Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Olsztyn, dnia 22.03.2018 r.

 

IGR-I.746.2.12.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. )  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (z 2017 r., poz.1257 j.t.) , Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Osipów oraz  Pani Bożeny Grądziel, działających z upoważnienia inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74,  03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu następujących robót budowlanych w obszarze linii kolejowej nr 219 Ełk-Szczytno:

-budowie peronów w lokalizacjach: stacja Szczytno, przystanek osobowy Jeruty, przystanek osobowy Kolonia, stacja Spychowo, przystanek osobowy Ruciane-Nida Zachód, przystanek osobowy Pogorzel Wielka,  przystanek osobowy Bajtkowo, przystanek osobowy Ełk Szyba Zachód,  przystanek osobowy Olszyny, przystanek osobowy Świętajno, przystanek osobowy Szeroki Bór, przystanek osobowy Pisz Wschód, przystanek osobowy Stare Guty, przystanek osobowy Kaliszki, przystanek osobowy  Biała/k Piszu, stacja Drygały, przystanek osobowy Nowa Wieś Ełcka;

- budowie nastawni w lokalizacjach : stacja Spychowo, stacja Drygały;

- remoncie nastawni w lokalizacji: stacja Pisz;

- przebudowie mostów w lokalizacjach : most w km 48,110, most w km 136,147 ;

- przebudowie przepustów w lokalizacjach: przepust w km 54,709 , przepust w km 56,136, przepust w km 61,696, przepust w km 63,181, przepust w km 70,37, przepust w km 131,712, przepust  w km 137,624;

- budowie siedmiu masztów teletechnicznych.

       Przedmiotową  inwestycją będą objęte nieruchomości (lub ich części) stanowiące teren zamknięty, położone w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie:                                                               powiatu szczycieńskiego 

- w gminie miasto Szczytno ,

Obręb  nr 5 Szczytno, działka nr 308/2;

- w gminie Szczytno,

Obręb Płozy, działka nr : 389/1,

Obręb  Olszyny, działka nr : 374,

- w gminie Świętajno,

Obręb  Jeruty, działka nr : 360,

Obręb Świętajno,  działka nr : 147/4,

Obręb Kolonia , działka nr : 495/12,

Obręb Spychowo, działki nr: 8/14, 8/2,

powiatu piskiego,

- w gminie Ruciane-Nida,

Obręb 0001 Ruciane –Nida, działki nr: 132/3, 130,

- w gminie Pisz,

Obręb 0028 Snopki, działka nr : 243/4,

Obręb  nr 2 Pisz, działka nr : 142/68,

Obręb nr 0001 Pisz 1, działka  nr : 1441,

Obręb nr 0027 Stare Guty, działka  nr : 51/2,

- w gminie Biała Piska,

Obręb nr 0013 Kaliszki, działka  nr : 12/1,

Obręb nr 001 Biała Piska, działka nr : 20/10,

Obręb nr 0006 Drygały , działki nr : 513/4, 76/2,

Obręb nr Pogorzel Wielka, działka  nr: 231/5,

Obręb nr 0026 Monety, działki nr 218/1, 218/2,

powiatu ełckiego,

- w gminie Ełk,

Obręb Suczki, działka  nr : 102/11,

Obręb nr 0031 Nowa Wieś Ełcka , działka nr  248/3,

- mieście Ełk,

Obręb nr 3 Ełk, działki nr 3507/6, 1263/39.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi  i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Sprawę prowadzi : Krzysztof Klimek - główny specjalista , tel.89-52-32-620 .

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/23 15:26:10
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska