Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

                    

                   IGR-II.7840.2.24.2018

z dnia 13 września 2018 r.

 

                        OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-743 Warszawa, została wydana decyzja Nr Koz/028/18 z dnia 13 września 2018 r., znak: IGR-II.7840.2.24.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę i budowę nowych obiektów inżynieryjnych:

1. Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego w zakresie przęsła i budowa nowego ustroju nośnego - wiaduktu w km 02+544 linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn; na działce nr 430/4, obręb 0001 Burkat, jedn. ewid. 280302_2 Działdowo;

2. Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego w zakresie przęsła i budowa nowego ustroju nośnego - wiaduktu w km 09+030 linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn; na działce nr 252, obręb 0013 Krasnołąka, jedn. ewid. 280302_2 Działdowo;

3. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynieryjnego - mostu w km 09+097 linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn; na działce nr 46/8, obręb 0030 Zakrzewo, jedn. ewid. 281103_2 Kozłowo oraz działce nr 252; obręb 0013 Krasnołąka, jed. ewid. 280302_2 Działdowo;

4. Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego w zakresie przęsła i budowa nowego ustroju nośnego - mostu w km 09+667 linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn; na działkach nr 46/6, 46/8, obręb 0030 Zakrzewo, jedn. ewid. 281103_2 Kozłowo;

5. Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego w zakresie przęsła i budowa nowego ustroju nośnego - wiaduktu w km 11+330 linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn; na działce nr 46/6, obręb 0030 Zakrzewo, jedn. ewid. 281103_2 Kozłowo;

6. Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego i rozbudowa - wiaduktu w km 11+979 linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn; na działce nr 46/6, obręb 0030 Zakrzewo, jedn. ewid. 281103_2 Kozłowo oraz działce nr 796/14, obręb 0009 Kozłowo, jedn. ewid. 281103_2 Kozłowo;

7. Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego w zakresie przęsła i budowa nowego ustroju nośnego - wiaduktu w km 22+049 linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn; na działce nr 255, obręb 0019 Olszewo, jedn. ewid. 281104_5 Nidzica – obszar wiejski;

8. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynieryjnego - przepustu w km 74+406 linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn; na działce nr 331/2, obręb 0001 Bartąg, jedn. ewid. 281411_2 Stawiguda.

Wobec powyższego informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 328 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30).

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/09/14 11:47:22
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska