Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi – etap IIIJ

Pliki do pobrania:
     ikonka   30.13_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
     ikonka   30.13_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
     ikonka   30.13_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc
     ikonka   30.13_1_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc
     ikonka   30.13_2_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
     ikonka   30.13_3_informacja_o_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.doc
     ikonka   30.13_4_formularz_oferty.doc
     ikonka   30.13_5_wykaz_wykonanych_robot_budowlanych.doc
     ikonka   30.13_6_projekt_umowy.doc
     ikonka   30.13_7.1_opis_techniczny___zakres_ogolny.doc
     ikonka   30.13_7.2_branza_drogowa___rys._d3__d5__d7.dwg
     ikonka   30.13_7.3_branza_drogowa___rys._d1__d8__d11.dwg
     ikonka   30.13_7.4_opis_techniczny___zakres_aktualny___zt.pdf
     ikonka   30.13_7.5_obiekty_i_elementy___zt.pdf
     ikonka   30.13_7.6_wzmocnienie_skarpy.pdf
     ikonka   30.13_7.7_przekroj_konstrukcyjny___waga.pdf
     ikonka   30.13_7.8_konstrukcje_bramowe.pdf
     ikonka   30.13_7.9_architektura___ogrodzenie.pdf
     ikonka   30.13_7.10_lawka_metalowa___opis.pdf
     ikonka   30.13_7.11_kosz_metalowy___opis.pdf
     ikonka   30.13_7.12_kanalizacja_deszczowa___pawilon_nr_19.pdf
     ikonka   30.13_7.13_kanalizacja_deszczowa___pawilon_nr_26.pdf
     ikonka   30.13_7.14_rys._nr_e1z.pdf
     ikonka   30.13_7.15_rys._nr_e2z.pdf
     ikonka   30.13_7.16_rys._nr_e3z.pdf
     ikonka   30.13_7.17_rys._nr_e4z.pdf
     ikonka   30.13_7.18_opis_techiczny___wiata_43a.pdf
     ikonka   30.13_7.19_rzut_przyziemia.pdf
     ikonka   30.13_7.20_rzut_dachu.pdf
     ikonka   30.13_7.21_przekroj_a_a___elewacja_poludniowa.pdf
     ikonka   30.13_7.22_elewcja_wschodnia_i_zachodnia.pdf
     ikonka   30.13_7.23_rys._k01___rzut_fundamentow.pdf
     ikonka   30.13_7.24_rys._k02___rzut_dachu.pdf
     ikonka   30.13_7.25_rys._k03___stopa_fundamentowa.pdf
     ikonka   30.13_7.26_rys._k04___slup_zelbetowy.pdf
     ikonka   30.13_7.27_rys._k05___dzwigar.pdf
     ikonka   30.13_7.28_rys._k06___stezenie_polaciowe.pdf
     ikonka   30.13_7.29_rys._k07___stezenie_pionowe.pdf
     ikonka   30.13_7.30_rys._k08___platwie_stalowe.pdf
     ikonka   30.13_7.31_rys._k09___ryglowka.pdf
     ikonka   30.13_7.32_rys._e1___wiata_43a.pdf
     ikonka   30.13_7.33_rys._e2___wiata_43a.pdf
     ikonka   30.13_7.34_rys._e3___wiata_43a.pdf
     ikonka   30.13_7.35_opis_techniczny___wiata_43b.pdf
     ikonka   30.13_7.36_rzut_przyziemia.pdf
     ikonka   30.13_7.37_rzut_dachu.pdf
     ikonka   30.13_7.38_przekroj_b_b___elewacja_wschodnia.pdf
     ikonka   30.13_7.39_elewacja_polnocna_i_poludniowa.pdf
     ikonka   30.13_7.40_rys._k01___rzut_fundamentow.pdf
     ikonka   30.13_7.41_rys._k02___rzut_dachu.pdf
     ikonka   30.13_7.42_rys._k03___stopa_fundamentowa.pdf
     ikonka   30.13_7.43_rys._k04___slup_zelbetowy.pdf
     ikonka   30.13_7.44_rys._k05___dzwigar.pdf
     ikonka   30.13_7.45_rys._k06___stezenie_polaciowe.pdf
     ikonka   30.13_7.46_rys._k07___stezenie_pionowe.pdf
     ikonka   30.13_7.47_rys._k08___platwie_stalowe.pdf
     ikonka   30.13_7.48_rys._k09___ryglowka.pdf
     ikonka   30.13_7.49_rys._e1___wiata_43b.pdf
     ikonka   30.13_7.50_rys._e2___wiata_43b.pdf
     ikonka   30.13_7.51_rys._e3___wiata_43b.pdf
     ikonka   30.13_8.1_stwior___wiata.pdf
     ikonka   30.13_8.2_stwior___instalacje_elektryczne___wiata.pdf
     ikonka   30.13_8.3_stwior___oswietlenie_drogi.pdf
     ikonka   30.13_8.4_stwior___przylacza_kablowe_i_zasilanie_budynku.pdf
     ikonka   30.13_8.5_stwior___wymagania_ogolne.pdf
     ikonka   30.13_8.6_stwior___branza_ogolnobudowlana.pdf
     ikonka   30.13_8.7_stwior___branza_drogowa.pdf
     ikonka   30.13_8.8_stwior___sieci_i_instalacje_sanitarne.pdf
     ikonka   30.13_8.9_stwior___sieci_i_instalacje_elektryczne_i_teletechniczne.pdf
     ikonka   30.13_9.1_przedmiar_robot___zagospodarowanie_terenu.pdf
     ikonka   30.13_9.2_przedmiar_robot___drogi_i_chodniki.pdf
     ikonka   30.13_9.3_przedmiar_robot___bramownica.pdf
     ikonka   30.13_9.4_przedmiar_robot___mala_architektura.pdf
     ikonka   30.13_9.5_przedmiar_robot___roboty_sanitarne.pdf
     ikonka   30.13_9.6_przedmiar_robot___kanalizacja_teletechniczna.pdf
     ikonka   30.13_9.7_przedmiar_robot___system_blokady_przejscia.pdf
     ikonka   30.13_9.8_przedmiar_robot___system_sterowania_ruchem.pdf
     ikonka   30.13_9.9_przedmiar_robot___waga_samochodowa_27a_i_27b.pdf
     ikonka   30.13_9.10_przedmiar_robot___oswietlenie_i_instalacja_grzewcza_wag.pdf
     ikonka   30.13_9.11_przedmiar_robot___wiata_nad_waga_43a.pdf
     ikonka   30.13_9.12_przedmiar_robot___wiata_nad_waga_43b.pdf
     ikonka   30.13_9.13_przedmiar_robot___instalacje_elektryczne_wiaty_43a.pdf
     ikonka   30.13_9.14_przedmiar_robot___instalacje_elektryczne_wiaty_43b.pdf

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2013/08/20 11:47:35
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu