Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Mienie zabużańskie

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U Nr 169, poz 1418 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 248, poz.2101). organem właściwym do rozpatrywania spraw z zakresu „mienia zabużańskiego” jest Wojewoda.

 

W tutejszym Urzędzie sprawy te załatwiane są przez:

Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Oddział ds. rekompensat
pok. nr 6, 7, 8,
tel.: (89) 523 26 26
       (89) 523 24 97
       (89) 523 27 85
w godzinach od 900 do 1400.

                                                                                

 

 

 

Wydawanie decyzji w I Instancji w sprawie realizacji uprawnień do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej(tzw. sprawy mienia zabużańskiego)  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2010/10/27 11:42:01
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu