Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7820.3.2012.BD

 z dnia 30.05.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 w związku z art. 105 § 1 i 98 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), Wojewoda Warmińsko - Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Samborowo – droga krajowa nr 15 (m. Ornowo) od km około 86+500 do km 95+500”.

 

 

Od decyzji o umorzeniu postępowania służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/06/04 10:24:04
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska