Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego (wg stanu na dzień 1 czerwca 2011 r.)

 

L.p. nazwa jednostki podmiot prowadzący dane teleadresowe placówki kategoria placówki placówka całodobowa odbiorca usług liczba miejsc uwagi / zmiany
kod miejscowość ulica i numer telefon, fax adres e-mail S – schronisko, 
H – hostel, 
N – noclegownia, 
OW – ośrodek wsparcia 
(nie dot. SOW)
TAK / NIE     
(ew. godziny przyjęć jeśli NIE )
K – kobiety, 
M – mężczyźni, 
Dz – dzieci
powiat bartoszycki
1. Dom Noclegowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Bartoszycach 11-200 Bartoszyce ul. Pieniężnego 10A 89 762 97 74 pkps_bartoszyce@poczta.onet.pl N tak    K, M, Dz 30  
powiat braniewski
2 Noclegownia Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Socjal" w Braniewie 14-500 Braniewo ul. Elbląska 37 55 620 81 07 - N 16.00-8.00 K, M 15  
3 Hostel Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Socjal" w Braniewie 14-500 Braniewo ul. Rzemieślnicza 1 55 620 81 07 - H Tak K, M, Dz. 2  
4 Punkt Interwencji Kryzysowej Zgromadzenie Sióstr Katarzynek w Braniewie 14-500 Braniewo Bł.R. Protmann 4 55 243 25 73 vianej@poczta.onet.pl OW Tak K, Dz. 6  
powiat działdowski
5 Noclegownia dla Osób Bezdomnych w Działdowie Działdowskie Centrum Caritas 13-200 Działdowo ul. Księżodworska 23 23 697 28 55, 664 028 708 caritasdzialdowo@o2.pl N całodobowa w okresie ochronnym K, M, Dz. 4  
powiat elbląski grodzki
6 Dom dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Elblągu Miasto Elbląg 82-300 Elbląg ul. Nowodworska 49 55 232 69 60 dom.alberta@wp.pl H Tak M 72 (w okresie zimowym do 92)  
7 Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej-Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu Diecezja Elbląska 82-300 Elbląg ul. Nowodworska 49 55 233 80 79 osrodekwsparcia@neostrada.pl H Tak K, Dz 20  
8 Pogotowie socjalne w Elblągu Miasto Elbląg 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 102 55 234 11 41 pogotowiesocjalne@neostrada.pl N Tak (osoby nietrzeźwe: 19.00-6.30, osoby trzeźwe: 18.00-6.30) M 14 dla osób dowożonych nietrzeźwych i 30 dla osób bezdomnych   
powiat ełcki
9 Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot Stowarzyszenia Monar-Markot w Warszawie 19-300 Ełk ul. Kościuszki 19 87 562 55 78 elk@monar.org N Tak M 45  
10 Dom im. Św. Ojca Pio w Ełku Caritas Diecezji Ełckiej 19-300 Ełk ul. Kościuszki 27 504 070 405 elk@caritas.pl H Tak M 48  
11 Dom im. Św. Ojca Pio Dom Dziennego Pobytu Caritas Diecezji Ełckiej 19-300 Ełk ul. Kościuszki 17 504 070 405 elk@caritas.pl H Nie (od 7.00-15.00) K, M 20  
12 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiat 19-300 Nowa Wieś Ełcka ul. Lipowa 1 87 619 77 70 dpsnwe@fantex.pl OW Tak K, Dz. 14 pobyt w ośrodku jest ustalany dec. PCPR, ma charakter skierowania
13 GOPS w Prostkach GOPS   19-335 Prostki ul. 1 Maja 37 87 611 28 68 gops@prostki S Tak K, M 3  
powiat giżycki
14 Miejskie Schronienie w Giżycku MOPS 11-500 Giżycko ul. Dąbrowskiego 6/12 87 428 56 06 gizycko_mops@poczta.onet.pl S   Tak M 4 tymczasowe miejsce schronienia
15 Dom Św. Faustyny "Wielkie Serce" w Giżycku (placówka opiekuńczo-wychowawcza) Caritas Diecezji Ełckiej na zlecenie Powiatu 11-500 Giżycko ul. Staszica 13 87 428 54 97 - H Tak K, M, Dz. 2 hostel działający w strukturach placówki opiekuńczo-wychowawczej-miejsca hostelowe przeznaczone głównie dla ofiar przemocy
16 Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Urząd Gminy nie                  
powiat iławski
17 Dom Św. Brata Alberta "ŻYCIE" w Iławie Stowarzyszenia Akcja Katolicka w Iławie 14-200 Iława ul. Kościuszki 1 89 648 27 03 - H Tak M 8  
18 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Iławie Powiat Iławski 14-220 Kisielice Daszyńskiego 12 89 649 04 50 sekretariat@pcprilawa.pl H tak K, M, Dz. 5  
19 Schronisko dla Osób Bezdomnych im. Zenona Noconia "Pomocni Ludziom" w Rucewie Stowarzyszenie "Pomocni Ludziom" w Rucewie 14-230 Rucewo Rucewo 7 781 950 913 - S Tak K, M, Dz. 30  
powiat kętrzyński
20 Punkt Interwencji Kryzysowej-Hostel przy PCPR w Kętrzynie PCPR 11-400 Kętrzyn ul. Daszyńskiego 30 89 751 09 00 siwicka@pcprketrzyn.pl H Tak K, M, Dz 8  
powiat lidzbarski
21 Noclegownia MOPS 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Lipowa 21b 89 767 70 21 mopslidzbarkwarminski@wp.pl N Nie (od 18.00-8.00) K, M  16 czynna w sezonie zimowym (listopad-marzec)
powiat mrągowski
22 Ewangelicki Dom Opieki "Arka" Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mikołajkach 11-730 Mikołajki Pl. Kościelny 5 tel. 87 421 68 11, fax 87 421 50 49 edo.arka@op.pl N Tak K,M 4 schronienie czasowe
powiat nidzicki
23 Miejsce schronienia GOPS Kozłowo 13-124 Kozłowo  Kozłowo 61 89 626 70 35, 626 7075 gopskozlowo@wp.pl N Tak (tylko w okresie zimowym) K, M, Dz. 3  
powiat nowomiejski
24 Ośrtodek Wsparcia Rodziny i Dziecka PCPR 13-300 Pacółtowo Pacółtowo 58 56 474 20 59 panstwowy.dom.dziecka1@neostrada.pl H tak K, M, Dz 8 działa przy Domu Dziecka, miejsa przeznaczone dla ofiar przemocy w rodzine z terenu powiatu niwomiejskiego. Hostel funkcjonuje w oparciu o porozumienie zawarte z gminami
powiat olecki
25 Ośrodek dla Bezdomnych Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" w Olecku 19-400 Olecko Al. Zwycięstwa 3a 87 523 99 65 wubel@wp.pl N Tak M 20  
26 Ośrodek Interwencji Kryzysowej PCPR   19-400 Olecko ul. Gołdapska 23 87 520 34 30, 520 47 20 pcpr@powiat.olecko.pl H Tak K, M, Dz. 6  
powiat olsztyński ziemski
27 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR PCPR Olsztyn 10-516 Olsztyn Pl. Bema 5 89 523 28 00/02, 665 237 899 pcpr@powiat-olsztynski.pl OW Tak K, M, Dz. 9 POIK ma swoje siedziby w 3 Punktach Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Olsztyńskiego: w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku
powiat olsztyński grodzki
28 Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miasto Olsztyn 10-228 Olsztyn ul. Towarowa 18 89 521 04 49 - S, N Tak K, M 106  
29 Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (2 filie) Miasto Olsztyn 10-127 Olsztyn ul. Jagiełły 5 89 523 61 77 - OW Tak K, Dz. 6  
10-504 Olsztyn ul. Mickiewicza 16/8 4
10-504 Olsztyn ul. Kościuszki 16/6 3
30 Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Dzieci Caritas Archidiecezji Warmińskiej 10-125 Olsztyn ul. Grunwaldzka 45 89 523 64 02, 535 01 66 w. 23 - OW Tak K, Dz. 85 (K-35, Dz.-50)  
powiat ostródzki
31 Dom Odzyskanych dla Życia "MARKOT" w Marwałdzie Stowarzyszenia Monar-Markot w Warszawie 14-120 Dąbrówno Marwałd 56 89 647 44 44 marwald1@wp.pl H Tak K, M, Dz. 180  
32 Punkt Interwencji Kryzysowej Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie 14-330 Małdyty Szymonowo 14 89 758 60 13 szymonowo@wp.pl OW Tak K, M, Dz. 8  
33 Schronisko dla Osób Bezdomnych Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie 14-100 Ostróda ul. Sienkiewicza 15 89 646 08 97, 642 73 94 pkps.cis.ostroda@wp.pl S Tak M 35  
34 Punkt Interwencji Kryzysowej PCPR 11-600 Węgorzewo Zamkowa 32 87 427 06 47 pcpr.wegorzewo@op.pl H tak K, M. Dz 4 dla ofiar przemocy
powiat szczycieński
35 Ośrodek Interwencji Kryzysowej PCPR 12-100 Szczytno Niepodległości 15 89 624 35 83, 519 124 411 pcprszczytno@wp.pl OW nie K, M, Dz 6  dla ofiar przemocy domowej

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2011/07/19 12:36:07
Redaktor wprowadzający: