Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7820.1.55.2018

z dnia 15 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) wojewoda warmińsko – mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Władysława Łukaszuka reprezentującego inwestora – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ( Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ) została wydana decyzja Nr 47/18 z dnia 15 listopada 2018r, znak: IGR-II.7820.1.55.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 5/18, znak: IGR.II.7820.1.31.2017 z dnia 21 lutego 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541” oraz decyzję zmieniającą ww. decyzję Nr 34/18 z dnia 3 września 2018r, znak: IGR-II.7820.1.33.2018.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 332 w godzinach od poniedziałku do piątku 12.00 – 15.00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/19 09:54:21
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska