Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Rozpatrywanie odwołań od decyzji wójtów, burmistrzów /prezydentów miast/, wydanych w I instancji, dotyczących świadczeń na rzecz obrony  więcej >


Wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2008/02/11 12:01:26
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu