Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ZAKRES KOMPETENCJI WINGiKa

Wykaz spraw należących do kompetencji WINGiKa:

  • Skargi i interwencje na działanie geodetów uprawnionych oraz przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;

  • Odwołanie od decyzji starosty powiatowego (prezydenta miasta na prawach powiatu) w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

  • Odwołanie od decyzji starosty powiatowego w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków;

  • Skargi i interwencje na działanie starosty powiatowego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej;

  • Wnioski spółdzielni mieszkaniowych o refundację kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych, dotyczących podziałów i scaleń nieruchomości, związanych z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych;

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Tadeusz Wierciński
Data modyfikacji: 2018/05/25 12:48:32
Redaktor wprowadzający: Tomasz Templin