Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Numer w rejestrze petycji Data złożenia

Podmiot wnoszący/

podmiot, w imieniu którego wnoszona jest petycja

Przedmiot petycji Stadium rozpatrywania petycji Przewidywany termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia

petycji

2/2015

25.09.

2015 r.

Brak zgody, na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 września 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) Zaprzestanie wynajmu lokali w budynkach Delegatury W-M UW w E-gu oraz UM w E-gu do celów prowadzenia działalności przez firmę fotograf. rozpatrzona  22.10.2015 r. W części dot. Urzędu Miasta Elbląg, petycja przekazana Prezydentowi Elbląga, w części dotyczącej Urzędu Wojewódzkiego – odmówiono zaprzestania wynajmu pomieszczeń firmie fotograficznej.
 3/2015  4.11. 2015 r.  Brak zgody, na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 września 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)  Sprzeciw dot. „przyjmowania i rozlokowania nielegalnych imigrantów na terenie woj. warmińsko-mazurskiego”  rozpatrzona  20.10.2015 r.  Poinformowano o dotychczas podjętych przez wojewodę warmińsko-mazurskiego działaniach oraz wskazano właściwe organy, do których należy kierować postulaty w sprawie imigrantów i uchodźcow.
 1/2016 12.02.2016r.  Konrad Cezary Łakomy radca prawny, CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego  Petycja w sprawie wprowadzenia i wdrożenia począwszy od maja 2016 r. skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.  W trakcie rozpatrywania  

 18.03.2016

Przekazano do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło

 1/2017 29.11.2017 r.  Brak zgody, na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123)  Prowadzenie statystyki danych na rzecz Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego  rozpatrzona  13.12.2017 r.  Odpowiedź na petycję
             
             

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2017/12/13 15:44:46
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska