Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 IGR-II.7820.1.39.2017

 z dnia 7.03.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wojewoda Warmińsko - Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Wojciecha Błażewicza, pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z 5.03.2018 r., zostało zawieszone postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice- Kuligi (od km 63+220 do km 64+735)”.

Na postanowienie o zawieszeniu ww. postępowania służy stronom zażalenie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. Zażalenie można wnieść w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9, w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30).

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/09 10:45:55
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska