Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi – etap IIIL

Pliki do pobrania:
     ikonka   2.15_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc
     ikonka   2.15_modyfikacja_tresci_siwz_nr_4___25.03.2015_r..doc
     ikonka   2.15_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_nr_3.pdf
     ikonka   2.15_wyjasnienie_tresci_siwz_wraz_z_modyfikacja_nr_3_24.03.2015_r..doc
     ikonka   2.15_13.1_przedmiar_robot___branza_drogowa_po_modyfikacji_nr_2.pdf
     ikonka   2.15_13.7_przedmiar_robot_branza_telekomunikac._po_modyfikacji_nr_2.pdf
     ikonka   2.15_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_nr_2.pdf
     ikonka   2.15_modyfikacja_tresci_siwz_nr_2___19.03.2015_r..doc
     ikonka   2.15_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf
     ikonka   2.15_modyfikacja_tresci_siwz___11.03.2015_r..doc
     ikonka   2.15_13.1_przedmiar_robot___branza_drogowa_po_modyfikacji.pdf
     ikonka   2.15_13.2_przedmiar_robot___branza_sanitarna_po_modyfikacji.pdf
     ikonka   2.15_13.3_przedmiar_robot___branza_sanitarna_po_modyfikacji.pdf
     ikonka   2.15_13.4_przedmiar_robot___branza_elektryczna_po_modyfikacji.pdf
     ikonka   2.15_13.5_przedmiar_robot___branza_telekomunikacyjna_po_modyfikacji.pdf
     ikonka   2.15_13.6_przedmiar_robot___branza_telekomunikacyjna_po_modyfikacji.pdf
     ikonka   2.15_13.7_przedmiar_robot___branza_telekomunikacyjna_po_modyfikacji.pdf
     ikonka   2.15_13.8_przedmiar_robot___branza_drogowa.pdf
     ikonka   2.15_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
     ikonka   2.15_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc
     ikonka   2.15_1_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc
     ikonka   2.15_2_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
     ikonka   2.15_3_informacja_o_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.doc
     ikonka   2.15_4_formularz_oferty.doc
     ikonka   2.15_5_wykaz_wykonanych_robot_budowlanych.doc
     ikonka   2.15_6_projekt_umowy.doc
     ikonka   2.15_7.1_projekt_budowlany.pdf
     ikonka   2.15_7.2_uzgodnienie_dok._projekt..pdf
     ikonka   2.15_7.3_karta_opinii_organizacji_ruchu.pdf
     ikonka   2.15_8.1_projekt_budowlano_wykonawczy.pdf
     ikonka   2.15_8.2_opis_techniczny___projekt_organizacji_ruchu.pdf
     ikonka   2.15_8.3_informacja_dotyczaca_bezpieczenstwa_i_ochrony_zdrowia.pdf
     ikonka   2.15_9.1_opis_techniczny___strona_tytulowa.pdf
     ikonka   2.15_9.2_opis_techniczny___przebudowa_kan._san._i_sieci_wod..pdf
     ikonka   2.15_9.3_informacja_dotyczaca_bezpieczenstwa_i_ochrony_zdrowia.pdf
     ikonka   2.15_9.4_rys._nr_1.pdf
     ikonka   2.15_9.5_rys._nr_2.pdf
     ikonka   2.15_9.6_rys._nr_3.pdf
     ikonka   2.15_9.7_rys._nr_4.pdf
     ikonka   2.15_9.8_opis_techniczny___strona_tytulowa.pdf
     ikonka   2.15_9.9_opis_techniczny___kanalizacja_deszczowa.pdf
     ikonka   2.15_9.10_informacja_dotyczaca_bezpieczenstwa_i_ochrony_zdrowia.pdf
     ikonka   2.15_9.11_rys._nr_1.pdf
     ikonka   2.15_9.12_rys._nr_2.pdf
     ikonka   2.15_9.13_rys._nr_3.pdf
     ikonka   2.15_9.14_rys._nr_4.pdf
     ikonka   2.15_9.15_rys._nr_5.pdf
     ikonka   2.15_9.16_rys._nr_6.pdf
     ikonka   2.15_9.17_rys._nr_7.pdf
     ikonka   2.15_9.18_rys._nr_8.pdf
     ikonka   2.15_9.19_rys._nr_9.pdf
     ikonka   2.15_10.1_opis_techniczny.pdf
     ikonka   2.15_10.2_zestawienie_montazowe_latarn.pdf
     ikonka   2.15_10.3_rys._nr_1.pdf
     ikonka   2.15_10.4_rys._nr_3.pdf
     ikonka   2.15_10.5_rys._nr_3_kolor.pdf
     ikonka   2.15_10.6_opis_techniczny___zasilanie_kamer.pdf
     ikonka   2.15_11.1_projekt_budowlano_wykonawczy___przebudowa_kolizji.pdf
     ikonka   2.15_11.2_projekt_budowlano_wykonawczy___budowa_kamer.pdf
     ikonka   2.15_11.3_opis_techniczny___zasilanie_kamer.pdf
     ikonka   2.15_11.4_oswiadczenie.pdf
     ikonka   2.15_11.5_uzgodnienie.pdf
     ikonka   2.15_11.6_rys._nr_1.pdf
     ikonka   2.15_12.1_stwior___branza_drogowa___wymagania_ogolne.pdf
     ikonka   2.15_12.2_stwior___branza_drogowa___oznakowanie_poziome.pdf
     ikonka   2.15_12.3_stwior___branza_sanitarna___kanalizacja_deszczowa.pdf
     ikonka   2.15_12.4_stwior___branza_sanitarna___przeb._sieci_kan._sanitarnej.pdf
     ikonka   2.15_12.5_stwior___branza_sanitarna___przeb._sieci_wodoc..pdf
     ikonka   2.15_12.6_stwior___branza_elektr.___oswietl._ukladu_drog..pdf
     ikonka   2.15_12.7_stwior___branza_elektr.___zasilanie_kamer.pdf
     ikonka   2.15_12.8_stwior___branza_telekom.___przebudowa_kolizji.pdf
     ikonka   2.15_12.9_stwior___branza_telekom.___budowa_kamer.pdf
     ikonka   2.15_13.1_przedmiar_robot___branza_drogowa___roboty_drogowe.pdf
     ikonka   2.15_13.2_przedmiar_robot___branza_sanitarna___kan._san._i_siec_wod..pdf
     ikonka   2.15_13.3_przedmiar_robot___branza_sanitarna___kan._desz..pdf
     ikonka   2.15_13.4_przedmiar_robot___branza_elektr.___oswietl._drog..pdf
     ikonka   2.15_13.5_przedmiar_robot___branza_telekom.___przebudowa_sieci.pdf
     ikonka   2.15_13.6_przedmiar_robot___branza_telekom.___zasilanie_kamer.pdf
     ikonka   2.15_13.7_przedmiar_robot___branza_telekom.___budowa_kamer.pdf

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/04/15 15:09:05
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu