Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

                       IGR-II.7840.3.51.2018

z dnia 20.08.2018 r.       

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 38 pkt 2 litera x), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2009 r.  o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2017 r., poz. 2302 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, z dnia 20.07.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.07.2018 r.), uzupełnionego 20.08.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” dla Odcinka od ZZUP Konopki do ZZUP Kuków o długości 38,313 km (km 63,021 do km 65,410; km 74,129 do km 110,053).

Inwestycja realizowana będzie na działkach położonych w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie powiatu ełckiego:

1) w gminie Prostki, jednostka ewidencyjna 280504_2 Prostki:                                                                                                                                                                                                                                                                        - obręb 0031 Prostki, nr działki (nr księgi wieczystej):

621 (brak KW), 687 (OL1E/00012915/7), 620 (OL1E/00007228/6), 619/2 (OL1E/00043368/3), 610 (OL1E/00069272/1), 609 (OL1E/00016258/1), 611 (OL1E/00012915/7), 613 (OL1E/00007229/3), 614 (OL1E/00007242/0), 615 (OL1E/00007243/7), 616 (OL1E/00007228/6), 617 (OL1E/00007992/2), 618 (OL1E/00009320/5), 580 (OL1E/00012915/7, 578 (OL1E/00012368/7), 577 (OL1E/00008545/1),  576 (OL1E/00010042/2), 575 (OL1E/00008724/0), 574 (OL1E/00007223/1), 573 (OL1E/00010042/2), 581 (OL1E/00012915/7),  1225 (OL1E/00007021/5),  1226 (OL1E/00008572/9),  1224 (brak KW),  1223 (OL1E/00061241/9), 1244/1 (OL1E/00057051/9), 1188 (OL1E/00007215/2), 1577 (OL1E/00012915/7), 1125/1 (OL1E/00012105/6), 1126/1 (OL1E/00010042/2), 1570(OL1E/00012915/7), 1127/1 (OL1E/00007213/8), 1129/1 (OL1C/00003653/4), 1130/1 (OL1E/00066770/1), 1128 (OL1E/00008545/1),  1132/1 (OL1E/00008545/1), 1133/1 (OL1E/00007195/5), 1134/1 (OL1E/00007220/0), 1135/1 (OL1E/00010646/6), 1136/2 (OL1E/00012915/7), 1174 (OL1E/00012917/1),

- obręb 0017 Kopijki, nr działki (nr księgi wieczystej):

49 (OL1E/00008408/9), 50 (OL1E/00002790/1), 51 (OL1E/00006295/9), 52 (OL1E/00002721/7), 53 (OL1E/00006109/9),  55/3 (OL1E/00021136/8), 56 (OL1E/00002685/2),  57/2 (OL1E/00004085/0),
57/3 (OL1E/00002685/2),  58 (OL1E/00005105/4),  59 (OL1E/00005105/4),  60 (OL1E/00005105/4), 61 (OL1E/00005105/4), 77 (OL1E/00013039/9), 76 (OL1E/00061810/9), 137/3 (OL1E/00065419/6), 137/2 (OL1E/00066054/6), 138 (OL1E/00042111/0),139 (OL1E/00051765/5),  136/4 (OL1E/00033862/3),

- obręb 0019 Krzywe, nr działki (nr księgi wieczystej):

252 (OL1E/00033862/3), 251/2 (OL1E/00033862/3), 251/3 (OL1E/00060891/3), 246/3 (OL1E/00060891/3), 245/2 (OL1E/00060891/3), 243/2 (OL1E/00060891/3), 221 (OL1E/00013128/0, 152/5 (OL1E/00042890/4), 185/1 (OL1E/00058700/1), 181/1 (OL1E/00004290/0, 178/1 (OL1E/00004290/0, 190 (OL1E/00013128/0), 123/1 (OL1E/00052267/1), 94/1 (OL1E/00064619/1), 93 (OL1E/00064619/1), 91/1 (OL1E/00002745/1), 91/2 (OL1E/00002745/1), 98/1 (OL1E/00002736/5), 86 (OL1E/00002737/2), 84/1 (OL1E/00002737/2), 77/1 (OL1E/00002737/2),

- obręb 0005 Cisy, nr działki (nr księgi wieczystej):

11/1 (brak KW), 11/3  (OL1E/00061386/7), 44 (OL1E/00013049/2), 20 (OL1E/00002694/8), 18/2 (brak KW), 25/3 (OL1E/00013134/5), 26/1 (OL1E/00051460/7), 45 (OL1E/00013049/2), 42/2 (OL1E/00008618/4), 41/2 (OL1E/00053848/5), 41/1 (OL1E/00000479/1), 40 (OL1E/00000479/1), 39 (OL1E/00000479/1),

2) w gminie Kalinowo, jednostka ewidencyjna 280503_2 Kalinowo,

- obręb 0018 Laski Małe, nr działki (nr księgi wieczystej):

68/5 (OL1E/00001669/7), 68/6 (OL1E/00049245/7), 65/3 (OL1E/00041577/7), 65/4 (OL1E/00045247/3),
65/2 (OL1E/00005016/3), 60 (OL1E/00063797/5), 59 (OL1E/00051710/5),

- obręb 0038 Sypitki, nr działki (nr księgi wieczystej):

147/1 (OL1E/00065411/0), 147/2 (OL1E/00068039/9), 148 (OL1E/00041951/3), 149 (OL1E/00001857/2), 183 (OL1E/00002005/2), 157 (OL1E/00002005/2), 158 (OL1E/00012871/6), 163 (OL1E/00000527/3), 159 (OL1E/00029040/4), 160 (OL1E/00012871/6), 182/2 (OL1E/00012871/6), 171 (OL1E/00004253/9), 173 (OL1E/00012871/6), 174 (OL1E/00004253/9), 175/2 (OL1E/00000513/2), 180 (OL1E/00043276/1), 78 (OL1E/00000508/4), 77 (OL1E/00006572/5), 76 (OL1E/00006572/5),

- obręb 0016 Kucze, nr działki (nr księgi wieczystej):

92 (OL1E/00065632/5), 89 (OL1E/00001119/7), 143 (OL1E/00051085/4), 50/3 (OL1E/00038646/8), 50/4 (OL1E/00046608/9), 30 (OL1E/00038646/8), 29/1 (OL1E/00038646/8), 29/2 (OL1E/00009018/5),

- obręb 0002 Czyńcze, nr działki (nr księgi wieczystej):

27 (OL1E/00012879/2), 26 (OL1E/00062093/3), 25 (OL1E/00032816/9), 24 (OL1E/00000720/6), 19 (OL1E/00012879/2), 12 (OL1E/00000720/6), 18/2 (OL1E/00012879/2), 11 (OL1E/00010056/3), 10 (OL1E/00009982/3), 6 (OL1E/00002946/0), 5/2 (OL1E/00000717/2), 28 (OL1E/00012879/2),  4/2 (OL1E/00039393/6),

- obręb 0029 Pisanica, nr działki (nr księgi wieczystej):

169 (OL1E/00013721/7), 165/3 (OL1E/00043339/1), 529/6 (OL1E/00065921/8), 516 (OL1E/00043233/8), 515/1 (OL1E/00064616/0), 514 (OL1E/00043270/9), 35/1 (OL1E/00043270/9), 523 (OL1E/00064616/0),
506/1* [506/2, 506/3, 506/4] (OL1E/00064616/0),

- obręb 0024 Mazurowo, nr działki (nr księgi wieczystej):

203 (OL1E/00046195/0), 202 (OL1E/00012861/3), 210 (OL1E/00000995/4), 209 (OL1E/00005287/3), 208 (OL1E/00012861/3), 207 (OL1E/00012861/3), 206 (OL1E/00012861/3), 205 (OL1E/00000983/7), 204 (OL1E/00000983/7), 132 (OL1E/00012861/3), 131/1 (OL1E/00000983/7), 176/5 (OL1E/00012861/3), 256 (OL1E/00044451/9), 177 (OL1E/00005287/3), 175 (OL1E/00000998/5), 174/9 (OL1E/00000999/2), 174/3 (OL1E/00063301/2), 166 (OL1E/00012861/3), 165/1 (OL1E/00003501/6), 163 (OL1E/00000998/5),159 (OL1E/00051118/5),

- obręb 0017 Kulesze, nr działki (nr księgi wieczystej):

89 (OL1E/00051087/8), 101 (OL1E/00066714/1), 99 (OL1E/00049233/0), 39 (OL1E/00012888/8), 47/2 (OL1E/00012888/8), 103 (OL1E/00047090/1), 34 (OL1E/00012888/8), 22/1 (OL1E/00047090/1), 107 (OL1E/00047090/1), 105 (OL1E/00047090/1), 108 (OL1E/00047090/1), 104 (OL1E/00047090/1), 78 (OL1E/00012888/8), 93 (OL1E/00047090/1),

- obręb 0042 Wysokie, nr działki (nr księgi wieczystej):

125 (OL1E/00047086/0), 124 (OL1E/00058327/2), 120/3 (OL1E/00030853/6), 122 (OL1E/00013717/6), 123 (OL1E/00030853/6), 121 (OL1E/00013717/6), 146 (OL1E/00025989/0), 140/6 (OL1E/00066403/8),

- obręb 0033 Skomętno Wielkie, nr działki (nr księgi wieczystej):

2 (OL1E/00039365/1), 4 (OL1E/00004681/8), 9 (OL1E/00012867/1), 5 (OL1E/00066814/2), 10 (OL1E/00039365/1), 11 (OL1E/00001283/7), 12 (OL1E/00012867/1), 13 (OL1E/00001283/7), 30 (OL1E/00012867/1), 32 (OL1E/00004681/8), 34 (OL1E/00012867/1), 36 (OL1E/00004681/8), 37 (OL1E/00012867/1), 38 (OL1E/00014100/5),  39 (OL1E/00051090/2), 40/2 (OL1E/00014100/5), 40/3 (OL1E/00059699/7), 46/1 (OL1E/00066813/5), 47 (OL1E/00005448/0), 48/1 (OL1E/00050093/6), 54 (OL1E/00050093/6), 55 (OL1E/00012867/1), 57 (OL1E/00004681/8),

- obręb 0003 Długie, nr działki (nr księgi wieczystej): 

34/6 (OL1E/00008181/1), 36/3 (OL1E/00008181/1), 36/4  (OL1E/00044468/1), 36/2 (OL1E/00069466/8),      9 (OL1E/00013718/3), 26/1 (OL1E/00013718/3), 26/3 (OL1E/00008664/1), 8 (OL1E/00013718/3),
21/2 (OL1E/00027652/3), 23/1 (OL1E/00027652/3), 21/1 (OL1E/00027652/3), 23/2 (OL1E/00046022/7), 22/2 (OL1E/00046022/7), 25 (OL1E/00013718/3), 57 (OL1E/00001452/3), 58 (OL1E/00000248/3), 60/1 (OL1E/00000248/3), 60/7 (OL1E/00045185/0), 56 (OL1E/00013718/3), 42 (OL1E/00000245/2),
43 (OL1E/00000248/3), 52/1 (OL1E/00004050/6), 52/2 (OL1E/00004465/8), 55 (OL1E/00013718/3), 54/3 (OL1E/00000243/8), 53/1 (OL1E/00000243/8),

- obręb 0012 Kalinowo, nr działki (nr księgi wieczystej):  

59/1 (OL1E/00001201/9), 59/2 (OL1E/00044466/7), 61 (OL1E/00044466/7), 9 (OL1E/00043331/5), 7 (OL1E/00009314/0), 5 (OL1E/00051618/0), 4 (OL1E/00051618/0), 2/4 (OL1E/00045438/9), 3 (OL1E/00003864/8), 2/3 (OL1E/00058201/3), 2/2 (OL1E/00061454/5), 10 (OL1E/00043331/5), 31/4 (OL1E/00014106/7), 31/5 (OL1E/00044466/7), 31/3 (OL1E/00012538/0), 31/1 (OL1E/00066042/9), 31/6 (OL1E/00010482/8), 31/7 (OL1E/00026408/1), 45/4 (OL1E/00044466/7), 32 (OL1E/00027652/3), 26 (OL1E/00012538/0), 22 (OL1E/00002452/0), 23/2 (OL1E/00067257/6),

- obręb 0028 Piętki, nr działki (nr księgi wieczystej): 

83/3 (OL1E/00003277/6),

- obręb 0025 Maże, nr działki (nr księgi wieczystej): 

5 (OL1E/00002340/2), 153 (OL1E/00066330/5), 3 (OL1E/00002340/2), 155 (OL1E/00012863/7), 12/4 (OL1E/00033739/2), 2 (OL1E/00047489/5), 12/3 (OL1E/00033739/2), 15/1 (OL1E/00045434/1),
226 (OL1E/00012863/7), 222 (OL1E/00045434/1),

- obręb 0027 Milewo, nr działki (nr księgi wieczystej): 

213/1 (OL1E/00012081/1), 215 (OL1E/00009241/7), 216 (OL1E/00008713/0), 220 (OL1E/00000167/1), 223 (OL1E/00013715/2), 231 (OL1E/00000167/1), 230/2 (OL1E/00000168/8), 301 (OL1E/00051111/6),
42/3 (OL1E/00013715/2), 260/4 (OL1E/00000189/1), 264 (OL1E/00005790/2), 265/2 (OL1E/00005790/2), 268/2 (OL1E/00013715/2), 149 (OL1E/00000156/1), 143 (OL1E/00013715/2), 148 (OL1E/00000156/1), 152 (OL1E/00066650/4), 151/2 (OL1E/00066650/4), 151/1 (OL1E/00000154/7), 154 (OL1E/00013715/2),
153 (OL1E/00066650/4), 169/2 (OL1E/00050891/0), 180 (OL1E/00013715/2), 198 (OL1E/00033933/2), 171 (OL1E/00013715/2), 199 (OL1E/00033933/2), 197 (OL1E/00033933/2), 212 (OL1E/00013715/2),

- obręb 0044 Zanie, nr działki (nr księgi wieczystej):

93/2 (OL1E/00047542/5), 164  (OL1E/00012375/9), 94 (OL1E/00047542/5), 92/3 (OL1E/00047542/5), 92/4 (OL1E/00054518/0), 98/2 (OL1E/00001307/2), 141 (OL1E/00043479/4), 117 (OL1E/00004768/2),
128 (OL1E/00051177/6), 129 (OL1E/00052313/9),

- obręb 0045 Zocie, nr działki (nr księgi wieczystej):

39 (OL1E/00001217/4), 38 (OL1E/00031612/2), 36 (OL1E/00010949/0), 37 (OL1E/00031612/2), 122 (OL1E/00012875/4), 34/4 (OL1E/00064372/7), 105/2 (OL1E/00049485/1), 49 (OL1E/00001210/5),
52 (OL1E/00005387/4), 128 (OL1E/00051113/0), 53/2 (OL1E/00005387/4), 112 (OL1E/00012875/4), 63 (OL1E/00005387/4), 61/2 (OL1E/00029671/6), 58/1 (OL1E/00005389/8), 59/2 (OL1E/00012875/4), 57/6 (OL1E/00005389/8), 57/5 (OL1E/00009259/6), 57/3 (OL1E/00009259/6), 56/1 (OL1E/00009259/6),
55/3 (OL1E/00009161/2), 54/1 (OL1E/00001215/0).

 

* Numer działki przed podziałem. W nawiasie kwadratowym […] wskazano numery działek po podziale wynikającym z wydanej decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr G-1/2017 z dnia 30.11.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 328 w godzinach 1000 – 1300.

 

Z up. Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego

Beata Faltynowska

Z-ca Dyrektora

Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.       Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zgodnie z regulaminem organizacyjnym jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, 10-575 Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9.

2.       Wojewoda Warmińsko-Mazurski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – email: iod@uw.olsztyn.pl, 10-575 Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. 248.

3.       Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj., w związku z realizacją obowiązku prawnego nałożonego na Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

4.       Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów, jednakże nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa w związku z uprawnieniami stron postępowania oraz obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przez administratora danych osobowych.

5.       Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

6.       Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania,

7.       Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/08/21 10:38:13
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska