Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 IGR-II.7820.1.39.2017

 z dnia 20.11.2018 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49, w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wojewoda Warmińsko - Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że zostało podjęte zawieszone postępowanie w sprawie znak: IGR-II.7820.1.39.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice- Kuligi (od km 63+220 do km 64+735)”.

            Na postanowienie o podjęciu ww. postępowania nie służy zażalenie. Strona może zaskarżyć postanowienie tylko w odwołaniu od decyzji.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/20 14:12:26
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska