Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI PROWADZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W OLSZTYNIE

 

Lp
Nazwa rejestru / ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru ewidencji

Sposoby i zasady udostępniania danych

Osoba do kontaktu
 
1

 

Ewidencja lokalnych systemów informacji o terenie

 

Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r.  Nr 193 poz. 1287 z póżn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. z 2001r. Nr 78, poz. 837).

 
Do użytku wewnętrznego

Informacje o zaewidencjonowanych systemach udostępniane są na wniosek jednostkom, które wykorzystują bądź tworzą te systemy.

 

 

2

  Rejestr wydanych  dzienników praktyk zawodowych

 

 Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r.  Nr 193 poz. 1287 z póżn. zm.) art. 44b ust. 7.

 

 

 

 

pok. 338

tel. nr

89 52 32 592

89 52 32 662

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Stanisław Kowalski
Data modyfikacji: 2014/05/06 11:40:28
Redaktor wprowadzający: Ewa Majda?