Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
 
Nr rej. IGR-II.7820.1.47.2018
z dnia 10.12.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) wojewoda warmińsko – mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Jana Grzegorza Długosza, Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk, reprezentującego inwestora – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ( Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ) została wydana decyzja Nr 51/18 z dnia 10.12.2018r, znak: IGR-II.7820.1.47.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 6/18, znak: IGR.II.7820.1.32.2017 z dnia 21 lutego 2018r. dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie-Braniewo z podziałem na etapy:

Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie-Frombork od km 21+346,00 do km 29+710,47

Etap II: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Frombork-Braniewo od km 31+718,00 do km 40+154,31”. 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 332 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 1200 – 1500). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/12/11 14:57:07
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu