Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

W związku z wejściem w życie w dniu 22 lutego 2014 r. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2014 r., poz. 176) przedstawiam poniżej informacje dotyczące wydawania dzienników praktyki zawodowej:

 

  • wzór wniosku o wydanie dziennika praktyki zawodowej znajduje się na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;

  • Warmińsko-Mazurski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przyjmuje wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej od osób zamieszkałych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

  • wnioski należy składać w siedzibie organu, dla każdego zakresu uprawnień oddzielnie;

  • do każdego wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 45 złotych;

  • na dowodzie przekazanej opłaty powinien być zamieszczony tytuł wniesionej opłaty oraz imię i nazwisko osoby zainteresowanej;

  • numer konta, na które należy dokonać opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej, znajduje się na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;

  • podczas składania wniosku należy okazać osobie przyjmującej, dowód tożsamości oraz odpowiednio oryginał dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub oryginał dokumentu potwierdzającego zaliczenie szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

  • odbiór dziennika należy potwierdzić w prowadzonym przez Wojewódzkiego Inspektora rejestrze wydanych dzienników praktyki zawodowej;

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie pod numerem telefonu: 89 523 25 51 lub 89 523 24 18 w godzinach 7:30 – 15:30 w pokoju nr 343, 333.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Tadeusz Wierciński
Data modyfikacji: 2018/05/25 12:44:23
Redaktor wprowadzający: Tomasz Templin