Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Pliki do pobrania:
     ikonka   pn.4131.4.13_z_dnia_3_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.9.2013_z_dnia_4_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.10.2013_z_dnia_3_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.11.2013_z_dnia_3_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.12.2013_z_dnia_4_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.13.2013_z_dnia_4_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.15.2013_z_dnia_4_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.19.2013_z_dnia_7_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.24.2013_z_dnia_8_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.27.13__z_dnia_9_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.30.2013_z_dnia_9_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.31.13_z_dnia_10_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.41.2013_z_dnia_14_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.42.2013_z_dnia_14_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.43.2013_z_dnia_14_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.44.2013_z_dnia_14_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.45.2013_z_dnia_14_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.46.2013_z_dnia_11_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.48.2013_z_dnia_15_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.50.2013_z_dnia_15_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.51.2013_z_dnia_15_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.53.2013_z_dnia_16_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.54.2013_z_dnia_16_stycznia_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.56.2013_z_dnia_18_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.57.2013_z_dnia_18_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.58.2013_z_dnia_18_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.59.2013_z_dnia_18_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.60.2013_z_dnia_18_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.62.2013_z_dnia_18_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.63.2013_z_dnia_18_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.64.2013_z_dnia_18_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.65.2013_z_dnia_18_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.66.2013_z_dnia_18_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.67.2013_z_dnia_21_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.68.2013_z_dnia_21_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.69.2013_z_dnia_21_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.70.2013_z_dnia_21_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.73.2013_z_dnia_23_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.75.2013_z_dnia_23_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.76.2013_z_dnia_23_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.77.2013_z_dnia_23_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.79.2013_z_dnia_23_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.80.2013_z_dnia_23_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.81.2013_z_dnia_21_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.83.2013_z_dnia_24_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.84.2013_z_dnia_25_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.86.2013_z_dnia_25_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.87.2013_z_dnia_25_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.89.2013_z_dnia_25_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.91.2013_z_dnia_25_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.92.2013_z_dnia_28_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.93.2013_z_dnia_28_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.94.2013_z_dnia_28_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.96.2013_z_dnia_29_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.97.2013_z_dnia_29_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.98.2013_z_dnia_30_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.101.2013_z_dnia_30_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.102.2013_z_dnia_30_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.103.2013_z_dnia_30_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.104.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.105.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.106.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.107.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.108.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.109.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.110.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.111.2013_z_dnia_30_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.114.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.115.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.116.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.118.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.119.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.120.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.121.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.122.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.124.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.125.2013_z_dnia_1_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.127.2013_z_dnia_4_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.95.2013_z_dnia_29_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.99.2013_z_dnia_30_stycznia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.129.2013_z_dnia_6_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.131.2013_z_dnia_6_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.132.2013_z_dnia_6_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.134.2013_z_dnia_6_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.135.2013_z_dnia_6_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.136.2013_z_dnia_6_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.138.2013_z_dnia_6_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.139.2013_z_dnia_6_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.141.2013_z_dnia_6_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.142.2013_z_dnia_6_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.145.2013_z_dnia_6_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.146.2013_z_dnia_6_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.151.2013_z_dnia_6_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.152.2013_z_dnia_6_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.153.2013_z_dnia_6_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.154.2013_z_dnia_7_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.156.2013_z_dnia_7_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.158.2013_z_dnia_14_lutego_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.140.2013_z_dnia_6_lutego_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.161.2013_z_dnia_22_lutego_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.164.2013_z_dnia_27_lutego_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.172.2013_z_dnia_1_marca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.178.2013_z_dnia_1_marca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.179.2013_z_dnia_6_marca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.182.2013_z_dnia_7_marca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.185.2013_z_dnia_7_marca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.188.2013_z_dnia_12_marca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.192.2013_z_dnia_13_marca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.201.2013_z_dnia_18_marca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.202.2013_z_dnia_20_marca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.206.2013_z_dnia_25_marca_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.211.2013_z_dnia_27_marca_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.212.2013_z_dnia_27_marca_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.213.2013_z_dnia_27_marca_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.214.2013_z_dnia_27_marca_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.215.13_zdnia_28_marca_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.217.13_z_dnia_29_marca_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.218.2013_z_dnia_29_marca_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.225.13_z_dnia_2_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.228.2013_z_dnia_3_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.232.2013_z_dnia_4_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.233.2013_z_dnia_4_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.234.2013_z_dnia_4_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.243.2013_z_dnia_8_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.252.2013_z_dnia_8_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.258.2013_z_dnia_11_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.259.2013_z_dnia_11_kwietnia2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.268.2013_z_dnia_12_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.271.2013_z_dnia_15_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.276.2013_z_dnia_18_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.281.2013_z_dnia_19_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.283.2013_z_dnia_22_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.286.2013_z_dnia_22_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.292.2013_z_dnia_23_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.300.2013_z_dnia_24_kwietbia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.304.2013_z_dnia_25_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.312.2013_z_dnia_26_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.313.2013_z_dnia_26_kwietnia_2013r..pdf
     ikonka   pn.4131.315.2013_z_dnia_26_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.316.2013_z_dnia_26_kwietnia2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.317.2013_z_dnia_26_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.322.2013_z_dnia_26_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.323.2013_z_dnia_30_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.324.2013_z_dnia_30_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.325.2013_z_dnia_30_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.327.2013_z_dnia_30_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.328.2013_z_dnia_30_kwietnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.330.2013_z_dnia_2_maja_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.337.2013_z_dnia_6_maja_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.338.2013_z_dnia_6_maja_2013..pdf
     ikonka   pn.4131.347.2013_z_dnia_17_maja_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.356.2013_z_dnia_24_maja_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.359.2013_z_dnia_29_maja_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.363.2013_z_dnia_3_czerwca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.371.2013_z_dnia_14_czerwca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.374.2013_z_dnia_18_czerwca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.377.2013_z_dnia_21_czerwca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.379.2013_z_dnia_24_czerwca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.381.2013_z_dnia_24_czerwca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.382.2013_z_dnia_25_czerwca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.383.2013_z_dnia_26_czerwca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.385.2013_z_dnia_27_czerwca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.387.2013_z_dnia_1_lipca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.393.2013_z_dnia_8_lipca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.407.2013_z_dnia_22_lipca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.409.2013_z_dnia_23_lipca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.412.2013_z_dnia_24_lipca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.413.2013_z_dnia_29_lipca_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.421.2013_z_dnia_1_sierpnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.422.2013_z_dnia_2_sierpnia_2013_r.pdf
     ikonka   pn.4131.433.2013_z_dnia_28_sierpnia_2013r.pdf
     ikonka   pn.4131.454.2013_z_dnia_10_pazdziernika_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.460.2013_z_dnia_18_pazdziernika_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.468.2013_z_dnia_29_pazdziernika_2013.pdf
     ikonka   pn.4131.471.2013_z_dnia_31_pazdziernika_2013.pdf
     ikonka   

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Sobańska
Data modyfikacji: 2013/12/10 11:13:50
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska