Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw nadzorowanych przez byłego Wojewodę Olsztyńskiego oraz Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Przedsiębiorstwo

Przechowawca dokumentacji

Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą "Otex" w Olsztynie

10-528 Olsztyn ul.Partyzantów17

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Państwowy Ośrodek Maszynowy

14-300 Morąg

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Państwowy Ośrodek Maszynowy

11-200 Górowo Iławeckie
ul. Kościuszki 17

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Państwowy Ośrodek Maszynowy

14-200 Iława
ul. Ostródzka 53

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Państwowy Ośrodek Maszynowy

13-100 Nidzica
ul. Olsztyńska 24

Składnica Akt Niearchiwalnych Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "Integra", ul. Lubelska 43B,
10-410 Olsztyn, tel. (089) 533-14-73

Państwowy Ośrodek Maszynowy

14-100 Ostróda
ul. Grunwaldzka 18

Archiwum Państwowe
w Olsztynie, ul. Partyzantów 18
10-521 Olsztyn
tel. (089) 527-60-96

Państwowy Ośrodek Maszynowy

12-100 Szczytno
ul. Wielbarska 24

Archiwum Państwowe

w Gdańsku, ul. Wałowa 5,

80-858 Gdańsk

Państwowy Ośrodek Maszynowy

14-150 Olsztynek
ul. Mrongowiusza 29

Urząd Miasta w Olsztynku
Ratusz 1
11-150 Olsztynek
tel. (089) 519-54-50

Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Rolnictwa „TOREX”
(POM)

11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Polna 3

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Usług Rolniczych w Kętrzynie z/s w Kruszewcu

14-404 Karolewo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Usług Transportowych w Łęgajnach

11-010 Barczewo

Łęgajny

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych

11-200 Górowo Iławeckie
ul. Armii Czerwonej 37

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego

11-010 Barczewo
ul. Wojska Polskiego 48

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego „PZZ”

10-522 Olsztyn
ul. Partyzantów 1

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego „PZZ”

11-400 Kętrzyn,
ul. Chopina 1

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego „PZZ”

12-130 Pasym
ul. Kościuszki 7

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego „PZZ”

11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Gnieźnieńska 5

AGRONOVA Sp. z o.o. w upadłości, dokumenty przekazane do: Składnica Akt Niearchiwalnych Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "Integra", ul. Lubelska 43B,
10-410 Olsztyn, tel. (089) 533-14-73

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego

10-407 Olsztyn
ul. Lubelska 26/28

Chłodnia-Olsztyn Sp. z o. o
10-407 Olsztyn
ul. Lubelska 26/28
tel. (089) 533-71-18,
533-67-14

Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las”

10-408 Olsztyn
ul. Lubelska 35

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Cukrownia „Kętrzyn” w Kętrzynie

10-400 Kętrzyn
ul. Asnyka 1

Rolimpex Cukier Sp. z o. o., Cukrownia "Kętrzyn"
10-400 Kętrzyn, ul. Cukrownicza 5

Państwowe Przedsiębiorstwo Drobiarskie

14-200 Iława
ul. Dąbrowskiego 11

Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" S.A.
14-200 Iława, ul. Dąbrowskiego 11
tel. (089) 648 22 41

 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Lniarskiego "MILEN"

14-310 Miłakowo
ul. Nowotki 2a

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Bartoszyckie Przedsiębiorstwo Budowlane

11-200 Bartoszyce
ul. Przemysłowa 10

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane

14-200 Iława
ul. Lubawska 3

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane
„IPB” Sp z o. o., ul. Lubawska 3,
14-200 Iława
tel. (089) 644-90-00

Kętrzyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane

11-400 Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Kombinat Budowlany

10-456-Olsztyn
ul. Wyszyńskiego 3

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Bisbud"

11-300 Biskupiec
ul. Chrobrego 22

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego

11-400 Kętrzyn
ul. Budowlana 3

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego

10-407 Olsztyn
ul. Lubelska 30

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego

14-100 Ostróda
ul. Olsztyńska 56

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego

11-200 Bartoszyce
Sędławki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Kętrzyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego

11-400 Kętrzyn
ul. Zbożowa 6

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

 

 

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego

14-300 Morąg
ul. Przemysłowa 7

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego

11-700 Mrągowo
ul. Przemysłowa 8

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego

10-603 Olsztyn
ul. Metalowa 6

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Montaży Budownictwa Rolniczego "Fermstal"

11-700 Mrągowo
ul. Przemysłowa 7

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych Budownictwa Rolniczego

14-100 Ostróda
ul. Przemysłowa 8

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Państwowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
(Kombinat Rolny „Łyna”)

13-100 Nidzica
ul. Jagiełły 8

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego

10-410 Olsztyn
ul. Lubelska 43

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzętowe Budownictwa
Komunalnego

11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Lenina 30

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzętowe Budownictwa Komunalnego "Transbud"

10-410 Olsztyn
ul. Towarowa 17

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego „BARTBET”

11-200 Bartoszyce
ul. Warszawska 22

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt"

10-959 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

Archiwum Państwowe w Olsztynie
ul. Partyzantów 18,
10-521 Olsztyn, tel. (089) 527-60-96

 

 

 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego

10-542 Olsztyn ul Dąbrowszczaków 39

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych i Mieszkaniowych

10-039 Olsztyn
ul. Barczewskiego 11

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Argona"
(wcześniej ZPD „Morena” Filia
w Lidzbarku Warmińskim)

11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Rataja 7

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Morena"

11-200 Bartoszyce
ul Pieniężnego 10

 

Archiwum Państwowe

w Gdańsku, ul. Wałowa 5,

80-858 Gdańsk

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Centrala Rybna"
w Olsztynie

10-416 Olsztyn
ul. Towarowa 5

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych

11-100 Lidzbark Warmiński
Plac Wolności 5

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Handlu i Transportu Zwierząt "Polmazur"

14-100 Ostróda
Kajkowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru PKS

10-283 Olsztyn
ul. Jagiellońska 55

Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjne PKS Inter - Trans Sp. z o.o., ul. Towarowa 20A,
10-417 Olsztyn,
tel. (089) 533-51-40

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia PKS

10-283 Olsztyn
ul. Jagiellońska 55

Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjne PKS Inter - Trans Sp. z o. o., ul. Towarowa 20A,
10-417 Olsztyn,
tel. (089) 533-51-40

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS

10-417 Olsztyn
ul. Towarowa 20A

Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjne PKS Inter - Trans Sp. z o. o., ul. Towarowa 20A,
10-417 Olsztyn,
tel. (089) 533-51-40

 

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

11-430 Korsze
ul. Wolności 18

Archiwum Państwowe

w Gdańsku, ul. Wałowa 5,

80-858 Gdańsk

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

11-440 Reszel
ul. Wojska Polskiego 9

Archiwum Państwowe

w Gdańsku, ul. Wałowa 5,

80-858 Gdańsk

Państwowe Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe

14-320 Zalewo
Zalewo 128

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Państwowe Przedsiębiorstwo Usług Rolnych

11-040 Dobre Miasto
ul. Fabryczna 34

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Państwowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

11-040 Dobre Miasto
Knopin

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe

11-305 Borki Wielkie
Parleza Wielka

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Państwowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "Sądbud"

11-312 Sątopy-Samulewo 29

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Mechanizacji i Transportu
(Kombinat Rolny „Mazury”)

12-100 Szczytno
Kamionek

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Produkcyjne "Drewbet"

11-200 Bartoszyce
ul. Warszawska 22

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Handlu i Transportu Zwierząt w Kętrzynie z siedzibą w Wajsznorach

11-400 Kętrzyn

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Transportowe "Translen"

12-100 Szczytno
ul. Gnieźnieńska 2

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Zakład Aparatury Elektronicznej "Elpan"

14-260 Lubawa
ul. Dworcowa 24

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

 

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych (następnie Budimex Olsztyn Spółka Akcyjna)

10-409 Olsztyn
ul. Lubelska 46

IRON MOUNTAIN POLSKA Sp. z o. o., ul. Krakowska 87a,
32-050 Skawina,
tel. (012) 393-66-07

Zakład Urządzeń Mechaniczno Elektronicznych "UNITRA-ZUMET"

11-200 Bartoszyce
ul. Drzewna 5

Składnica Akt Niearchiwalnych Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "Integra", ul. Lubelska 43B,
10-410 Olsztyn, tel. (089) 533-14-73

Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar"

11-700 Mrągowo
ul. Kolejowa 6

Składnica Akt Niearchiwalnych Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "Integra", ul. Lubelska 43B,
10-410 Olsztyn, tel. (089) 533-14-73

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

11-400 Kętrzyn
ul. Dworcowa 19

Składnica Akt Niearchiwalnych Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "Integra”, ul. Lubelska 43B,
10-410 Olsztyn, tel. (089) 533-14-73

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe

11-040 Dobre Miasto
Knopin

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa- Archiwum,

ul. Bałtycka 65, 11-041 Olsztyn,

tel. (089) 523-91-55.

Zakład Urządzeń Technologicznych

12-100 Szczytno
ul. Dąbrowskiego 6

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych w Barczewskim Dworze
(Sitrolex Sp. z o. o.)

11-010 Barczewo
Barczewski Dwór

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Państwowa Instytucja Artystyczna „ESTRADA”

Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Eksportu Zrzeszenia Przedsiębiorstw Gospodarki Żywnościowej i Budownictwa Rolniczego OLBUD

Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo zagraniczne „TASMAN-POLAND”

Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

 

 

 

Przedsiębiorstwo Promocji Państwowego Przemysłu Terenowego TERPROM

Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego RUNID

Ruciane-Nida

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Zakład Urządzeń Technologicznych „UNITRA-CEMI”

Szczytno

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Państwowe Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe

Zalewo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Mazur-Tourist"

10-018 Olsztyn
ul. Staromiejska 6

Przedsiębiorstwo Turystyczne „Mazur –Tourist” Sp. z o. o.,
ul. Kołobrzeska 1, 10-442 Olsztyn
tel. (089) 522-14-79

Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa "Centrala Nasienna"

Kurzętnik
ul. Lidzbarska 3

 

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, ul. Stanisława Moniuszki 15/21,
87-100 Toruń, tel. (056) 611-51-71

Biuro Projektów Wodnych Melioracji

10-547 Olsztyn,
ul. Kajki 10/12

Archiwum Państwowe
w Olsztynie
ul. Partyzantów 18
10-521 Olsztyn
tel. (089) 527-60-96

Przedsiębiorstwo Mechanizacji i Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET"

12-250 Orzysz,
ul. Wojska Polskiego 54

SKŁADNICA AKT "ARCHIVARIUSZ" Sp. z o.o.,

ul. Polna 3, 19-120 Kniszyn,

tel. (085) 716-77-59

Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Ornecie

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 1, 11-130 Orneta
tel. (055) 242-11-75

Zakłady Przemysłu Odzieżowego TRUSO w Elblągu

 

Archiwum- Digitalizacja TERRA Sp. z o.o., ul. Kościuszki 8,

62-051 Wiry, tel. (061) 810-66-73

Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe w Elblągu (funkcjonujące przy zakładach Piwowarskich)

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg, tel. (055) 237-45-63

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Elblągu
(w skład WPHW wchodzi Miejski Handel detaliczny – podzielony w 1976 roku – tylko część przemysłowa).

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg,
tel. (055) 237-45-63

Zakład Remontowo-Budowlany w Mleczewie

 

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
ul. Powstańców Warszawy 28,
83-000 Pruszcz Gdański,
tel. (0
58) 300-48-41

Fabryka Maszyn Rolniczych „AGROMET” w Malborku – tylko akta pracowników z okresu likwidacji zakładu

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg,
tel. (055) 237-45-63

Elbląskie Przedsiębiorstwo Transportowo- Spedycyjne w Elblągu (w tym: Przedsiębiorstwo Transportowe handlu Wewnętrznego w Gdańsku – bez Zakładu Nr 4 przy ul. Hetmańskiej w Elblągu, którego akta przechowuje Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Targ Drzewny 3/7,80-886 Gdańsk)

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg,
tel. (055) 237-45-63

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD” w Elblągu

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg,
tel. (055) 237-45-63

Przedsiębiorstwo Sprzętowo- Transportowe Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej „TRANSROL” w Elblągu oraz filie w: Pasłęku, Nowym Dworze Gdańskim i Ornecie

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg,
tel. (055) 237-45-63

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Rolnych we Fromborku

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa- Archiwum,

ul. Bałtycka 65, 11-041 Olsztyn,

tel. (089) 523-91-55.

Terenowy Zespół Usług Projektowych w Braniewie

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg, tel. (055) 237-45-63

Terenowy Zespół Usług Projektowych w Kwidzynie

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg, tel. (055) 237-45-63

Terenowy Zespół Usług Projektowych w Malborku

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg, tel. (055) 237-45-63

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Kwidzynie

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg, tel. (055) 237-45-63

Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowego w Malborku

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg, tel. (055) 237-45-63

Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Malborku

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg, tel. (055) 237-45-63

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mikołajkach Pomorskich

 

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
ul. Powstańców Warszawy 28,
83-000 Pruszcz Gdański,
tel. (0
58) 300-48-41

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych w Pieniężnie

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa- Archiwum,

ul. Bałtycka 65, 11-041 Olsztyn,

tel. (089) 523-91-55

Żuławskie Przedsiębiorstwo Drogowe w Nowym Dworze Gdańskim

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg, tel. (055) 237-45-63

Elbląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Elblągu

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg, tel. (055) 237-45-63

 

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALLMET” S.A.
w Elblągu (w tym: dawne Wojskowe Zakłady Naprawcze i Wojskowe Zakłady Lotniskowe w Elblągu)

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg,
tel. (055) 237-45-63

Elbląski Kombinat Budowlany w Elblągu
(wcześniejsze Elbląskie Przedsiębiorstwo Budowlane)

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki-Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,

82-300 Elbląg,
tel. (055) 237-45-63

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Szczepaniak
Data modyfikacji: 2019/04/29 15:19:24
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska