Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. administratorem  danych osobowych jest Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie z siedzibą przy Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn
  1. dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art.9 ust.2 lit. a, b, h, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

  2. powołano Inspektora Ochrony Danych, e-mail: psr@uw.olsztyn.pl
  1. odbiorcami danych osobowych  przetwarzanych przez PSR Olsztyn mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługują takie uprawnienia,
  1. dane osobowe przechowywane będą jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie zadań realizowanych przez Komendanta Wojewódzkiego PSR w Olsztynie,
  1. każdy posiada  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie* 

*Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

  1. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  1. dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,
  1. każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit.a lub art.9 ust.2 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2018/08/16 13:43:31
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska