Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach – etap I

Pliki do pobrania:
     ikonka   15.14_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc
     ikonka   15.14_wyjasnienie_tresci_siwz_wraz_z_modyfik._nr_5___17.07.2014_r..doc
     ikonka   15.14_wyjasnienie_tresci_siwz_wraz_z_modyfik._nr_4___16.07.2014_r..doc
     ikonka   15.14_wyjasnienie_tresci_siwz_wraz_z_modyfik._nr_3___15.07.2014_r..doc
     ikonka   15.14_18.13_przedmiar_robot_br._sanit.___wod_kan__c.o.__klimatyz..pdf
     ikonka   15.14_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_nr_2.pdf
     ikonka   15.14_wyjasnienie_tresci_siwz_wraz_z_modyfik._nr_2___14.07.2014_r..doc
     ikonka   15.14_7.6_wiata_nad_platforma___zawartosc_oprac..pdf
     ikonka   15.14_7.7_projekt_bud._wyk.___strona_tytulowa.pdf
     ikonka   15.14_7.8_wiata_nad_platforma___opis_techniczny.pdf
     ikonka   15.14_7.9_uprawnienia_projektantow.pdf
     ikonka   15.14_7.10_rys._nr_a_1.pdf
     ikonka   15.14_7.11_rys._nr_a_2.pdf
     ikonka   15.14_7.12_rys._nr_a_3.pdf
     ikonka   15.14_7.13_rys._nr_a_4.pdf
     ikonka   15.14_7.14_rys._nr_a_5.pdf
     ikonka   15.14_7.15_rys._nr_a_6.pdf
     ikonka   15.14_7.16_zawartosc_opracowania_do_proj._budowl..pdf
     ikonka   15.14_7.17_rys._nr_k_1.pdf
     ikonka   15.14_7.18_rys._nr_k_1a.pdf
     ikonka   15.14_7.19_rys._nr_k_1b.pdf
     ikonka   15.14_7.20_rys._nr_k_1c.pdf
     ikonka   15.14_7.21_rys._nr_k_1d.pdf
     ikonka   15.14_7.22_rys._nr_k_2.pdf
     ikonka   15.14_7.23_rys._nr_k_3.pdf
     ikonka   15.14_7.24_rys._nr_k_4.pdf
     ikonka   15.14_7.25_rys._nr_k_5.pdf
     ikonka   15.14_7.26_rys._nr_k_6.pdf
     ikonka   15.14_7.27_rys._nr_k_7.pdf
     ikonka   15.14_7.28_rys._nr_k_8.pdf
     ikonka   15.14_7.29_rys._nr_k_9.pdf
     ikonka   15.14_7.30_rys._nr_k_10.pdf
     ikonka   15.14_7.31_rys._nr_k_11.pdf
     ikonka   15.14_7.32_rys._nr_k_12.pdf
     ikonka   15.14_7.33_rys._nr_k_13.pdf
     ikonka   15.14_7.34_rys._nr_k_14.pdf
     ikonka   15.14_7.35_rys._nr_k_15.pdf
     ikonka   15.14_7.36_rys._nr_k_16.pdf
     ikonka   15.14_7.37_rys._nr_k_17.pdf
     ikonka   15.14_7.38_szczeg._specyf._techn.___strona_tytulowa.pdf
     ikonka   15.14_7.39_branza_sanit.___wiata___opis_tech._i.pdf
     ikonka   15.14_7.40_branza_sanit.___wiata___opis._tech._ii.pdf
     ikonka   15.14_7.41_branza_sanit.___wiata___spis_tresci.pdf
     ikonka   15.14_7.42_opis_ofertowy___strona_tytulowa.pdf
     ikonka   15.14_7.43_opis_ofertowy.pdf
     ikonka   15.14_7.44_rys._nr_1.pdf
     ikonka   15.14_7.45_rys._nr_2.pdf
     ikonka   15.14_7.46_rys._nr_3.pdf
     ikonka   15.14_7.47_rys._nr_4.pdf
     ikonka   15.14_7.48_rys._nr_5.pdf
     ikonka   15.14_7.49_rys._nr_6.pdf
     ikonka   15.14_7.50_rys._nr_7.pdf
     ikonka   15.14_7.51_geotech._war._posad._obiektu.pdf
     ikonka   15.14_7.52_dokum._geotechn.___czesc_i.pdf
     ikonka   15.14_7.53_zal._nr_1.pdf
     ikonka   15.14_7.54_zal._nr_2.pdf
     ikonka   15.14_7.55_zal._nr_3.pdf
     ikonka   15.14_7.56_zal._nr_4.pdf
     ikonka   15.14_7.57_zal._nr_5.pdf
     ikonka   15.14_7.58_dokum._geotechn.___czesc_ii.pdf
     ikonka   15.14_7.59_rys._nr_1.pdf
     ikonka   15.14_7.60_rys._nr_2.pdf
     ikonka   15.14_7.61_zal._nr_2.pdf
     ikonka   15.14_7.62_zal._nr_3.pdf
     ikonka   15.14_7.63_zal._nr_4.pdf
     ikonka   15.14_7.64_zal._nr_5.pdf
     ikonka   15.14_7.65_zal._nr_6.pdf
     ikonka   15.14_7.66_zal._nr_7.pdf
     ikonka   15.14_7.67_zal._nr_8.pdf
     ikonka   15.14_7.68_zal._nr_9.pdf
     ikonka   15.14_7.69_zal._nr_10.pdf
     ikonka   15.14_7.70_zal._nr_11.pdf
     ikonka   15.14_7.71_zal._nr_12.pdf
     ikonka   15.14_7.72_zal._nr_13.pdf
     ikonka   15.14_7.73_zal._nr_14.pdf
     ikonka   15.14_7.74_zal._nr_15.pdf
     ikonka   15.14_7.75_dokum._geotechn.___czesc_iii.pdf
     ikonka   15.14_7.76_rys._nr_1.pdf
     ikonka   15.14_7.77_rys._nr_2.pdf
     ikonka   15.14_7.78_rys._nr_3.pdf
     ikonka   15.14_7.79_rys._nr_4.pdf
     ikonka   15.14_7.80_rys._nr_5.pdf
     ikonka   15.14_7.81_rys._nr_6.pdf
     ikonka   15.14_7.82_rys._nr_7.pdf
     ikonka   15.14_7.83_rys._nr_8.pdf
     ikonka   15.14_7.84_rys._nr_9.pdf
     ikonka   15.14_7.85_zal._nr_2.pdf
     ikonka   15.14_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf
     ikonka   15.14_wyjasnienie_tresci_siwz_wraz_z_modyfikacja___09.07.2014_r..doc
     ikonka   15.14_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
     ikonka   15.14_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc
     ikonka   15.14_1_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc
     ikonka   15.14_2_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
     ikonka   15.14_3_informacja_o_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.doc
     ikonka   15.14_4_formularz_oferty.doc
     ikonka   15.14_5_wykaz_wykonanych_robot_budowlanych.doc
     ikonka   15.14_6_projekt_umowy.doc
     ikonka   15.14_7.1_opis_techniczny.pdf
     ikonka   15.14_7.2_rys._nr_e_1.pdf
     ikonka   15.14_7.3_rys._nr_s_2.pdf
     ikonka   15.14_7.4_rys._nr_s_7.pdf
     ikonka   15.14_7.5_rys._nr_z_1.pdf
     ikonka   15.14_8.1_opis_techniczny.pdf
     ikonka   15.14_8.2_opis_techniczny___aneks.pdf
     ikonka   15.14_8.3_obliczenia_statyczne.pdf
     ikonka   15.14_8.4_informacja_dot._bezp._i_ochr._zdrowia.pdf
     ikonka   15.14_8.5_rys._nr_a_1.pdf
     ikonka   15.14_8.6_rys._nr_a_2.pdf
     ikonka   15.14_8.7_rys._nr_a_3.pdf
     ikonka   15.14_8.8_rys._nr_a_4.pdf
     ikonka   15.14_8.9_rys._nr_a_5.pdf
     ikonka   15.14_8.10_rys._nr_a_6.pdf
     ikonka   15.14_8.11_rys._nr_a_7.pdf
     ikonka   15.14_8.12_rys._nr_a_8.pdf
     ikonka   15.14_8.13_rys._nr_a_9.pdf
     ikonka   15.14_8.14_rys._nr_a_10.pdf
     ikonka   15.14_8.15_rys._nr_a_11.pdf
     ikonka   15.14_8.16_rys._nr_a_12.pdf
     ikonka   15.14_8.17_rys._nr_a_13.pdf
     ikonka   15.14_8.18_rys._nr_a_14.pdf
     ikonka   15.14_8.19_rys._nr_a_15.pdf
     ikonka   15.14_8.20_rys._nr_a_16.pdf
     ikonka   15.14_8.21_rys._nr_k_1.pdf
     ikonka   15.14_8.22_rys._nr_k_2.pdf
     ikonka   15.14_8.23_rys._nr_k_3.pdf
     ikonka   15.14_8.24_rys._nr_k_4.pdf
     ikonka   15.14_8.25_rys._nr_k_5.pdf
     ikonka   15.14_8.26_rys._nr_k_6.pdf
     ikonka   15.14_8.27_rys._nr_k_7.pdf
     ikonka   15.14_8.28_rys._nr_k_8.pdf
     ikonka   15.14_8.29_rys._nr_k_9.pdf
     ikonka   15.14_8.30_rys._nr_k_10.pdf
     ikonka   15.14_8.31_rys._nr_k_11.pdf
     ikonka   15.14_8.32_rys._nr_k_12.pdf
     ikonka   15.14_8.33_rys._nr_k_13.pdf
     ikonka   15.14_8.34_plyty_c_s_acrovyn___opis.pdf
     ikonka   15.14_8.35_szlaban_hydrauliczny___opis.pdf
     ikonka   15.14_9.1_opis_techniczny___instalacje_wewnetrzne.pdf
     ikonka   15.14_9.2_opis_techniczny___instalacje_zewnetrzne.pdf
     ikonka   15.14_9.3_rys._nr_s_1_inst._wewn..pdf
     ikonka   15.14_9.4_rys._nr_s_1_inst._zewn..pdf
     ikonka   15.14_9.5_rys._nr_s_2_inst._wewn..pdf
     ikonka   15.14_9.6_rys._nr_s_2_inst._zewn..pdf
     ikonka   15.14_9.7_rys._nr_s_3_inst._wewn..pdf
     ikonka   15.14_9.8_rys._nr_s_3_inst._zewn..pdf
     ikonka   15.14_9.9_rys._nr_s_4_inst._zewn..pdf
     ikonka   15.14_9.10_klimatyzator___opis.pdf
     ikonka   15.14_9.11_konwektor_elektryczny___opis.pdf
     ikonka   15.14_9.12_system_klimatyzacji___opis.pdf
     ikonka   15.14_10._1_opis_techniczny___strona_tytulowa.pdf
     ikonka   15.14_10._2_opis_techniczny.pdf
     ikonka   15.14_10._3_rys._nr_e_1.pdf
     ikonka   15.14_10._4_rys._nr_e_2.pdf
     ikonka   15.14_10._5_rys._nr_e_3.pdf
     ikonka   15.14_10._6_rys._nr_e_4.pdf
     ikonka   15.14_10._7_rys._nr_e_5.pdf
     ikonka   15.14_10._8_rys._nr_e_6.pdf
     ikonka   15.14_10._9_rys._nr_e_7.pdf
     ikonka   15.14_10._10_rys._nr_e_8.pdf
     ikonka   15.14_10._11_rys._nr_e_9.pdf
     ikonka   15.14_10._12_rys._nr_e_10.pdf
     ikonka   15.14_10._13_rys._nr_e_11.pdf
     ikonka   15.14_10._14_rys._nr_e_12.pdf
     ikonka   15.14_11.1_opis_techniczny___strona_tytulowa.pdf
     ikonka   15.14_11.2_opis_techniczny.pdf
     ikonka   15.14_11.3_rys._nr_t_1.pdf
     ikonka   15.14_11.4_rys._nr_t_2.pdf
     ikonka   15.14_11.5_rys._nr_t_3.pdf
     ikonka   15.14_11.6_rys._nr_t_4.pdf
     ikonka   15.14_11.7_rys._nr_t_5.pdf
     ikonka   15.14_11.8_rys._nr_t_6.pdf
     ikonka   15.14_11.9_rys._nr_t_7.pdf
     ikonka   15.14_11.10_rys._nr_t_8.pdf
     ikonka   15.14_11.11_rys._nr_t_9.pdf
     ikonka   15.14_11.12_rys._nr_t_10.pdf
     ikonka   15.14_11.13_rys._nr_t_11.pdf
     ikonka   15.14_11.14_rys._nr_t_12.pdf
     ikonka   15.14_11.15_rys._nr_t_13.pdf
     ikonka   15.14_11.16_rys._nr_t_14.pdf
     ikonka   15.14_11.17_rys._nr_t_15.pdf
     ikonka   15.14_11.18_rys._nr_t_16.pdf
     ikonka   15.14_11.19_rys._nr_t_17.pdf
     ikonka   15.14_11.20_rys._nr_t_18.pdf
     ikonka   15.14_11.21_rys._nr_t_19.pdf
     ikonka   15.14_11.22_rys._nr_t_20.pdf
     ikonka   15.14_11.23_rys._nr_t_21.pdf
     ikonka   15.14_11.24_rys._nr_t_22.pdf
     ikonka   15.14_11.25_rys._nr_t_23.pdf
     ikonka   15.14_11.26_rys._nr_t_24.pdf
     ikonka   15.14_11.27_rys._nr_t_24a.pdf
     ikonka   15.14_11.28_rys._nr_t_25.pdf
     ikonka   15.14_11.29_rys._nr_t_26.pdf
     ikonka   15.14_11.30_rys._nr_t_27.pdf
     ikonka   15.14_11.31_rys._nr_t_28.pdf
     ikonka   15.14_11.32_rys._nr_t_29.pdf
     ikonka   15.14_11.33_rys._nr_t_30.pdf
     ikonka   15.14_11.34_rys._nr_t_31.pdf
     ikonka   15.14_11.35_rys._nr_t_32.pdf
     ikonka   15.14_11.36_rys._nr_t_33.pdf
     ikonka   15.14_11.37_rys._nr_t_34.pdf
     ikonka   15.14_11.38_rys._nr_t_35.pdf
     ikonka   15.14_11.39_rys._nr_t_36.pdf
     ikonka   15.14_12.1_opis_techniczny.pdf
     ikonka   15.14_12.2_rys._nr_d_1.pdf
     ikonka   15.14_12.3_rys._nr_pk_1.pdf
     ikonka   15.14_12.4_rys._nr_pp_1.pdf
     ikonka   15.14_13.1_opis_techniczny.pdf
     ikonka   15.14_13.2_obliczenia___czesc_1.pdf
     ikonka   15.14_13.3_obliczenia___czesc_2.pdf
     ikonka   15.14_13.4_obliczenia___czesc_3.pdf
     ikonka   15.14_13.5_informacja_dot._bezp._i_ochr._zdrowia.pdf
     ikonka   15.14_13.6_rys._nr_a_1z.pdf
     ikonka   15.14_13.7_rys._nr_a_2z.pdf
     ikonka   15.14_13.8_rys._nr_a_3z.pdf
     ikonka   15.14_13.9_rys._nr_a_4z.pdf
     ikonka   15.14_13.10_rys._nr_k_1dz.pdf
     ikonka   15.14_13.11_rys._nr_k_1z.pdf
     ikonka   15.14_13.12_rys._nr_k_3a.pdf
     ikonka   15.14_13.13_rys._nr_k_3z.pdf
     ikonka   15.14_13.14_rys._nr_k_4z.pdf
     ikonka   15.14_13.15_rys._nr_k_9_10_z.pdf
     ikonka   15.14_13.16_swietlik_dachowy___opis.pdf
     ikonka   15.14_13.17_system_asekuracji___opis.pdf
     ikonka   15.14_13.18_system_prim___opis.pdf
     ikonka   15.14_13.19_montaz_systemu_prim___opis.pdf
     ikonka   15.14_13.20_swietliki___opis.pdf
     ikonka   15.14_14.1_opis_techniczny___strona_tytulowa.pdf
     ikonka   15.14_14.2_opis_techniczny.pdf
     ikonka   15.14_14.3_rys._nr_e_1.pdf
     ikonka   15.14_15.1_opis_techniczny___strona_tytulowa.pdf
     ikonka   15.14_15.2_opis_techniczny.pdf
     ikonka   15.14_15.3_rys._nr_t_1.pdf
     ikonka   15.14_16.1_opis_techniczny.pdf
     ikonka   15.14_16.2_obliczenia_statyczne.pdf
     ikonka   15.14_16.3_informacja_dot._bezp._i_ochr._zdrowia.pdf
     ikonka   15.14_16.4_rys._nr_a_1.pdf
     ikonka   15.14_16.5_rys._nr_a_2.pdf
     ikonka   15.14_16.6_rys._nr_a_3.pdf
     ikonka   15.14_16.7_rys._nr_a_4.pdf
     ikonka   15.14_16.8_rys._nr_a_5.pdf
     ikonka   15.14_16.9_rys._nr_k_1.pdf
     ikonka   15.14_16.10_rys._nr_k_2.pdf
     ikonka   15.14_16.11_rys._nr_k_3.pdf
     ikonka   15.14_16.12_rys._nr_s_1.pdf
     ikonka   15.14_17.1_stwior___branza_budowlana.pdf
     ikonka   15.14_17.2_stwior___branza_sanitarna___budynek_kontroli_szczegol..pdf
     ikonka   15.14_17.3_stwior___branza_sanitarna___oczyszczalnia_sciekow.pdf
     ikonka   15.14_17.4_stwior___branza_sanitarna___paw._kontr._i_plat._odpraw.pdf
     ikonka   15.14_17.5_stwior___branza_sanitarna___posterunki_kontrolerskie.pdf
     ikonka   15.14_17.6_stwior___branza_sanitarna___siec_kan._sanit._i_deszcz..pdf
     ikonka   15.14_17.7_stwior___branza_sanitarna___toalety_publiczne.pdf
     ikonka   15.14_17.8_stwior___branza_elektryczna.pdf
     ikonka   15.14_17.9_stwior___branza_teletechniczna.pdf
     ikonka   15.14_17.10_stwior___branza_teletechniczna___aneks.pdf
     ikonka   15.14_17.11_stwior___branza_drogowa.pdf
     ikonka   15.14_18.1_przedmiar_robot___br._bud.___paw._kontr._i_platf._odpraw.pdf
     ikonka   15.14_18.2_przedmiar_robot___br._bud.___wiata_nad_platf._odpraw.pdf
     ikonka   15.14_18.3_przedmiar_robot___br._bud.___lacznik.pdf
     ikonka   15.14_18.4_przedmiar_robot___br._sanit.___paw._kontr._i_platf._odpraw.pdf
     ikonka   15.14_18.5_przedmiar_robot___br._sanit.___siec_kanalizacji_deszczowej.pdf
     ikonka   15.14_18.6_przedmiar_robot___br._elektr.___paw._kontr._i_platf._odpr._1.pdf
     ikonka   15.14_18.7_przedmiar_robot___br._elektr.___paw._kontr._i_platf._odpr._2.pdf
     ikonka   15.14_18.8_przedmiar_robot___br._elektr.___wiata_nad_platf._odpraw.pdf
     ikonka   15.14_18.9_przedmiar_robot___br._teletech.___platforma_odpraw.pdf
     ikonka   15.14_18.10_przedmiar_robot___br._teletech.___syst._zn._zm._tresci.pdf
     ikonka   15.14_18.11_przedmiar_robot___br._drog.___przyg._placu_budowy.pdf
     ikonka   15.14_18.12_przedmiar_robot___br._drog.___platforma_odpraw.pdf

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2014/07/28 15:34:04
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu