Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 3.09.2018 r.

 

IGR-I.746.2.34.2018

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

                 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (z 2017 r., poz.1257 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Sławomira Kopańskiego, działającego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr Szno/Szcz/Św/Ruc-Ni/Pisz/B-Pis/Eł/Ełk/23/2018 z dnia 21.05.2018 r., znak: IGR-I.746.2.12.2018 dla inwestycji  polegającej na wykonaniu następujących robót budowlanych w obszarze linii kolejowej nr 219 Ełk-Szczytno:

                 - budowie peronów w lokalizacjach: stacja Szczytno, przystanek osobowy Jeruty, przystanek osobowy Kolonia, stacja Spychowo, przystanek osobowy Ruciane-Nida Zachód, przystanek osobowy Pogorzel Wielka,  przystanek osobowy Bajtkowo, przystanek osobowy Ełk Szyba Zachód,  przystanek osobowy Olszyny, przystanek osobowy Świętajno, przystanek osobowy Szeroki Bór, przystanek osobowy Pisz Wschód, przystanek osobowy Stare Guty, przystanek osobowy Kaliszki, przystanek osobowy  Biała/k Piszu, stacja Drygały, przystanek osobowy Nowa Wieś Ełcka;

                 - budowie nastawni w lokalizacjach : stacja Spychowo, stacja Drygały;

                 - remoncie nastawni w lokalizacji: stacja Pisz;

                 - przebudowie mostów w lokalizacjach: most w km 48,110, most w km 136,147;

                 - przebudowie przepustów w lokalizacjach: przepust w km 54,709 , przepust w km 56,136, przepust w km 61,696, przepust w km 63,181, przepust w km 70,37, przepust w km 131,712, przepust w km 137,624;

                 - budowie siedmiu masztów teletechnicznych.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 (pok. 326).

Sprawę prowadzi: Adriana Stawicka – inspektor wojewódzki, tel. 89/5232783

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/09/03 14:46:01
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska