Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Warmińsko-Mazurski Rzecznik Dyscyplinarny

Wojewoda Warmińsko-Mazurski na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii powołał Pana Jarosława Krupińskiego

adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
pokój: 344
telefon: 89 523 24 59

Zadania rzecznika dyscyplinarnego określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należą w szczególności:
  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego

  • składanie wniosków o ukaranie

  • udział w postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony.

Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego albo Głównego Geodety Kraju. O wszczęciu tego postępowania rzecznik dyscyplinarny zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.

Poniżej zamieszczono:
  • pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie powołania Warmińsko Mazurskiego Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Tadeusz Wierciński
Data modyfikacji: 2019/04/11 13:44:37
Redaktor wprowadzający: Tomasz Templin