Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
archiwa

W archiwum zakładowym Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przechowywane jest:

 

dokumentacja własna Urzędu Warmińsko – Mazurskiego

·        aktowa kat. A i kat. B

·        techniczna kat. A i kat. B

 

dokumentacja przejęta po zlikwidowanych jednostkach:

·        Wojewódzkim  Komitecie Przeciwalkoholowym w Olsztynie (akta merytoryczne),

·        Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Urzędu Wojewódzkiego w Tomaszkowie (dokumentacja techniczna),

·        Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej w Olsztynie (akta merytoryczne, akta osobowe i listy płac),

·        Ośrodku Doskonalenia Kadr Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  ( akta osobowe i listy płac),

·        Okręgowej Komisji Cen w Olsztynie ( akta osobowe),

·        Stołówce Pracowniczej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  ( akta

            osobowe i listy płac).

 

W archiwum przechowywane są w charakterze depozytu akta wytwarzane przez Biuro Parlamentarne Senatora Wacława Bartnika ( dokumentacja aktowa kat. A i kat.B).

  

WZÓR PODANIA o wydanie dokumentacji archiwalnej dotyczącej spraw osobowych i płacowych pracowników zatrudnionych w byłych przedsiębiorstwach i innych jednostkach.
plik do wydruku

 

Wykaz jednostek, których akta przechowywane są w archiwum zakładowym Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego - DELEGATURA W ELBLĄGU  więcej >


Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw nadzorowanych przez byłego Wojewodę Olsztyńskiego oraz Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2012/10/23 08:54:31
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska