Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 327 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie powołania Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania KryzysowegoPodmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Kuriata
Data modyfikacji: 2013/08/16 10:40:29
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska