Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zakres działalności Państwowej Straży Rybackiej

·             kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie;

·             prowadzenie postępowań w przypadkach ujawnienia wykroczeń i przestępstw naruszających przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym;

·             współdziałanie z Policją, Strażą Leśną i Łowiecką, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa rybackiego i ochrony wód oraz przestrzegania prawa w tym zakresie;

·             współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony użytkowanych wód;

·             nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa;

·             współpraca i współdziałanie z Państwowymi Strażami Rybackimi ościennych województw;

Strażnikowi Państwowej Straży Rybackiej wykonującemu obowiązki przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami odnoszącymi się do:

  • Straży Parku Narodowego - w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody,
  • Państwowej Straży Łowieckiej - w zakresie zwalczania kłusownictwa,
  • strażników leśnych - w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego.
Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2010/11/29 09:02:03
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska