177), 178/1 (powstała z podziału 178), 179/2 (powstała z podziału 179/1), 180/3 (powstała z podziału 180/2), 181/9 (powstała z podziału 181/2), 181/11 (powstała z podziału 181/4), 181/6 i 181/7 (powstały z podziału 181/5), 184/2 (powstała z podziału 184/1), 185/1 (powstała z podziału 185), 186/1 i 186/2 (powstały z podziału 186), 187/2 (powstała z podziału 187/1), 188/1 (powstała z podziału 188), 20/1, 20/2 i 20/3 (powstały z podziału 20), 210/1 (powstała z podziału 210), 234/1 (powstała z podziału 234), 235/1 (powstała z podziału 235), 30/3 i 30/4 (powstały z podziału 30/2), 3314/4 i 3314/5 (powstały z podziału 3314/3), 393/4 (powstała z podziału 393/1), 395/5 (powstała z podziału 395/2), 418/1 i 418/2 (powstały z podziału 418), 419/1 (powstała z podziału 419), 422/1 (powstała z podziału 422), 425/1 (powstała z podziału 425), 455/1 (powstała z podziału 455), 48/5 (powstała z podziału 48/1), 49/1 (powstała z podziału 49), 54/1 i 54/2 (powstały z podziału 54), 55/1 (powstała z podziału 55), 56/3 (powstała z podziału 56/2), 77/1 (powstała z podziału 77), 79/6 (powstała z podziału 79/4), 92/6 (powstała z podziału 92/2), 92/4 (powstała z podziału 92/3), 93/1 (powstała z podziału 93), 94/4 (powstała z podziału 94/1), 94/6 (powstała z podziału 94/2), 95/1 (powstała z podziału 95), 165/3 (powstała z podziału 165/1),

-        jedn. ewid. 280103_2 gmina Bartoszyce, obręb 0066 Tolko: działki nr 1/43 i 1/44 (powstały z podziału 1/19), 1/39 (powstała z podziału 1/31), 1/41 (powstała z podziału 1/32), 10/42 i 10/43 (powstały z podziału 10/38), 10/40 (powstała z podziału 10/39), 12/5 i 12/6 (powstały z podziału 12/4), 13/4 (powstała z podziału 13/1), 13/6 (powstała z podziału 13/2), 13/8 (powstała z podziału 13/3), 15/4 i 15/5 (powstały z podziału 15/3), 17/1, 19, 2/6 (powstała z podziału 2/5), 3/15 (powstała z podziału 3/14), 315/1, 3314/3 (powstała z podziału 3314/2), 3315/1 i 3315/2 (powstały z podziału 3315), 4/8 (powstała z podziału 4/7), 17/2, 20,

-        jedn. ewid. 280103_2 gmina Bartoszyce, obręb 0064 Spytajny: działki nr 110/21 (powstała z podziału 110/10), 112/5 (powstała z podziału 112/1), 112/3 (powstała z podziału 112/2), 140/7 (powstała z podziału 140/3), 145/3 i 145/4 (powstały z podziału 145/1), 145/6 (powstała z podziału 145/2), 146/4 (powstała z podziału 146/3), 152, 152/1, 160, 166/1 i 166/2 (powstały z podziału 166), 179/1 (powstała z podziału 179), 206/1 (powstała z podziału 206), 212/1 (powstała z podziału 212), 213/1 (powstała z podziału 213), 216/1 (powstała z podziału 216), 43/3 (powstała z podziału 43/1), 5/4 (powstała z podziału 5/3), 70/5 (powstała z podziału 70/2), 71/1 (powstała z podziału 71), 72/4 (powstała z podziału 72/1), 72/6 (powstała z podziału 72/2), 77/4 (powstała z podziału 77/1), 80/3 (powstała z podziału 80/1), 140/9 (powstała z podziału 140/6), 164/1 (powstała z podziału 164), 8/1 (powstała z podziału 8), 7/4 (powstała z podziału 7/1), 37/1 (powstała z podziału 37), 38/1 (powstała z podziału 38), 39/4 (powstała z podziału 39/1), 39/6 (powstała z podziału 39/2),

-        jedn. ewid. 280101_1 gmina Bartoszyce, obręb 0001 Bartoszyce: działki nr: 238/1 (powstała z podziału 238), 241/1 (powstała z podziału 241), 242,

2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową urządzeń wodnych, przebudową wodociągu, budową kanalizacji deszczowej, przebudową i budową zjazdów, budową i przebudową sieci elektroenergetycznej, budową sieci teletechnicznej, przebudową innych dróg publicznych, rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego:

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0043 Sołtysowizna: działki nr 114/7 (powstała z podziału 114/1), 119/4 (powstała z podziału 119/1), 120/6 (powstała z podziału 120/3), 120/5 (powstała z podziału 120/2), 116/4 (powstała z podziału 116/1), 333/2 (powstała z podziału 333), 130/4 (powstała z podziału 130/2), 128/4 (powstała z podziału 128/2), 126/6 (powstała z podziału 126/3), 126/8 (powstała z podziału 126/4), 334/2 (powstała z podziału 334), 124/2 (powstała z podziału 124), 301/2 (powstała z podziału 301), 123/2 (powstała z podziału 123), 122/2 (powstała z podziału 122), 299/1,

-        jedn. ewid. 280102_1 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0003 Górowo Iławeckie: działka nr 138,

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0035 Piasty Wielkie: działki nr 14/4 (powstała z podziału 14/2), 23/6 (powstała z podziału 23/2), 24/4 (powstała z podziału 24/2), 3/10, 3/15 (powstała z podziału 3/11), 3/13 (powstała z podziału 3/8), 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 375, 376, 377, 378, 382, 383, 5/2, 5/8 (powstała z podziału 5/3), 60/2 (powstała z podziału 60), 68/3 (powstała z podziału 68), 7/2 (powstała z podziału 7), 88/7, 89, 91/4 (powstała z podziału 91/1), 1/6 (powstała z podziału 1/2), 101/2 (powstała z podziału 101), 5/10 (powstała z podziału 5/5), 120, 122, 123/1, 132, 361, 379,

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0051 Wiewiórki: działki nr 104/1, 104/3, 120/4 (powstała z podziału 120/1), 120/2, 122/4, (powstała z podziału 122/1), 136/5 (powstała z podziału 136/2), 137/5 (powstała z podziału 137/3), 138/5 (powstała z podziału 138/3), 139/2 (powstała z podziału 139), 141/9 (powstała z podziału 141/3), 145/2 (powstała z podziału 145), 151/2 (powstała z podziału 151), 152, 165/2 (powstała z podziału 165), 166, 3313/3 (powstała z podziału 3313/1), 50/4 (powstała z podziału 50), 52/2 (powstała z podziału 52), 73/1, 73/6, 74,

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0028 Nowa Karczma: działki nr 2/5 (powstała z podziału 2/1), 3/8 (powstała z podziału 3/6), 1/22 (powstały z podziału 1/24),

-        jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0034 Piasek: działki nr 105/1, 112, 114/2 (powstała z podziału 114), 117, 118/2 (powstała z podziału 118), 120/3 (powstała z podziału 120/1), 121/8 (powstała z podziału 121/1), 31, 3311/14 (powstała z podziału 3311/3), 36/14 (powstała z podziału 36/4), 36/12 (powstała z podziału 36/5), 36/10 (powstała z podziału 36/6), 62/5, 69/4 (powstała z podziału 69/2), 72, 73/2 (powstała z podziału 73), 74/3 (powstała z podziału 74/1), 75/2 (powstała z podziału 75), 81/2, 81/3, 81/13 (powstała z podziału 81/4), 81/10 (powstała z podziału 81/8), 86/4 (powstała z podziału 86/1), 86/6 (powstała z podziału 86/2), 87/8 (powstała z podziału 87/5), 92/9 (powstała z podziału 92/5), 92/11 (powstała z podziału 92/6), 93/4 (powstała z podziału 93/2), 94/4 (powstała z podziału 94/2), 95/13 (powstała z podziału 95/6), 95/11 (powstała z podziału 95/7), 104, 103/2 (powstała z podziału 103), 102/2 (powstała z podziału 102), 121/5,

-        jedn. ewid. 280103_2 gmina Bartoszyce, obręb 0077 Wojciechy: działki nr 101, 144/2 (powstała z podziału 144), 145/4 (powstała z podziału 145/1), 147/5 (powstała z podziału 147/2), 148/2 (powstała z podziału 148), 152/3 (powstała z podziału 152/1), 161, 164/1, 166/4 (powstała z podziału 166/2), 172/2 (powstała z podziału 172), 173/2 (powstała z podziału 173), 176/2 (powstała z podziału 176), 177/2 i 177/3 (powstały z podziału 177), 179/3 (powstała z podziału 179/1), 181/10 (powstała z podziału 181/2), 181/12 (powstała z podziału 181/4), 181/8 (powstała z podziału 181/5), 184/3 (powstała z podziału 184/1), 185/2 (powstała z podziału 185), 186/3 (powstała z podziału 186), 187/3 (powstała z podziału 187/1), 188/2 (powstała z podziału 188), 210/2 (powstała z podziału 210), 235/2 (powstała z podziału 235), 314/4, 390/3, 393/5 (powstała z podziału 393/1), 394, 395/6 (powstała z podziału 395/2), 418/3 (powstała z podziału 418), 419/2 (powstała z podziału 419), 422/2 (powstała z podziału 422), 425/2 (powstała z podziału 425), 455/2 (powstała z podziału 455), 48/6 (powstała z podziału 48/1), 54/4 i 54/5 (powstały z podziału 54), 56/5 (powstała z podziału 56/2), 79/7 (powstała z podziału 79/4), 89/1, 89/2, 92/7 (powstała z podziału 92/2), 92/5 (powstała z podziału 92/3), 93/2 (powstała z podziału 93), 94/5 (powstała z podziału 94/1), 94/7 (powstała z podziału 94/2), 95/2 (powstała z podziału 95), 97, 98, 87, 165/4 (powstała z podziału 165/1), 30/5 (powstała z podziału 30/2), 3314/6 (powstała z podziału 3314/3), 77/2 (powstała z podziału 77), 165/2,

-        jedn. ewid. 280103_2 gmina Bartoszyce, obręb 0066 Tolko: działki nr 1/13, 1/45 (powstała z podziału 1/19), 1/23, 1/30, 1/40 (powstała z podziału 1/31), 1/42 (powstała z podziału 1/32), 1/33, 1/34, 10/20, 10/21, 10/22, 10/28, 10/31, 10/32, 10/44 (powstała z podziału 10/38), 10/41 (powstała z podziału 10/39), 10/8, 13/5 (powstała z podziału 13/1), 13/7 (powstała z podziału 13/2), 13/9 (powstała z podziału 13/3), 15/6 (powstała z podziału 15/3), 2/7 (powstała z podziału 2/5), 3/16 (powstała z podziału 3/14), 31, 32, 3314/4 (powstała z podziału 3314/2), 3315/3 (powstała z podziału 3315), 34/1, 34/2, 35, 1/36, 1/22, 12/7 (powstała z podziału 12/4),

-        jedn. ewid. 280103_2 gmina Bartoszyce, obręb 0064 Spytajny: działki nr 117/8, 118/2, 118/6, 140/5, 154, 155, 158, 161, 163, 198, 199, 200,  211, 214, 215/3, 33/2, 47/1, 47/2, 48/2, 50, 51, 51/1, 51/2, 53/2, 54/3, 55, 58/5, 60, 63, 64, 65/1, 65/2, 66/3, 68/17, 68/19, 69, 72/3, 73/3, 75/3, 76/1, 97/5, 9/1, 194, 9/2, 10/2, 11/2, 12, 40, 110/22 (powstała z podziału 110/10), 112/6 (powstała z podziału 112/1), 112/4 (powstała z podziału 112/2), 140/8 (powstała z podziału 140/3), 145/5 (powstała z podziału 145/1), 145/7 (powstała z podziału 145/2), 179/2 (powstała z podziału 179), 206/2 (powstała z podziału 206), 212/2 (powstała z podziału 212), 213/2 (powstała z podziału 213), 216/2 (powstała z podziału 216), 43/4 (powstała z podziału 43/1), 5/5 (powstała z podziału 5/3), 70/6 (powstała z podziału 70/2), 72/7 (powstała z podziału 72/2), 77/5 (powstała z podziału 77/1), 80/4 (powstała z podziału 80/1), 140/10 (powstała z podziału 140/6), 164/2 (powstała z podziału 164), 37/2 (powstała z podziału 37), 39/5 (powstała z podziału 39/1), 39/7 (powstała z podziału 39/2),

-        jedn. ewid. 280101_1 gmina Bartoszyce, obręb 0001 Bartoszyce: działki nr 236/5, 238/2 (powstała z podziału 238), 239, 240, 241/2 (powstała z podziału 241),  243, 247, 252, 253,

 

3) obejmujących tereny wód płynących:

1)      jedn. ewid. 280105_2 gmina Górowo Iławeckie, obręb 0051 Wiewiórki: działki nr 122/2, 136/3, 141/4, 144/2, 146/3, 168/1, 170/1.

  

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 (poniedziałek - piątek 10.00 - 13.00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra  Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, tel. (089) 752-36-15 lub 752-36-43, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany z nim „Protokół wydania nieruchomości”. Do wskazanej instytucji należy zgłosić się z niniejszym zawiadomieniem i dowodem osobistym.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/08/30 11:46:35
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska