Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne


Zamówienia publiczne - rok 2018


data zamieszczenia: 10.12.2018
68.18 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatur Urzędu w Elblągu i Ełku, Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie oraz przejść granicznych w województwie warmińsko-mazurskim  więcej >


Numer ogłoszenia: 654252-N-2018; data zamieszczenia: 29.11.2018
63.18 Dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamówienie drugie  więcej >


Numer ogłoszenia: 654718-N-2018; data zamieszczenia: 28.11.2018
64.18 Dostarczenie mebli i wyposażenia na potrzeby przejść granicznych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 652154-N-2018; data zamieszczenia: 22.11.2018
57.18 Sprzedaż oraz dostarczenie mebli biurowych i elementów wyposażenia pomieszczeń na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 648446-N-2018; data zamieszczenia: 15.11.2018
52.18 Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku głównym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 642054-N-2018; data zamieszczenia: 29.10.2018
43.18 Dostarczenie samochodu dostawczego z żurawiem przeładunkowym oraz skrzynią na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 636039-N-2018; data zamieszczenia: 15.10.2018 postępowanie unieważnione
37.18 Dostarczenie samochodu dostawczego z żurawiem przeładunkowym oraz skrzynią na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 620761-N-2018; data zamieszczenia: 01.10.2018
28.18 Dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 620725-N-2018; data zamieszczenia: 24.09.2018 postępowanie unieważnione
29.18 Wykonanie remontu budynku Straży Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach po uszkodzeniu spowodowanym spaleniem samochodu ciężarowego  więcej >


Numer ogłoszenia: 591399-N-2018; data zamieszczenia: 19.07.2018
20.18 Wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach  więcej >


ZAPYTANIE OFERTOWE dot. projektu: „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej”; data zamieszczenia 06.07.2018r.  więcej >


Numer ogłoszenia: 581261-N-2018; data zamieszczenia: 29.06.2018; postępowanie unieważnione
16.18 Wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach  więcej >


Numer ogłoszenia: 566680-N-2018; data zamieszczenia: 31.05.2018
15.18 Dostarczenie mebli na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 566170-N-2018; data zamieszczenia: 30.05.2018
13.18 Dostarczenie regałów przesuwnych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 562457-N-2018; data zamieszczenia: 24.05.2018
14.18 Wykonanie instalacji sieci logicznej i elektrycznej w segmencie „E” budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – etap IV  więcej >


Usługa społeczna; data zamieszczenia: 10.04.2018
9.18 Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia, usługi monitorowania sygnałów systemu alarmowego, usługi konserwacji urządzeń i instalacji systemu alarmowego, usługi konserwacji monitoringu wizyjnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz jednostek podległych  więcej >


Numer ogłoszenia: 539669-N-2018; data zamieszczenia: 04.04.2018
12.18 Przebudowa budynku wojewódzkiego magazynu sprzętu OC w Elblągu przy ul. Lotniczej 30A – etap I  więcej >


Numer ogłoszenia: 539360-N-2018; data zamieszczenia: 04.04.2018
11.18 Wykonanie termomodernizacji budynku głównego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – etap III  więcej >


Numer ogłoszenia: 533659-N-2018; data zamieszczenia: 21.03.2018
10.18 Remont i przebudowa pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w budynku głównym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 519914-N-2018; data zamieszczenia: 19.02.2018; postępowanie unieważnione
8.18 Remont i przebudowa pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w budynku głównym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 515896-N-2018; data zamieszczenia: 08.02.2018
5.18 Przebudowa budynku wojewódzkiego magazynu sprzętu OC w Elblągu przy ul. Lotniczej 30A – etap I  więcej >


Numer ogłoszenia: 509404-N-2018; data zamieszczenia: 26.01.2018
2.18 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Straży Granicznej na Morskim Przejściu Granicznym w Elblągu  więcej >


Numer ogłoszenia: 501967-N-2018; data zamieszczenia: 11.01.2018
1.18 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego użytkowanego przez Straż Graniczną i Izbę Celną na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie  więcej >


Zamówienia publiczne - rok 2017
Data zamieszczenia: 22.12.2017
Świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach i na posesjach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdujących się w Olsztynie, Elblągu i Ełku  więcej >


Data zamieszczenia: 14.12.2017
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatur Urzędu w Elblągu i Ełku, Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie oraz przejść granicznych w województwie warmińsko-mazurskim  więcej >


Numer ogłoszenia: 617036-N-2017; data zamieszczenia: 16.11.2017
Dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamówienie drugie  więcej >


Numer ogłoszenia: 607416-N-2017; data zamieszczenia: 26.10.2017
Dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 604366-N-2017; data zamieszczenia: 19.10.2017
Dostawa urządzeń specjalistycznych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >Sprzedaż oraz dostarczenie mebli biurowych i elementów wyposażenia pomieszczeń na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 595361-N-2017; data zamieszczenia: 29.09.2017
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji wodociągowej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku BKS samochodów osobowych na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach  więcej >


Numer ogłoszenia: 594691-N-2017; data zamieszczenia: 28.09.2017
Dostarczenie i instalacja oprogramowania dotyczącego systemu wizyjnego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów wraz z wyposażeniem i wykonaniem niezbędnej infrastruktury w ramach rozbudowy systemu CAIFS II na drogowych przejściach granicznych w Bezledach i Gronowie  więcej >


Numer ogłoszenia: 593246-N-2017; data zamieszczenia: 26.09.2017; postępowanie unieważnione
Dostawa i montaż wyposażenia toalety publicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach  więcej >


Numer ogłoszenia: 591131-N-2017; data zamieszczenia: 20.09.2017
Przebudowa telewizji dozorowej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach  więcej >


Numer ogłoszenia: 572776-N-2017; data zamieszczenia: 17.08.2017
Wykonanie termomodernizacji budynku garażowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 16 – etap I  więcej >


Numer ogłoszenia: 570891-N-2017; data zamieszczenia: 16.08.2017
Dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 560615-N-2017; data zamieszczenia: 31.07.2017; postępowanie unieważnione
Wykonanie termomodernizacji budynku garażowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 16 – etap I  więcej >


Numer ogłoszenia: 556662-N-2017; data zamieszczenia: 24.07.2017
Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy drogi na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie oraz posadowienia bramki radiometrycznej na Kolejowym Przejściu Granicznym w Braniewie  więcej >


Numer ogłoszenia: 551404-N-2017; data zamieszczenia: 14.07.2017
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku wojewódzkiego magazynu sprzętu OC w Elblągu przy ul. Lotniczej 30A  więcej >


Numer ogłoszenia: 545816-N-2017; data zamieszczenia: 07.07.2017; postępowanie unieważnione
Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy drogi na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie oraz posadowienia bramki radiometrycznej na Kolejowym Przejściu Granicznym w Braniewie  więcej >


Numer ogłoszenia: 542518-N-2017; data zamieszczenia: 30.06.2017
Dostarczenie wraz z montażem zestawu stacjonarnych monitorów promieniowania gamma-neutronowego na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie  więcej >Sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 528937-N-2017; data zamieszczenia: 08.06.2017
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego użytkowanego przez Straż Graniczną i Izbę Celną na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie  więcej >


Numer ogłoszenia: 512215-N-2017; data zamieszczenia: 18.05.2017; postępowanie unieważnione
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego użytkowanego przez Straż Graniczną i Izbę Celną na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie  więcej >


Data zamieszczenia: 16.05.2017
Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i ich najbliższych  więcej >


Data zamieszczenia: 05.05.2017
Sukcesywna dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 72721-2017; data zamieszczenia: 25.04.2017
Wykonanie termomodernizacji budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – etap II  więcej >


data zamieszczenia: 13.04.2017
świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia, usługi monitorowania sygnałów systemu alarmowego, usługi konserwacji urządzeń i instalacji systemu alarmowego, usługi konserwacji monitoringu wizyjnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz jednostek podległych  więcej >


Numer ogłoszenia: 58769-2017; data zamieszczenia: 05.04.2017
Wykonanie instalacji sieci logicznej i elektrycznej w segmencie „E” budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – etap II  więcej >


Numer ogłoszenia: 2017/S 065-122119; data zamieszczenia: 01.04.2017
Sukcesywna sprzedaż i dostarczenie benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego oraz oleju opałowego lekkiego na potrzeby drogowych przejść granicznych oraz do stacji paliw znajdującej się w Bazie Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 45676-2017; data zamieszczenia: 17.03.2017
Budowa terminala odpraw dla autobusów na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach  więcej >Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 32215-2017; data zamieszczenia: 27.02.2017
Rozbudowa i przebudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach – etap III obejmujący przebudowę budynku toalety  więcej >Sukcesywna sprzedaż i dostarczenie oleju opałowego lekkiego na potrzeby drogowych przejść granicznych znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 11039-2017; data zamieszczenia: 19.01.2017
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach konferencji szkoleniowej dla komendantów straży gminnych i miejskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >Sukcesywna sprzedaż i dostarczenie benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju opałowego lekkiego na potrzeby drogowych przejść granicznych oraz do stacji paliw znajdującej się w Bazie Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Zamówienia publiczne - rok 2016
Numer ogłoszenia: 365702-2016; data zamieszczenia: 13.12.2016
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatur Urzędu w Elblągu i Ełku, Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie oraz przejść granicznych w województwie warmińsko-mazurskim  więcej >Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby drogowych przejść granicznych znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 356760-2016; data zamieszczenia: 01.12.2016
Dostawa radiotelefonów na potrzeby drogowych przejść granicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 351978-2016; data zamieszczenia: 25.11.2016
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach rocznej odprawy szkoleniowo-planistycznej z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  więcej >


Numer ogłoszenia: 349702-2016; data zamieszczenia: 23.11.2016
Dostarczenie komputerów, urządzeń oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >Sprzedaż oraz dostarczenie typowych mebli biurowych na Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi  więcej >


Numer ogłoszenia: 343859-2016; data zamieszczenia: 16.11.2016
Dostarczenie wraz z montażem zestawu stacjonarnych monitorów promieniowania gamma-neutronowego na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie  więcej >


Numer ogłoszenia: 336307-2016; data zamieszczenia: 04.11.2016
Dostarczenie wraz z montażem zestawu stacjonarnych monitorów promieniowania gamma-neutronowego na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie  więcej >


Numer ogłoszenia: 333209-2016; data zamieszczenia: 28.10.2016
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie szybu wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9  więcej >


Numer ogłoszenia: 321784-2016; data zamieszczenia: 12.10.2016
Dostawa podnośnika koszowego z ramieniem do prac wysokościowych zamocowanego na podwoziu samochodowym na potrzeby Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi  więcej >


Numer ogłoszenia: 317237-2016; data zamieszczenia: 04.10.2016
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach szkolenia obronnego kadry kierowniczej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i administracji zespolonej województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 309296-2016; data zamieszczenia: 16.09.2016
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach szkolenia zespołów zadaniowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego  więcej >


Numer ogłoszenia: 308339-2016; data zamieszczenia: 14.09.2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 302487-2016; data zamieszczenia: 24.08.2016
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach szkolenia obronnego wójtów i burmistrzów województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 159807-2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
Wykonanie termomodernizacji budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 142269-2016; data zamieszczenia: 18.07.2016
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatur Urzędu w Elblągu i Ełku, Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie oraz przejść granicznych w województwie warmińsko-mazurskim  więcej >


Numer ogłoszenia: 133117-2016; data zamieszczenia: 13.07.2016
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach w zakresie budowy jezdni, ogrodzenia oraz infrastruktury technicznej  więcej >


Numer ogłoszenia: 125639-2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
Remont toalet w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 118299-2016; data zamieszczenia: 04.07.2016
Wykonanie instalacji sieci logicznej i elektrycznej w segmencie „E” budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – etap I  więcej >


Numer ogłoszenia: 125013-2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
Wykonanie termomodernizacji budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 97139-2016; data zamieszczenia: 21.06.2016
Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach w zakresie budowy jezdni, ogrodzenia oraz infrastruktury technicznej  więcej >


Numer ogłoszenia: 2016/S 119-212171; data zamieszczenia: 22.06.2016
Dostawa i instalacja oprogramowania dotyczącego systemu sterowania ruchem oraz systemów bezpieczeństwa wraz z wyposażeniem i wykonaniem niezbędnej infrastruktury w ramach rozbudowy i przebudowy Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi – etap IIIŁ  więcej >


Numer ogłoszenia: 78883-2016; data zamieszczenia: 09.06.2016
Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia, usługi monitorowania sygnałów systemu alarmowego, usługi konserwacji urządzeń i instalacji systemu alarmowego, usługi konserwacji monitoringu wizyjnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz jednostek podległych  więcej >


Numer ogłoszenia: 118644-2016; data zamieszczenia: 11.05.2016
Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia, usługi monitorowania sygnałów systemu alarmowego, usługi konserwacji urządzeń i instalacji systemu alarmowego, usługi konserwacji monitoringu wizyjnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz jednostek podległych  więcej >Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego oraz oleju opałowego lekkiego na potrzeby drogowych przejść granicznych oraz do stacji paliw znajdującej się w Bazie Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 75176-2016; data zamieszczenia: 03.04.2016
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach szkolenia pracowników podmiotów leczniczych z zakresu funkcjonowania podmiotów leczniczych w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu  więcej >Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatur Urzędu w Elblągu i Ełku oraz przejść granicznych znajdujacych się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatur Urzędu w Elblągu i Ełku oraz przejść granicznych znajdujacych się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >Zamówienia publiczne - rok 2015

Utrzymanie czystości w obiektach i na posesjach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdujących się w Olsztynie, Elblągu i Ełku  więcej >Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego oraz oleju opałowego lekkiego na potrzeby drogowych przejść granicznych oraz do stacji paliw znajdującej się w Bazie Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 324818-2015; data zamieszczenia: 30.11.2015
Dostawa ciągników z wyposażeniem na Drogowe Przejścia Graniczne w Bezledach i Grzechotkach  więcej >


Numer ogłoszenia: 323252-2015; data zamieszczenia: 29.11.2015
Remont posadzki holu i korytarza w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 323242-2015; data zamieszczenia: 29.11.2015
Utworzenie terminali odpraw dla pasażerów autobusów na Drogowych Przejściach Granicznych w Grzechotkach i Gronowie  więcej >


Numer ogłoszenia: 173491-2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz przejść granicznych w województwie warmińsko-mazurskim  więcej >


Numer ogłoszenia: 172399-2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
Dostawa traktorów ogrodowych z wyposażeniem na drogowe przejścia graniczne w województwie warmińsko-mazurskim  więcej >


Numer ogłoszenia: 164265-2015; data zamieszczenia: 11.11.2015
Utworzenie terminali odpraw dla pasażerów autobusów na Drogowych Przejściach Granicznych w Grzechotkach i Gronowie  więcej >


Numer ogłoszenia: 163799-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach corocznej odprawy szkoleniowo-planistycznej z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  więcej >


Numer ogłoszenia: 2015/S 216-393734; data zamieszczenia: 07.11.2015
Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na przejściach granicznych w województwie warmińsko-mazurskim  więcej >


Numer ogłoszenia: 156285-2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatur Urzędu w Elblągu i Ełku, Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie oraz przejść granicznych w województwie warmińsko-mazurskim  więcej >Sukcesywna dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 156399-2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
Dostawa czytników dokumentów, czytników linii papilarnych oraz urządzeń do kontroli dokumentów na potrzeby służb granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 126301-2015; data zamieszczenia: 25.08.2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 124291-2015; data zamieszczenia: 20.08.2015
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej utworzenie terminali odpraw na Drogowych Przejściach Granicznych w Grzechotkach i Gronowie  więcej >


Numer ogłoszenia: 120627-2015; data zamieszczenia: 12.08.2015
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę terminala odpraw dla pasażerów podróżujących autobusami na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach  więcej >


Numer ogłoszenia: 118641-2015; data zamieszczenia: 09.08.2015
Przebudowa pomieszczeń toalet oraz pomieszczeń biurowych w budynku Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ełku przy ul. Mickiewicza 15  więcej >


Numer ogłoszenia: 118643-2015; data zamieszczenia: 09.08.2015
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę budynku wielofunkcyjnego użytkowanego przez Straż Graniczną i Izbę Celną na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie  więcej >


Numer ogłoszenia: 118449-2015; data zamieszczenia: 07.08.2015
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej utworzenie terminali odpraw na Drogowych Przejściach Granicznych w Grzechotkach i Gronowie  więcej >


Numer ogłoszenia: 117199-2015; data zamieszczenia: 05.08.2015
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie systemu barier drogowych na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach  więcej >


Numer ogłoszenia: 116539-2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z układem komunikacyjnym, rozbudowy budynku, odwodnienia terenu oraz instalacji tablic zmiennej treści na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach  więcej >


Numer ogłoszenia: 116535-2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę terminala odpraw dla pasażerów podróżujących autobusami na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach  więcej >


Numer ogłoszenia: 114193-2015; data zamieszczenia: 30.07.2015
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej utworzenie terminali odpraw na Drogowych Przejściach Granicznych w Grzechotkach i Gronowie  więcej >


Numer ogłoszenia: 112645-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015
Wykonanie instalacji sieci logicznej i elektrycznej w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 111007-2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Straży Granicznej przy ul. Kotwiczej 2 w Elblągu oraz opracowanie koncepcji przebudowy budynku lub budowy nowego budynku  więcej >


Numer ogłoszenia: 109111-2015; data zamieszczenia: 23.07.2015
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach ćwiczenia instruktażowo-metodycznego w zakresie nakładania zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przez organy administracji samorządowej  więcej >


Numer ogłoszenia: 109053-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015
Przebudowa pomieszczeń toalet oraz pomieszczeń biurowych w budynku Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ełku przy ul. Mickiewicza 15  więcej >


Numer ogłoszenia: 95803-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach szkolenia obronnego dla dyrektorów placówek ochrony zdrowia  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
Świadczenie usług monitorowania, konserwacji i konwoju w Delegaturze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ełku  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i ich najbliższych  więcej >


Numer ogłoszenia: 82235-2015; data zamieszczenia: 05.06.2015
Remont klatki schodowej oraz wymiana fragmentu posadzki korytarza w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 80905-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie, przebudowie i modernizacji Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach – etap II  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
Świadczenie usług monitorowania, konserwacji i konwoju w Delegaturze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ełku  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia, usługi monitorowania sygnałów systemu alarmowego, usługi konserwacji urządzeń i instalacji systemu alarmowego oraz usługi konserwacji telewizji przemysłowej na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, delegatur urzędu, Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie oraz przejść granicznych  więcej >


Numer ogłoszenia: 71455-2015; data zamieszczenia: 18.05.2015
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach - etap II  więcej >


Numer ogłoszenia: 69873-2015; data zamieszczenia: 14.05.2015
Sukcesywna dostawa paliwa do pojazdów służbowych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w systemie rozliczeń bezgotówkowych  więcej >Dostawa materiałów biurowych na potrzeby pracowników Wydziału Certfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 56445-2015; data zamieszczenia: 21.04.2015
Dostawa regałów przesuwnych archiwalnych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 47577-2015; data zamieszczenia: 04.04.2015
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej podczas ćwiczeń instruktażowo-metodycznych z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  więcej >


Numer ogłoszenia: 40575-2015; data zamieszczenia: 23.03.2015
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach dwóch szkoleń obronnych organizowanych dla wójtów i burmistrzów  więcej >Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i materiałów biurowych do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatury Urzędu w Elblągu oraz przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 35987-2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi – etap IIIL  więcej >


Numer ogłoszenia: 31165-2015; data zamieszczenia: 05.03.2015
Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi – etap IIIL  więcej >


Numer ogłoszenia: 34438-2015; data zamieszczenia: 16.02.2015
Dostawa samochodu terenowego na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, delegatur urzędu, Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie oraz przejść granicznych  więcej >Zamówienia publiczne - rok 2014

Sukcesywna dostawa krzeseł obrotowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 255187-2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
Dostawa czytników dokumentów, czytników linii papilarnych oraz urządzeń do kontroli dokumentów na potrzeby służb granicznych działających na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach  więcej >


Numer ogłoszenia: 254199-2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i materiałów biurowych do przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 252091-2014; data zamieszczenia: 04.12.2014
Aktualizacja oprogramowania antywirusowego i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego w sieci komputerowej wraz z konsolą do zarządzania dla kompleksowej ochrony systemów komputerowych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie oraz w Delegaturach Urzędu w Elblągu i Ełku  więcej >Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i materiałów biurowych do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Delegatury Urzędu w Elblągu - zamówienie drugie  więcej >


Numer ogłoszenia: 240739-2014; data zamieszczenia: 19.11.2014
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach rocznej odprawy szkoleniowo-planistycznej z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  więcej >Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby pracowników Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - zamówienie drugie  więcej >


Numer ogłoszenia: 221847-2014; data zamieszczenia: 18.10.2014
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 215029-2014; data zamieszczenia: 12.10.2014
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatur Urzędu w Elblągu i Ełku oraz Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 303998-2014; data zamieszczenia: 12.09.2014
Dostawa (zakup detaliczny z wykorzystaniem kart paliwowych) materiałów ropopochodnych i gazu w 11 wskazanych miejscowościach na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej  więcej >


Numer ogłoszenia: 172329-2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń sieciowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 171213-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014
Świadczenie usługi restauracyjno-hotelarskiej w ramach szkolenia obronnego pracowników podmiotów leczniczych  więcej >


Numer ogłoszenia: 228412-2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie, przebudowie i modernizacji Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach – etap I  więcej >


Numer ogłoszenia: 141711-2014; data zamieszczenia: 01.07.2014
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach – etap I  więcej >


Numer ogłoszenia: 215308-2014; data zamieszczenia: 26.06.2014
Dostawa komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 134181-2014; data zamieszczenia: 23.06.2014
Remont pomieszczeń toalet, klatek schodowych oraz wymiana odcinka instalacji wodnej w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby pracowników Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 136222-2014; data zamieszczenia: 22.04.2014
Przebudowa pomieszczeń dawnego składu opału na pomieszczenia archiwum w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 58979-2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
Świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i materiałów biurowych do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz Delegatury Urzędu w Elblągu  więcej >Zamówienia publiczne - rok 2013
Numer ogłoszenia: 277381-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do syren alarmowych oraz obiektów znajdujących się na przejściach granicznych położonych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Dostawa urządzeń biurowych oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 273747-2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
Aktualizacja oprogramowania antywirusowego i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego w sieci komputerowej wraz z konsolą do zarządzania dla kompleksowej ochrony systemów komputerowych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie oraz w Delegaturach Urzędu w Elblągu i Ełku  więcej >


Numer ogłoszenia: 514750-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby przejść granicznych w województwie warmińsko-mazurskim  więcej >


Numer ogłoszenia: 268677-2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamówienie drugie  więcej >


Numer ogłoszenia: 263917-2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń na potrzeby przejść granicznych w województwie warmińsko-mazurskim  więcej >


Numer ogłoszenia: 256493-2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
Dostawa elementów wyposażenia warsztatowo-technicznego na potrzeby Bazy Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 256479-2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach rocznej odprawy szkoleniowo-planistycznej z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  więcej >


Numer ogłoszenia: 241287-2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
Dostawa systemu integrującego Miejskie Systemy Alarmowania działające w Ełku, Giżycku i Bartoszycach z obronnym systemem ostrzegania i alarmowania użytkowanym przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 237251-2013; data zamieszczenia: 11.11.2013
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 234271-2013; data zamieszczenia: 06.11.2013
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń dawnego składu opału na pomieszczenia archiwum oraz wykonanie ekspertyzy stropów  więcej >


Numer ogłoszenia: 2013/S 214-371954; data zamieszczenia: 05.11.2013
Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na przejściach granicznych położonych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 230507-2013; data zamieszczenia: 03.11.2013
Remont korytarza, pomieszczenia toalety oraz wymiana drzwi w budynkach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Bazy Transportowej Urzędu  więcej >


Numer ogłoszenia: 226291-2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >Sukcesywna dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 211317-2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na wybranych przejściach granicznych  więcej >


Numer ogłoszenia: 209279-2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
Dostawa elementów wyposażenia warsztatowego na Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi  więcej >


Numer ogłoszenia: 411110-2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
Dostawa specjalistycznego sprzętu transportowego na Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi  więcej >


Numer ogłoszenia: 197859-2013; data zamieszczenia: 26.09.2013
Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby drogowych przejść granicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 375248-2013; data zamieszczenia: 16.09.2013
Publikacja ogłoszeń, nekrologów i kondolencji w prasie na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 154915-2013; data zamieszczenia: 04.08.2013
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi – etap IIIJ  więcej >


Numer ogłoszenia: 150417-2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi – etap IIIJ  więcej >


Numer ogłoszenia: 119913-2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i ich najbliższych  więcej >


Numer ogłoszenia: 111683-2013; data zamieszczenia: 13.06.2013
Przebudowa holu i szatni, wymiana posadzki lastrykowej na kamienną, wymiana pionów kanalizacyjnych, remont dwóch toalet w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 228548-2013; data zamieszczenia: 13.06.2013
Dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów służbowych obsługujących przejścia graniczne znajdujące się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 141608-2013; data zamieszczenia: 10.04.2013
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach szkolenia z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  więcej >


Numer ogłoszenia: 2013/S 070-116356; data zamieszczenia: 10.04.2013
Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju opałowego na potrzeby drogowych przejść granicznych oraz do stacji paliw znajdującej się w Bazie Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 2013/S 065-109148; data zamieszczenia: 03.04.2013
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przejętych pod drogi krajowe, wojewódzkie, kolejowe oraz innych nieruchomości, których wycena jest niezbędna w prowadzonych postępowaniach administracyjnych  więcej >Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Delegatury Urzędu w Elblągu  więcej >


Numer ogłoszenia: 43183-2013; data zamieszczenia: 21.03.2013
Świadczenie usług telefonicznych na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatur Urzędu w Elblągu i Ełku oraz przejść granicznych  więcej >Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby drogowych przejść granicznych znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >Druk wraz z sukcesywną dostawą materiałów na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  więcej >Dostawa oleju opałowego na potrzeby drogowych przejść granicznych znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 31905-2013; data zamieszczenia: 28.02.2013
Dostawa czytników biometrycznych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie  więcej >


Numer ogłoszenia: 2013/S 036-056979; data zamieszczenia: 20.02.2013
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na przejściach granicznych położonych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby drogowych przejść granicznych znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Numer ogłoszenia: 12921-2013; data zamieszczenia: 23.01.2013
Aktualizacja oprogramowania antywirusowego i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego w sieci komputerowej wraz z konsolą do zarządzania dla kompleksowej ochrony systemów komputerowych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie oraz w Delegaturach Urzędu w Elblągu i Ełku z dostawą dodatkowych licencji oprogramowania antywirusowego  więcej >


Numer ogłoszenia: 4031-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach oraz Kolejowym Przejściu Granicznym w Braniewie  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2018/12/10 14:06:58
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu