Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7820.1.15.2018

z dnia 27 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 11d ust. 5 i art. 11 f ust. 7 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ), reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Mirosława Piotrowskiego, Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów , ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 24/17 , znak: IGR-II.7820.1.26.2017 z dnia 28 grudnia 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno w podziale na dwa etapy:

Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska

Etap II: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku

Wola Lipowska-Pieniężno”.

 

W związku  powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 332.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/28 13:58:27
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska