Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Prowadzone rejestry w Urzędzie

 

 

Wojewódzki Rejestr Osób Uprawnionych do Rekompensaty  więcej >


Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Rejestr ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne  więcej >


Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych  więcej >


Rejestr Centrów Integracji Społecznej  więcej >


Rejestr decyzji w sprawach licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego  więcej >


Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  więcej >


Rejestr parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Rejestr Rezerwatów Przyrody  więcej >


Rejestr Obszarów Chronionego Krajobrazu  więcej >


Rejestr osób upoważnionych do wykonywania obowiązków inspektora ds. klasyfikacji gruntów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Rejestr osób upoważnionych do samodzielnego wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Rejestr Wojewody Warmińsko - Mazurskiego przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców wykonujących przewóz drogowy  więcej >


Rejestr Wojewody Warmińsko - Mazurskiego przedsiębiorców prowadzących Ośrodek doskonalenia techniki jazdy  więcej >


Ewidencja instruktorów techniki jazdy Wojewody Warmińsko – Mazurskiego  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2012/03/16 09:41:28
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska